1,5 dag thuiswerken scheelt Nederlanders 3 miljard kilometers per jaar

Als 1 op de 10 mensen met een baan 1,5* dag meer thuis blijft werken, scheelt dat 3 miljard kilometers aan woon-werkverkeer per jaar. Dit levert jaarlijks 1,7 miljard euro op en 78 miljoen uur minder reistijd. De klimaatwinst wordt geschat op bijna 353.600 ton CO2. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu. Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu: ‘De cijfers laten zien dat meer thuiswerken loont, voor zowel werknemers, werkgevers, als het klimaat. Als we op de overige dagen duurzamer gaan reizen, maken we echte grote groene sprongen voorwaarts.’

In onderzoek van het KIM (april 2020) gaf zo’n 12% van de beroepsbevolking aan te verwachten meer thuis te blijven werken dan voor de Corona Crisis. Op basis van deze prognose bracht CE Delft in kaart wat de effecten zijn op het woon-werkverkeer, milieu, en welke economische baten ermee gemoeid zijn.

Winst
Anderhalve dag meer thuiswerken scheelt jaarlijks zo’n 3 miljard kilometers aan woon-werkverkeer.  Ter vergelijking: een rondje om de aarde is ongeveer 40.000 kilometer, dus het scheelt 75.000 keer rond de aarde en vele files op de weg. De economische baten worden geraamd op 1,7 miljard euro. Het gaat hier om tijdswinst, een verhoogde arbeidsproductiviteit, maar bijvoorbeeld ook om vermeden maatschappelijke kosten als milieuvervuiling. Dit is exclusief de kosten die bespaard worden door minder infrastructurele investeringen, als gevolg van een afname van het wegverkeer.

Schone lucht en klimaat
Wegverkeer bepaalt een aanzienlijk deel (21%) van onze CO2-uitstoot, 51,6% daarvan is afkomstig van personenvervoer. Stikstof en fijnstof behoren tot de grootste vervuilers als het gaat om luchtkwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat als 12% van de beroepsbevolking kiest voor 1,5 dag extra thuis werken, dit 353.600 ton CO2 scheelt, dit staat gelijk aan ongeveer 150.000 retourvluchten Amsterdam – New York. Dat scheelt 11 ton fijnstof en 632 ton stikstof. Dit is 5% van het totaal aan stikstof dat afkomstig is van woon-werkverkeer.

Duurzaam forenzen
Natuur & Milieu hoopt dat zowel de overheid als werkgevers mensen stimuleren om vaker thuis te werken. En als reizen nodig is, dit zo duurzaam en gezond mogelijk te doen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarbij hoort wat Natuur & Milieu betreft een zogeheten gedifferentieerde kilometerheffing. De hoogte van de heffing hangt af van hoe vervuilend en zwaar de auto is, hoe druk de weg is waarop je rijdt en wanneer je reist. Een dergelijke heffing stimuleert schoner vervoer zoals fietsen en elektrisch rijden en het is tegelijkertijd ook een effectieve prikkel om minder te reizen.

Het volledige onderzoek van CE Delft vind je hier. Voor meer informatie en inspiratie over thuiswerken, klik hier.

* = 1,5 dag per week is een gemiddelde gebaseerd op bijvoorbeeld 3 dagen in 2 weken, of 6 dagen per maand thuiswerken.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/15-dag-thuiswerken-scheelt-nederlanders-3-miljard-kilometers-per-jaar/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>