Aardgasverspilling met winterweer

De temperatuur was op 9 februari 2021 gemiddeld 8 graden onder nul. Een perfecte dag om van de sneeuw te genieten of lekker binnen te blijven. Maar óók een dag waarop we ongemerkt veel geld verspillen, omdat we de verwarming flink laten loeien. Ondanks alle aandacht voor het verhinderen van vergaande klimaatverandering, kunnen Nederlandse huishoudens nog veel winnen door woningen goed te isoleren. Om dit te illustreren heeft Natuur & Milieu berekend wat dit gebrek aan isolatie onze samenleving kost.

Kosten en CO2-uitstoot
Natuur & Milieu heeft berekend dat Nederland jaarlijks 2,4 – 4,6 miljard m3 aardgas kan besparen door beter te isoleren (afhankelijk van de mate van isolatie). Dit levert een besparing op van 4,4 – 8,2 megaton CO2 en een kostenbesparing van €1,9 – €3,7 miljard. Per huishouden komt dit neer op een gemiddelde mindering van €248 – €469 op de energierekening  per jaar.

Verspilling vandaag
Op zo’n koude dag als vandaag wordt tussen de €19 – €36 miljoen weggegooid, als gevolg van slecht geïsoleerde huizen. Als alle woningen vandaag de dag beter geïsoleerd zouden zijn, zou dit 24 – 45 miljoen m3 aardgas besparen. Dit levert een reductie op van 43 – 81 miljoen kg CO2.

Vaart maken
Natuur & Milieu wil dat er meer tempo wordt gemaakt met isoleren. Op dit moment is driekwart van de woningen niet goed geïsoleerd. Isoleren is een belangrijke stap naar aardgasvrij wonen. De milieuorganisatie roept de overheid daarom op om mensen tegemoet te komen en maatregelen te nemen, waardoor isoleren aantrekkelijk en haalbaar wordt voor alle huishoudens in Nederland.

Regeerakkoord
Natuur & Milieu lanceerde daarvoor eerder het voorstel voor een Isolatietegoed, waarbij woningeigenaren een voucher krijgen om hun muren of vloer te isoleren. Aan het nieuwe kabinet de taak om het nationaal isolatieprogramma, waar de Tweede Kamer eerder al om vroeg, met concrete maatregelen en budget op te nemen in het Regeerakkoord. ‘Isoleren zorgt voor meer wooncomfort, een lagere energierekening, minder uitstoot van CO2 én groene banen. Isoleren is een no-regret maatregel, het is altijd een goed idee’, aldus de milieuorganisatie.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/aardgasverspilling-met-winterweer/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>