Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar | Natuur & Milieu

Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar

De Nederlandse schatkist loopt per jaar 2 miljard euro mis, doordat er op vliegen geen belasting geheven wordt. Dat blijkt uit onderzoek naar de echte prijs van vliegtickets dat Natuur & Milieu heeft laten uitvoeren. “Dat vliegen slecht is voor klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid wisten we al. Maar het blijkt nu dus ook een aanslag op onze schatkist te plegen”, aldus directeur Marjolein Demmers.

Als de luchtvaart net zo belast zou worden als alle andere sectoren, zou de prijs van een vliegticket 35% hoger liggen. Daar komt nog eens een prijsstijging van 28%  bij als ook de kosten van schade door vliegen aan klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid doorberekend zou worden. Bij elkaar ligt de echte prijs van een vliegticket dus 63% hoger. Demmers: “Absurd natuurlijk. De schadelijk lage prijs van vliegtickets zorgt ervoor dat we steeds meer gaan vliegen. Terwijl we juist minder zouden moeten gaan vliegen.”

Meebetalen
In een jaar tijd maakt 58% van de volwassen Nederlanders een vliegreis. “Bijna de helft van de Nederlanders vliegt dus niet, maar draait wel op voor de gemiste belastinginkomsten en de maatschappelijke kosten van de luchtvaart”, aldus Demmers. Daarbij zijn de uitkomsten van het onderzoek aan de conservatieve kant. Voor geluidsoverlast is bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met nieuwe, strengere WHO-normen. En voor zaken als infrastructuur rond luchthavens en uitstoot van ultrafijnstof zijn te weinig gegevens beschikbaar voor een goede berekening.

Oneerlijk goedkoop
Natuur & Milieu wil dat de prijzen van vliegen eerlijker worden. “Vliegen is oneerlijk goedkoop. Duurzame alternatieven als de trein lijken daardoor duurder en zijn zo voor veel mensen geen aantrekkelijk alternatief”, aldus Demmers. De organisatie is positief over het voorgenomen besluit van het kabinet om een vliegtax in te voeren, maar noemt het wel slechts een eerste stap naar een eerlijker prijs.

Gemiddelde ticketprijs
De huidige gemiddelde prijs van een enkele vliegreis is € 195. De echte prijs is bijna € 320. Daarvan is € 37 BTW, € 32 accijns en € 55 maatschappelijke kosten. Het onderzoek laat zien dat hoe langer de vlucht hoe groter het relatieve verschil tussen huidige en echte prijs. Dat komt met name doordat er op langere afstand meer broeikasgassen worden uitgestoten en de schade aan het klimaat dus groter is.

Petitie
Natuur & Milieu lanceert woensdag een petitie over het belasten van de luchtvaart. Onder de titel ‘Vlieg op met belastingvrij vliegen!’ wordt iedereen opgeroepen via www.eerlijkvliegen.nl zijn of haar handtekening te zetten. De opgehaalde handtekeningen wil Natuur & Milieu aanbieden aan staatssecretaris Snel van Financiën en minister Van Nieuwenhuizen van I&W.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/belastingvrij-vliegen-kost-schatkist-2-miljard-per-jaar/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>