Symposium Autodelen op weg naar 0-emissie | Natuur & Milieu

Symposium “Autodelen op weg naar 0-emissie”

Alles willen weten over hoe autodelen en elektrisch rijden elkaar kunnen versterken? Meepraten over de toekomst van elektrisch autodelen? Kom op 6 december naar het symposium “Autodelen op weg naar 0-emissie” dat Natuur & Milieu vanuit de Green Deal Autodelen organiseert.

Autodelen op weg naar 0-emissie

6 december 2017 | 13.00 – 17.00 uur
LEF future center Rijkswaterstaat*, Utrecht

Elektrische deelauto’s lijken een vanzelfsprekende combinatie die de voordelen van autodelen combineert met schonere – elektrische – automobiliteit. Tijdens het symposium “Autodelen op weg naar 0-emissie” gaan we met elkaar in dialoog hoe gemeenten hier praktische invulling aan kunnen geven en hoe bedrijven hier een rol in kunnen spelen.

Programma

13.00u Aanmelding & Inloop

13.30u Introductie programma & welkom door Marjolein Demmers, voorzitter Stuurgroep Green Deal Autodelen en directeur Natuur & Milieu

13.50u Presentatie praktijkcases & discussie

• Patrick van Duijnhoven – Directeur Commercial Clients ABN AMRO over de samenwerking met startup Amber
• Manja Meuleman – Programmamanager Green Business Club over autodelen tussen bedrijven in het Beatrixkwartier
• Niels de Greef – Deelnemer Testrijders Utrecht over ervaringen met elektrisch autodelen vanuit gebruikersperspectief
• Marc Graetz – Directeur Stichting Brabant Elektrisch over gedeelde mobiliteit voor bedrijven en particulieren

15.10u Koffiepauze

15.30u Uitreiking Nationale Autodeel Award 2017

16.15u Keynote Speech Derk Loorbach, directeur DRIFT en bijzonder hoogleraar Socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit

17.00u Afsluiting en borrel

Nationale Autodeel Award 2017

Wie volgt de gemeente Den Haag op en wint dit jaar de “Nationale Autodeel Award 2017”? In het kader van de Green Deal Autodelen reiken Natuur & Milieu en het ministerie van I&M deze Award uit aan de gemeente die het afgelopen jaar de grootste versnelling met autodelen heeft bereikt. In totaal zijn vijf gemeentes genomineerd voor de Nationale Autodeel Award 2017: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Uden en Wageningen. De best practices van deze gemeenten zullen worden gedeeld tijdens het symposium.

Voor wie?

Beleidsmakers van gemeenten, provincie en rijk, marktpartijen autodelen, leasemaatschappijen, buurtinitiatieven, mobiliteitsmanagers/ wagenparkbeheerders van bedrijven.

Wanneer?

Woensdag 6 december 2017. Inloop vanaf 13.00 uur (zonder lunch). Programma van 13.30 uur tot 17 uur met aansluitend een drankje.

Waar?

LEF Future center in Utrecht. Gebouw Westraven, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
Route

 

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers voor het symposium is bereikt. Stuur een e-mail naar Yolanda Wagter voor een plekje op de wachtlijst.

Yolanda Wagter: y.wagter@natuurenmilieu.nl, 06-46706638

 

*LEF is 100% gericht op het doorbreken van patronen en creëren van doorbraken tijdens speciaal daarvoor ingerichte sessies. In een inspirerende en proces ondersteunende omgeving, die gestoeld is op neurologische en psychologische wetenschap.

        
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nationale-autodeel-award-2017/symposium-autodelen-op-weg-naar-0-emissie/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>