Bouwtempo windmolens op land blijft achter | Natuur & Milieu

Bouwtempo windmolens op land blijft achter

Het tempo waarin windmolens op land worden gebouwd, blijft flink achter op de afspraken uit het SER Energieakkoord. Dit blijkt uit de recent verschenen Monitor wind op land. In het huidige tempo komen we minimaal 13% onder het afgesproken opwekvermogen (á 6.000 MW) voor 2020 uit. Wel is er in het afgelopen jaar iets meer vermogen gerealiseerd dan in voorgaande jaren, maar extra inzet blijft hard nodig.

Oorzaak
De vertraging komt vooral doordat de benodigde vergunningsprocedures nog niet zijn gestart voor veel van de geplande projecten. Dit komt enerzijds doordat een deel van de verantwoordelijke provincies en gemeenten niet op tijd is gestart met de procedures, en anderzijds doordat er meer aandacht zou moeten worden besteed aan maatschappelijk draagvlak bij de geplande locaties.

Extra inspanningen noodzakelijk
Een van de belangrijkste uitdagingen zit in de samenwerking tussen de overheden en ontwikkelaars om gezamenlijk op te trekken in participatietrajecten voor omwonenden. Hierbij moet ook voldoende ruimte worden geboden voor lokale initiatieven die zelf windmolens willen plaatsen, daarvoor gelden nu nog te vaak onnodig beperkende voorwaarden. Om de afgesproken doelstellingen nog te kunnen behalen, zullen alle betrokken partijen extra inspanningen moeten leveren.

Gedragscode Wind op Land
De gedragscode wind op land is vooralsnog alleen ondertekend door projectontwikkelaars en milieuorganisaties. Het doel van de gedragscode is om omwonenden effectiever te betrekken bij nieuwe bouwplannen. De uitvoering van de gedragscode is echter het meest kansrijk als ook de betreffende overheden een actieve rol nemen, dit gebeurt nu nog regelmatig niet en kan worden ondervangen als ook zij de gedragscode gaan hanteren.

De partijen die zich vanuit het Energieakkoord bezig houden met wind op land, hebben een eerste aanzet voor verbetering gedaan in een actieplan.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/bouwtempo-windmolens-op-land-blijft/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>