Brandweer rijdt straks in vervuilende diesel | Natuur & Milieu

Brandweer maakt dezelfde fout als politie

Ook brandweerman rijdt straks in vervuilende diesel rond

Brandweermannen dreigen straks door heel Nederland in onzuinige en vervuilende diesels rond te rijden. Dit is het gevolg van de aanbesteding voor nieuwe personenauto’s en bestelwagens die op 2 mei is gepubliceerd. De harde eis in de aanbesteding is dat alleen dieselvoertuigen zijn toegestaan en effectieve eisen op klimaat ontbreken zelfs helemaal. Schone benzine, hybride en (semi) elektrische auto’s zijn daardoor uitgesloten van deelname.

Politie

Eerder werd bekend dat de politie ook alleen dieselvoertuigen toestond in haar aanbesteding. Onder druk van Natuur & Milieu en Kamervragen van de ChristenUnie is deze eis inmiddels ingetrokken. Natuur & Milieu roept de brandweer op om de dieseleis ook voor brandweerauto’s te laten vervallen en voor duurzame voertuigen te kiezen. De ChristenUnie stelt Kamervragen over deze kwestie.

Voorbeeldfunctie

‘Ongehoord dat, na de politie, de brandweer nu dezelfde fout maakt. Ook de brandweer heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Dieselauto’s stoten veel meer uit dan de norm, blijkt uit steeds meer onderzoeken. Brandweervoertuigen rijden vooral in steden rond. Dit gaat dwars tegen de doelstellingen van veel steden in om de lucht schoner te maken en zorgt voor veel onnodige gezondheidsschade,’ aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu.

CO2 uitstoot

Eisen aan de CO2 uitstoot ontbreken bij de brandweer zelfs helemaal. De energiezuinigheid van de auto wordt wel genoemd, maar weegt slechts voor 2,5% mee in de beoordeling. Dat is veel te weinig. De nationale richtlijn voor duurzaam inkopen geeft aan dat duurzaamheid voor minstens 20% moet meewegen om effectief te zijn. Ook onzuinige auto’s met een grote klimaatimpact kunnen nu dus de aanbesteding winnen.

Historisch foutje in de belastingen

Voor de brandweer is, net als de voor politie, diesel de goedkoopste optie. Dat komt omdat de brandweer evenals taxi’s geen belasting hoeft te betalen over de voertuigen. Een vervuilend dieselvoertuig is daardoor veel voordeliger dan voor gewone consumenten en bedrijven. Staatssecretaris Wiebes en een aantal Kamerfracties hebben al vaker aangegeven graag van deze belastingvrijstellingen af te willen, maar nog zonder resultaat. ChristenUnie en D66 hebben hiertoe een motie ingediend, maar deze is helaas niet aangenomen. Natuur & Milieu roept de kamer op om deze belastingvrijstelling snel te schrappen en in de tussentijd overheidsdiensten te compenseren voor de hogere belastingen als ze voor minder vervuilende alternatieven kiezen. Deze compensatie kan worden betaald uit de hogere inkomsten voor de rijksschatkist.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/brandweer-maakt-fout-als-politie/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_186_2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>