Autodeelwedstrijd ‘Auto van de Straat’ gelanceerd in Gelderland | Natuur & Milieu

Autodeelwedstrijd ‘Auto van de Straat’ gelanceerd in Gelderland

Natuur & Milieu en Provincie Gelderland lanceren vandaag de campagne ‘Auto van de Straat’. Doel is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de voordelen van het delen van elektrische auto’s. De initiatiefnemers roepen Gelderse straten op zich aan te melden. Drie straten krijgen uiteindelijk de kans om 6 maanden lang bijna gratis te ervaren hoe autodelen werkt. Voor de winnende straat komt daar nog eens vier maanden bij. Auto van de Straat verlaagt praktische en financiële drempels en levert praktische kennis op over autodelen voor beleidsmakers bij gemeentes en provincie.

Met Auto van de straat willen de organisaties de aandacht vestigen op de voordelen van autodelen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat niet-gedeelde auto’s gemiddeld 95% van de tijd stil staan. ‘Elk jaar komen er auto’s bij. Elk jaar worden files langer. Onze woonwijken slibben dicht met auto’s die de lucht vervuilen en CO2 uitstoten. Het grote aantal parkeerplaatsen verdringt bovendien het groen en mooie speelplekken uit de wijken. Dat zien we liever anders. Met elektrische autodelen laten we de straten weer ademen’, aldus Dorien Ackerman, directeur Campagnes van Natuur & Milieu.

Voordelen
Autodelen is hét alternatief voor het bezit van een eigen auto. Autodelen is schoner, goedkoper en de milieubelastende autoproductie neemt af. ‘Deze wedstrijd is een prachtige kans om in de praktijk te ervaren hoe plezierig autodelen kan zijn én je draagt bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot’, aldus gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland

Opgeven
Bewoners van Gelderse straten die mee willen doen, kunnen zich tot 2 april opgeven via de website: autovandestraat.nl. Tijdens de zes maanden dat ze een deelauto rijden, worden de deelnemers gevraagd te zorgen voor zoveel mogelijk deelgebruikers en te zorgen voor publiciteit. De straat die dat het beste doet, mag de deelauto nog eens vier maanden langer houden.

Meld je straat aan


Succesvolle eerste proef

Afgelopen jaar vond in Noord-Brabant een eerste proef plaats met elektrisch autodelen. Veertig huishouden deden vier maanden mee. Twee van de drie straten gingen na afloop van de wedstrijd door. Zij maken nu permanent gebruik van deelauto’s. Ackerman: ‘In totaal zijn er Nederland 8,5 miljoen auto’s, waarvan slechts 51.000 deelauto’s. Hoog tijd dat veel meer mensen de voordelen van elektrisch autodelen ervaren.’ Ruim een jaar geleden spraken overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties af dat er in 2021 minstens 100.000 deelauto’s moeten zijn.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/autodeelwedstrijd-auto-van-de-straat-gelanceerd-in-gelderland/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>