Belasting op vliegen schaadt de economie niet | Natuur & Milieu

Belasting op vliegen schaadt de economie niet

De mythe dat belasting op kerosine slecht is voor de economie, werd afgelopen week ontkracht. De Brusselse NGO Transport & Environment had de hand weten te leggen op een onderzoek van de Europese Commissie, dat daar al even op de plank lag, zo schreef de krant Trouw. Voor Nederland geldt volgens de onderzoekers dat belasting op kerosine geen negatief effect heeft op de economie in zijn geheel. Wel heeft het een positief effect op de CO2-uitstoot, die zal met maar liefst 19% verminderen (2,1 miljoen CO2). Ook levert het de staat bijna € 1,2 miljard aan inkomsten op.

Een uitzonderingspositie voor het vliegverkeer lijkt dan ook niet langer houdbaar. Als we willen dat de trein kan concurreren met het vliegtuig en dat het principe de vervuiler betaalt ook voor deze sector geldt, dan moet ook kerosine belast worden, vindt Natuur & Milieu. De ministers van Financiën van de Europese Unie komen half juni bijeen in Den Haag voor een tweedaagse top over luchtvaartbelastingen. Hier kan Nederland het initiatief nemen en zorgen dat eindelijk ook de klimaatonvriendelijke luchtvaartsector gaat betalen voor de vervuiling die ze veroorzaakt.

Lees meer over dit rapport in het artikel ‘Belasting op vliegen scheelt uitstoot en schaadt economie als geheel niet’ in Trouw van 13 mei 2019.

Over dit rapport stuurde Natuur en Milieu samen met T&E een brief  naar staatssecretaris Menno Snel en minister Cora van Nieuwenhuizen.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/belasting-op-vliegen-schaadt-de-economie-niet/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_186_2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>