Advies Remkes over Beweiden en Bemesten teleurstellend

Het Adviescollege Stikstofproblematiek, de commissie-Remkes, kwam vandaag met een advies specifiek over Beweiden en Bemesten naar buiten. Het is duidelijk een juridische exercitie geweest. Opvallend is dat boeren voorlopig praktisch niets hoeven te veranderen aan hun beweidings- en bemestingsbeleid. Wij vinden dit ontzettend teleurstellend: ‘Er zitten geen stappen richting een omslag naar kringlooplandbouw in, dit is een gemiste kans’, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

De commissie-Remkes deed de afgelopen tijd nader onderzoek naar de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor het toestaan van beweiden en bemesten. Minister Carola Schouten kan onder meer op dit advies het toekomstig mestbeleid baseren. Natuur & Milieu ziet dit advies als een gemiste kans om te sturen op een integraal duurzame en economisch rendabele kringlooplandbouw.

Marjolein Demmers: ‘De aanbevelingen in dit korte-termijnadvies moesten een passend antwoord geven op het urgente maatschappelijke vraagstuk van beweiden en bemesten. Dat doet het niet. Door te kiezen voor een juridische insteek blijven de boeren nu buiten schot, terwijl deze het zwaarst bijdraagt aan de stikstofuitstoot.’ De commissie rept in het rapport kort over de langere termijn, daarin wordt wel verwezen naar kringlooplandbouw. ‘Wij hadden voor de korte termijn op concrete maatregelen gerekend. Mobiliteit is kritisch bekeken en de snelheidsnorm wordt aangepast, natuurgebieden worden kritisch bekeken, maar de boeren worden nu ontzien.’, aldus Demmers.

Om de stikstofuitstoot structureel te verlagen móeten in mei alsnog forse maatregelen worden voorgesteld. Natuur & Milieu geeft daarvoor de volgende punten mee:

  • De productieruimte moet beperkt worden.
    Dit is de beste manier om de bemesting weer binnen de natuurlijke grenzen te brengen: het aantal bronnen van mest (= dieren) moet afnemen, door het opkopen van rechten van boeren die minder dieren gaan houden of stoppende boeren. En het stimuleren van de overstap naar biologisch, extensief of natuurboer.
  • Bemesten moet met organische mest gebeuren en gebruik van minerale (kunst-)mest moet worden uitgefaseerd.
  • Beweiden moet extensiever (minder koeien per hectare en opkoop van dierenrechten) waardoor water naast weiland wordt beschermd, veenweidegebied kan worden vernat en de stikstofdepositie in Natura2000-gebieden wordt verminderd.
Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/advies-remkes-over-beweiden-en-bemesten-teleurstellend/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>