Beleid dat elektriciteit uit groene waterstof bevordert is hard nodig | Natuur & Milieu

Beleid dat elektriciteit uit groene waterstof bevordert is hard nodig

Volgens Natuur & Milieu is het cruciaal dat de overheid beleid ontwikkelt dat flexibele CO2-vrije technieken voor elektriciteitsproductie bevordert, met name de productie van elektriciteit uit groene waterstof. Doet de overheid dit niet, dan zullen ook in de toekomst op dagen met weinig zon en wind, klimaatonvriendelijke aardgascentrales gaan draaien en worden de doelstellingen van het klimaatakkoord niet gehaald. In opdracht van Natuur & Milieu onderzocht CE Delft welke CO2-vrije technieken de meeste potentie hebben en of deze technieken kunnen concurreren met een aardgascentrale. Natuur & Milieu doet vier aanbevelingen om de CO2-vrije technieken te stimuleren.

Duurzame CO2-vrije technieken

In het onderzoek is gekeken naar de kosten en potentie van CO2-vrije technieken als groene waterstof in een bestaande gascentrale, groene waterstof in een brandstofcel, waterkracht en oplossingen in de vraagkant (bij tekort aan wind en zon, de vraag verminderen). De techniek met de meeste potentie is volgens de onderzoekers een naar groene waterstof omgebouwde gascentrale. Er kan met deze techniek, bij afwezigheid van zon en wind, voldoende stroom worden geleverd om het licht aan te houden. Als de marktomstandigheden voor groene waterstof ten op zichtte van aardgas verbeterd worden, volstaat de potentie van de hierboven genoemde duurzame CO2-vrije flexibele technieken ruimschoots.

Biomassa dure en onwenselijke optie

Er is ook gekeken naar een naar biomassa omgebouwde kolencentrale. Vanuit de duurzaamheid is het de vraag of dit wel een CO2-vrije techniek genoemd mag worden, maar ook vanuit kostenoogpunt is het geen aantrekkelijke optie. Uit het onderzoek blijkt dat biomassa een van de duurste van alle onderzochte technieken is. Bovendien nemen de kosten van biomassastook na 2030 niet af, in tegenstelling tot de kosten van de andere onderzochte technieken. Ook is het vanuit leveringszekerheid niet nodig om kolencentrales om te bouwen naar biomassa, aangezien de andere CO2-vrije technieken samen voldoende potentieel hebben.

Stimulering CO2-vrije technieken

Om te zorgen dat de CO2-vrije technieken om stroom op te wekken in 2030 kunnen concurreren met de klimaatonvriendelijke aardgascentrales, moeten de marktomstandigheden voor duurzame CO2-vrije technieken verbeterd worden. Hiervoor kan de overheid op basis van dit onderzoek volgens Natuur & Milieu het beste kiezen voor:

  • De invoering van een hoge CO2-heffing in Nederland. Daardoor wordt het stoken van de gascentrales op aardgas minder aantrekkelijk en stoken op groene waterstof aantrekkelijker;
  • Het ontwikkelen van een markt voor (de import van) groene waterstof;
  • Het dynamisch beprijzen voor alle gebruikers mogelijk maken, zodat gebruikers hun vraag aanpassen op de prijs en beschikbaarheid van stroom.
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/beleid-dat-elektriciteit-uit-groene-waterstof-bevordert-is-hard-nodig/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>