Reactie Natuur & Milieu op concept regeerakkoord

Na maanden onderhandelen over een mogelijk regeerakkoord, zit er nog steeds geen schot in de formatie. Er ligt inmiddels wel een conceptstuk dat de twee grootste politieke partijen, VVD en D66, hebben geschreven. Dit stuk vormt de basis voor een nieuwe regeerakkoord. Natuur & Milieu is blij dat klimaat hoge prioriteit krijgt voor het nieuw te vormen kabinet. Maar we vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de stikstofcrisis en natuurherstel niet terug komen in het plan. 

Het nieuwste IPCC-klimaatrapport van de Verenigde Naties liet zien dat het huidige klimaatbeleid ruimschoots onvoldoende is. Dat geldt zeker ook voor ons land. Goed dat de twee politieke partijen de Nederlandse klimaatdoelen willen verhogen naar minimaal 55% CO2 reductie in 2030, in lijn met wat Europa voorschrijft. Woorden en ambities zijn echter niet genoeg. Dat zien we nu bij het Klimaatakkoord, waar de uitvoering van de afspraken fors achterblijft en de CO2-uitstoot niet voldoende afneemt.

Klimaatbeleid raakt iedereen. Om de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen, wil Natuur & Milieu dat het uitgangspunt wordt dat de vervuiler gaat betalen. We zijn blij te lezen dat dit principe terug te lezen is in het document. Het is echter onverdedigbaar dat de luchtvaart, één van de meest vervuilende sectoren van ons land hierin opnieuw de dans ontspringt. De nieuwe regering moet aan de slag met klimaatdoelen en –maatregelen voor de luchtvaart, zodat deze sector eindelijk haar bijdrage gaat leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Lelystad Airport moet definitief van de baan. Want het behalen van 55% CO2 reductie is schier onmogelijk als de luchtvaart niet aan banden wordt gelegd.

Natuur & Milieu vindt het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de stikstofcrisis en natuurherstel niet terug komen in het plan. Na al die maanden onderhandelen, zonder enige actie op dit gebied, had dit een prominent hoofdstuk moeten zijn. Nederland heeft daadkrachtig en effectief natuurbeleid nodig. Om natuur te herstellen, om de stikstofcrisis te bezweren en boeren en bouwers duidelijkheid te geven. Dát is nieuw leiderschap. Natuur & Milieu roept de onderhandelaars met klem op om het stikstofdossier niet langer te negeren.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/40598/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>