Nieuwe Warmte - Wat is het probleem? | Natuur & Milieu

Wat is het probleem?

Met nieuwe warmte leveren we een belangrijke bijdrage aan twee problemen: de klimaatverandering en de Groningse aardbevingen. Het klimaat verandert doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Om de klimaatverandering en de temperatuurstijging tegen te gaan moeten we dus de uitstoot van CO2 verminderen.

Natuur & Milieu wil net als de Nederlandse regering dat Nederland klimaatneutraal wordt. Dat is een grote uitdaging voor bedrijven, huishoudens, organisaties en overheden.  Ook huishoudens stoten CO2 uit. Dat komt met name door het gebruik van aardgas voor de verwarming van het huis en het warm water voor de douche. Alle woningen samen gebruiken ongeveer 10 miljard m3 aardgas per jaar.  Bij het verbranden van dat aardgas in onze cv-ketel komt CO2 vrij. Die uitstoot kan en moet dus omlaag.  Een ander belangrijk probleem zijn de aardbevingen in Groningen die worden veroorzaakt door de winning van aardgas in Groningen. Minister Wiebes wil de Groningse gaskraan dichtdraaien om de leefbaarheid in Groningen te verbeteren. Dat wordt makkelijker als we minder aardgas nodig hebben. Ook voor de Groningers is het dus van belang dat we minder aardgas gebruiken. Dat kan!

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor