Aantal deelauto’s stijgt explosief naar 25.000 delers

Den Haag wint Autodeel Award

Het aantal autodelers in Nederland is dit jaar met 55% gestegen: van 16 duizend naar meer dan 25 duizend delers. Dit maken Natuur & Milieu, shareNL, ministerie van I&M en CROW-KpVV vandaag bekend. Nooit eerder steeg het aantal autodelers zo sterk als in het afgelopen jaar. Ten opzichte van 2013 is het aantal autodelers inmiddels vervijfvoudigd. 

Particulieren
De nieuwe cijfers over autodelen werden bekendgemaakt op het shareNL-symposium autodelen. De groei komt voor een groot deel van particuliere delers die hun auto te huur aanbieden op websites zoals SnappCar en MyWheels. Op het dashboard autodelen van CROW-KpVV kun je zien in welke gemeenten de meeste deelauto’s per inwoner staan.

1,3 miljoen Nederlanders wil autodelen
Autodelen is eigenlijk goed voor alles: schonere lucht, minder auto’s in de straat en meer ruimte voor groen, speelgelegenheid en fietsen,’ aldus Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Natuur & Milieu. De potentie voor autodelen is enorm. 1,3 miljoen Nederlanders is bereid om de auto te delen, zo blijkt uit eerder onderzoek van Natuur & Milieu.

Den Haag: autodeelstad 2016
Op het symposium werd ook de winnende gemeente bekend gemaakt van de Autodeel Award 2016. Den Haag wint de Autodeel Award omdat de gemeente de grootste en meest effectieve stappen zet op het gebied van autodelen. Andere genomineerden waren de gemeentes Wageningen en Nijmegen. Klik hier voor de infographic waarin de meest opvallende initiatieven staan weergegeven. Een deskundige jury onder leiding van prof. dr. Koen Frenken (UU) koos de genomineerden en de winnaar.

Green Deal autodelen
Vorig jaar sloten gemeenten, bedrijven en belangenorganisaties de Green Deal autodelen af. Afgesproken werd dat Nederland in 2018 100.000 deelauto’s zou tellen. Dit is een versnelde invulling van de eerdere doelstelling uit het Energieakkoord om dit aantal in 2020 te bereiken. Op het symposium hebben dertien nieuwe organisaties, waaronder de gemeente Rotterdam en Nationale-Nederlanden, de Green Deal Autodelen ondertekend.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/aantal-deelautos-25-000-delers/?utm_source=Nieuwsbrief+SOW&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=Nieuwsbrief+Slim+op+Weg+september+2016&#038;utm_content=Slim+op+Weg+september+2016#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>