Aankoopsubsidie nodig voor versnelling markt elektrische auto’s | Natuur & Milieu

Aankoopsubsidie nodig voor versnelling markt elektrische auto’s

Een aankoopsubsidie voor elektrische auto’s is de beste manier om elektrisch rijden door consumenten te laten doorbreken. Als er niets gebeurt, zal de introductie van elektrische auto’s stilvallen, vinden Natuur & Milieu en het Formule E-Team.

De rapporten van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL), CE Delft en Decisio, die onlangs naar de Kamer zijn gestuurd, trekken de effectiviteit van een subsidie ten onrechte in twijfel. Op deze onderzoeken valt nogal wat af te dingen: er zijn onder meer ongevalideerde en niet eerder gebruikte modellen toegepast. Ervaringen en studies uit het buitenland geven juist een positief beeld van de stimulans die uitgaat van een aankoopsubsidie. Reden genoeg om een aankoopsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s, en een jaar gratis laden voor tweedehands elektrische auto’s, serieus te overwegen. 

Snelheid nodig
Een financiële stimulans is zeker niet het enige dat nodig gaat zijn voor de transitie naar elektrisch rijden. Ook betere voorlichting en meer proefritten zijn nodig. De branche en diverse maatschappelijke organisaties staan klaar om dit te gaan regelen. Maar zolang er niet snel iets aan de prijs wordt gedaan, zal de elektrische auto in Nederland niet doorbreken. Het Formule E-team wil graag samen met het PBL het kijken hoe zo’n regeling in Nederland een succes kan worden.

Groei stagneert
Na jarenlange groei, met name door plug-in hybride leaseauto’s, is de markt in 2016 fors ingezakt. Veel tweedehands leaseauto’s dreigen naar het buitenland te verdwijnen. Zonder aankoopsubsidie zal het gezamenlijke doel van overheid en bedrijfsleven, vastgelegd in de Green Deal van juni jl., van 75.000 particuliere elektrische auto’s in 2020, niet gehaald te worden. Nederland zakt met hoog tempo op de internationale ladder. In landen waar een subsidie voor consumenten is, is het aantal elektrische auto’s de laatste jaren sterk gegroeid. Het Formule E-team roept de politiek dan ook op om van 2017 geen verloren jaar te maken en een subsidie en gratis laden aan te kondigen.

Het Formule E-Team (FET) stuurde Kamp de volgende brief naar aanleiding van zijn brief aan de Tweede Kamer. De Stichting Natuur & Milieu stuurde op haar beurt de volgende brief naar de Tweede Kamerleden.

Maak elektrisch rijden groot

Een aankoopsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s is onderdeel van het het FET-rapport ‘Maak elektrisch rijden groot’. Het volledige actieplan is te downloaden en bevat 8 maatregelen om elektrisch rijden voor particulieren bereikbaar en aantrekkelijk te maken.

Over het FET
In het FET werken bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen om de overstap naar elektrisch rijden te versnellen. De FET partijen investeren zelf ook in het aantrekkelijk maken van elektrisch rijden door onder andere informatieverstrekking en een charme offensief voor elektrisch rijden.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor