Algemene Rekenkamer: regels tegen vervuiling door mest eerder oorzaak dan oplossing probleem | Natuur & Milieu

Algemene Rekenkamer: regels tegen vervuiling door mest eerder oorzaak dan oplossing probleem

De Algemene Rekenkamer publiceerde vandaag een zeer kritisch rapport. Wet- en regelgeving hebben de vervuiling van het milieu door mest niet kunnen tegengaan. 'Integendeel, de opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan de oplossing'. Natuur & Milieu stelt: Nederland heeft te veel dieren, de toekomst ligt in kringlooplandbouw.

Vandaag publiceerde de Algemene Rekenkamer haar onderzoek Aanpak mestvervuiling veehouderij. Met dit onderzoek legt zij opnieuw de vinger op de zere plek. Nederland heeft een heel arsenaal aan wet- en regelgeving opgetuigd om de stikstofuitstoot terug te brengen. Maar iedere keer blijkt, dat we er met al dat beleid niet in slagen om de uitstoot van schadelijke stoffen vanuit de landbouw te verminderen. Oorzaak: het grootste probleem wordt niet aangepakt. We houden te veel dieren in Nederland. Het is tijd om vol in te zetten op de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. De lapmiddelen zijn over hun houdbaarheid heen.

Kringlooplandbouw 
De toekomst van onze landbouw ligt in de kringlooplandbouw. Als de kringlopen gesloten worden, lost dat ook het stikstofprobleem op. Er wordt niet meer stikstof uitgestoten, dan dat bodem en natuur kunnen opnemen. Landbouwgrond wordt ingezet om eten te produceren voor mensen, niet langer om veevoer te verbouwen. We houden niet meer dieren, dan de boer kan voeren met gewassen als gras of voedselresten.

Beter voor dier en boer
Juist ook voor boeren biedt kringlooplandbouw perspectief. Wanneer er minder dieren zijn,  kunnen we per dier uiteindelijk meer stikstofuitstoot ‘accepteren’. Minder dieren betekent minder mest en dus kunnen de kosten voor het verwerken van mest omlaag. Nu is er een constante strijd tussen stikstofuitstoot en dierenwelzijn: wanneer varkens lekker naar buiten mogen, komt er meer stikstof in de lucht. Nu is de oplossing vaak om een dichte stal te maken en daar een luchtwasser in te bouwen, maar dat zorgt voor een slecht benauwd leefklimaat voor het dier. Als we minder dieren houden in Nederland, kunnen we de dieren die we wél hebben op een diervriendelijkere manier houden.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/algemene-rekenkamer-regels-tegen-vervuiling-door-mest-eerder-oorzaak-dan-oplossing-probleem/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>