Halvering belasting elektriciteit voor laadpalen | Natuur & Milieu

Halvering belasting elektriciteit voor laadpalen

Per 1 januari 2017 wordt de belasting op elektriciteit voor openbare laadpalen gehalveerd. Daarmee geeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gehoor aan de motie die door GroenLinks en D66 is ingediend. Door de belastingverlaging moet de overstap naar elektrisch rijden worden gestimuleerd. Vanaf 2017 wordt er per kWh 4,996 cent belasting betaald, terwijl dat nu nog 10,007 cent is. Het verlaagde tarief blijft in ieder geval tot 2020 van kracht. Dit is een steun in de rug voor het elektrisch rijden, vindt Natuur & Milieu.

Betere businesscase openbare laadpalen

Laadpalen zijn nu weinig rendabel op de korte termijn. De investeringskosten zijn hoog terwijl de opbrengsten relatief laag zijn. Maar een openbare laadinfrastructuur is essentieel om elektrisch rijden in Nederland te bevorderen. “Met deze tariefaanpassingen verbetert de businesscase voor de openbare laadpalen en wordt laden bij een openbare laadpaal, voor zover het belastingvoordeel wordt doorgegeven in de prijs, goedkoper”, laat Wiebes weten. Hij hoopt dat er door dit besluit meer mensen worden overgehaald om een (deels) elektrische auto aan te schaffen.

Green Tax Battle

In 2015 was Natuur & Milieu met de Green Tax Battle Electric al op zoek naar een pakket belastingmaatregelen om elektrisch rijden te stimuleren. Het winnende team had destijds het idee om de energiebelasting voor openbare laadpalen aan te passen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
  • Bekijk de privacyverklaring