Moment om wagenpark te verduurzamen breekt aan:
de Autowijzer helpt keuzes te maken

Nu we na corona blijvend meer thuiswerken en de beschikbaarheid van elektrische auto’s met een grotere actieradius is toegenomen, is het moment gekomen voor bedrijven om over te stappen op een duurzaam wagenpark en flexibeler om te gaan met mobiliteit. Daarom publiceren grote werkgevers, verenigd in de coalitie Anders Reizen, vandaag samen met Natuur & Milieu en mobiliteitsadviesbureau 3pm de Autowijzer, een handige gids die bedrijven helpt bij deze transitie. In de gids staan veel voorbeelden van bedrijven die hierin al grote stappen hebben gemaakt, waaronder CBRE, de ANWB, de Volksbank, Stedin en Royal HaskoningDHV. Naast de Autowijzer verschijnt deze maand ook de Ov-wijzer, met tips voor bedrijven om het gebruik van het ov te stimuleren.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 8 miljard minder (fossiele) zakelijke autokilometers worden gereden en invoering van een normering van de uitstoot van zakelijke mobiliteit. En ook vanuit Europa komt met ‘Fit fot 55’ de wens om de CO2-uitstoot ook in het zakelijk verkeer verder terug te dringen. De Autowijzer helpt de uitstoot terug te dringen door slimme keuzes bij het flexibeler maken van regelingen en het verduurzamen van het wagenpark.

Flexibel mobiliteitsbeleid

Flexibilisering van mobiliteitsbeleid is een manier om met de huidige snelle veranderingen om te gaan. Het speelt in op het thuis- en online werken en de daardoor veranderde mobiliteitsbehoefte, het ontmoedigen van autobezit in stedelijke omgeving en het groeiend aanbod van deelmobiliteit. Steeds meer medewerkers werken wisselend thuis en op kantoor, en reizen wisselend met de fiets, het OV of een elektrische deel- of poolauto. Veel medewerkers geven de voorkeur aan een pakket aan verschillende vervoersmogelijkheden (bijvoorbeeld OV, fiets, deelauto), boven het bezitten van een leaseauto. Dit is toekomstbestendig en flexibel en het helpt bedrijven de CO2-uitstoot te reduceren en maakt ze een aantrekkelijke werkgever. ANWB en CBRE zijn daarin voorlopers en bieden werknemers passende flexibele vervoersmogelijkheden aan.

Elektrisch rijden (EV)

In de gids staan ook veel voorbeelden van bedrijven die al ver zijn met een 100% elektrisch (EV) wagenpark. Bij Royal HaskoningDHV is 85 procent van de leaseauto’s inmiddels elektrisch. Het bedrijf verwacht in 2022 de doelstelling van 100 procent te bereiken. Voor bedrijven is het op dit moment goed mogelijk om volledig over te stappen op elektrisch rijden. ‘De problemen van vier jaar geleden bestaan nu niet meer,’ zegt Arno Veenman, van de Volksbank. Waar het eerst moeilijk was om de juiste auto’s te vinden met voldoende actieradius voor de juiste prijs en ook binnen de levertijd, is dit nu helemaal anders. Er is nu veel meer aanbod van auto’s en een sterke toename in actieradius, waardoor deze knelpunten geen belemmering meer zijn.

Een concreet stappenplan

Bedrijven die aan de slag willen met de verduurzaming van hun automobiliteit vinden in de Autowijzer een concreet stappenplan. Hierin zijn de learnings en missers van een aantal bedrijven uit de Anders Reizen-coalitie vertaald in praktische tips. Bij nieuw mobiliteitsbeleid blijkt het met name belangrijk om de mobiliteitsbehoefte van medewerkers in kaart te brengen van de mobiliteitsbehoefte en hen bij het beleid te betrekken.

Download de Autowijzer

  • Bekijk de privacyverklaring
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Over deze samenwerking

Om een duurzame toekomst te bereiken stimuleert Natuur & Milieu duurzame alternatieven en maatregelen en gaan we vervuilende activiteiten tegen. We doen dit, waar het kan, samen met anderen. Voor de Autowijzer werkten wij samen met de coalitie Anders Reizen en kennispartner 3pm. De coalitie Anders Reizen bestaat inmiddels uit zo’n 80 grote werkgevers. Zij delen de gemeenschappelijke ambitie om de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te halveren in 2030 (ten opzichte van 2016). Om deze doelen te bereiken, zijn de meest effectieve maatregelen vertaald naar een koploperprogramma met best practices. 3pm is een ervaren consultancy bureau dat werkgevers helpt met duurzaam zakelijk en woon-werkverkeer. Het bureau ontwikkelt mobiliteitsbeleid voor organisaties van visie tot regelingen, vergoedingen en voorzieningen.

Ontdek ook onze andere mobiliteitswijzers

Dit jaar lanceren Natuur & Milieu en de coalitie Anders Reizen vijf nieuwe kenniswijzers. De Autowijzer is de eerste en later dit jaar volgen de Ov-wijzer, Mobiliteitsbudgetwijzer, Deelmobiliteitswijzer en Hybride werken-wijzer. In de wijzers worden ervaringen en best practices gebundeld. Eerder verschenen al de Vliegwijzer en de Fietswijzer.

Ontdek ook onze andere mobiliteitswijzers

 

 

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/autowijzer-helpt-keuzes-maken-om-wagenpark-te-verduurzamen/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>