Elektrisch rijden petitie | Natuur & Milieu

Elektrisch rijden petitie

Deze petitie is reeds voltooid. Er hebben meer dan 10.000 mensen getekend! Wij riepen het kabinet op om elektrische auto’s voor iedereen betaalbaar te maken. Elektrische auto's zijn schoner en stiller. Niet alleen voor zakelijke rijders, maar ook voor consumenten.

5 november 2015 – Directeur Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu heeft 10.000 steunbetuigingen aangeboden aan Bert Klerk, voorzitter van het Formule E-Team (FET). In september startte Natuur & Milieu de petitie waarin wordt gepleit voor een aanschafpremie op een elektrische auto voor consumenten. De oproep werd gesteund door meerdere organisaties: onder andere het Longfonds, Greenchoice en de RAI-vereniging hebben de petitietekst onderschreven.

“Veel belastingvoordelen voor elektrisch rijden zijn de afgelopen jaren naar leaserijders gegaan, het is hoog tijd dat ook de particuliere markt wordt gestimuleerd. Elektrisch rijden is beter voor de gezondheid van mensen en het klimaat. De hele samenleving heeft dus baat bij meer elektrisch vervoer, ook de mensen die geen auto rijden,” aldus Tjerk Wagenaar, directeur bij Natuur & Milieu. Elektrisch rijden is bij uitstek geschikt voor de particuliere rijder. In een dichtbevolkt land als Nederland ligt de gemiddelde autorit op 50 kilometer.

De aandacht voor stimulering van de particuliere markt heeft zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer via een motie aan het kabinet gevraagd om een plan te ontwikkelen in samenwerking met het FET. Eind dit jaar wordt dit plan verwacht. Vandaar dat Natuur & Milieu de resultaten van de petitie graag meegeeft aan Bert Klerk.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor