Bouw windparken op zee loopt vertraging op | Natuur & Milieu

Bouw windparken op zee loopt vertraging op

23 december 2015 – De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 22 december een wetsvoorstel weggestemd, waardoor de geplande bouw van windparken op zee zeker een half jaar vertraging oploopt.

Op 22 december stemde de Eerste Kamer tegen de Wet Stroom. In die wet wordt onder meer geregeld dat netbeheerder TenneT verantwoordelijk wordt voor het elektriciteitsnet op zee. Dit is noodzakelijk voor de geplande windparken voor de kust van Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Voor bedrijven die hierin willen investeren blijft het nu onduidelijk of TenneT het elektriciteitsnet aan mag leggen of dat de windparkbouwers dit zelf moeten doen. Bovendien blijft het onzeker wanneer het elektriciteitsnet op zee wordt aangelegd; een voorwaarde om stroom te kunnen leveren met hun windparken.

Minister Kamp stelt dat het aanleggen van het elektriciteitsnet voor wind op zee door het uitstel duurder zal worden. Die rekening wordt volgens de minister uiteindelijk door de consument betaald. Het wrange is, dat de Eerste Kamer ook helemaal niet tegen de rol van TenneT is. De Eerste Kamer is in meerderheid voor het aanleggen van de windparken op zee. De reden dat de Kamer de wet wegstemde, ligt heel ergens anders. In dezelfde wet wordt vastgesteld dat energiebedrijven moeten worden gesplitst in een deel dat energie levert en een deel dat het elektriciteitsnetwerk beheert. En dat punt ligt gevoelig. Energiebedrijven Delta en Eneco zijn tegen deze splitsing.

Het wegstemmen van de wet stroom is een tegenvaller voor het Energieakkoord, omdat het openstellen en de gunning van de bouwkavels vertraging oploopt. Maar dat is repareerbaar, bijvoorbeeld via een noodwet. De Senaat stemde niet tegen wind op zee, maar tegen de splitsing. Die zaken moeten uit elkaar getrokken worden om alsnog snel verder te kunnen met de bouw van molens op zee, onmisbaar om de doelen van het Energieakkoord, onze Europese verplichting én het kabinetsdoel van 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/bouw-windparken-op-zee-loopt-vertraging-op/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>