Teleurstellend klimaatakkoord | Natuur & Milieu

Teleurstellend klimaatakkoord

Natuur & Milieu heeft zich het afgelopen jaar keihard ingezet om te komen tot een ambitieus klimaatakkoord. Dat deden we samen met drie andere milieuorganisaties en vele andere organisaties aan de onderhandeltafels. We hebben tot het allerlaatste moment hard gewerkt en gevochten, tot in de late avonduren en met een groot deel van onze medewerkers. Want dat een ambitieus akkoord er komt, is van groot belang in de strijd tegen klimaatverandering. Nederland zit al te lang in de achterhoede en moet haar CO2-uitstoot nu eindelijk drastisch omlaag brengen.

Vandaag, 21 december 2018, presenteert de SER de teksten die het Klimaatakkoord moeten vormen. Na het opmaken van de balans, komt Natuur & Milieu tot een hele moeilijke beslissing: de huidige tekst van het klimaatakkoord kunnen wij niet steunen. Dat valt ons heel zwaar.

Het klimaatakkoord kan alleen slagen als het zorgt voor een eerlijke en structurele omslag naar een duurzame economie. Dit akkoord legt het Nederlandse klimaatbeleid vast voor de komende 12 jaar en moet ons stevig op weg zetten naar de Parijsdoelen: klimaatneutraal in 2050 De gekozen oplossingen moeten dus ook in de toekomst bijdragen aan CO2-besparing. De vervuiler moet betalen en iedereen in Nederland moet mee kunnen doen. Dit is cruciaal voor draagvlak. Kortom: doorbraken zijn nodig om te komen tot een duurzame toekomst.

We hebben lange dagen onderhandeld en allerlei onderzoeken en onderbouwde feiten ingebracht om tot die doorbraken te komen. We hebben talrijke oplossingen ingebracht. Maar de onderhandelingen bleven steken op fundamentele bezwaren en een te grote tegenwerking vanuit het bedrijfsleven aan tafel. De eindtekst biedt dan ook geen antwoord op de grote uitdaging waar Nederland voor staat: het tegengaan van klimaatverandering. Daarom kunnen wij ons niet scharen achter het akkoord zoals het er nu ligt.

Geeft Natuur & Milieu het nu op? Zeker niet. Wij blijven keihard werken aan een duurzame toekomst voor Nederland, op alle mogelijke manieren.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/het-klimaatakkoord/teleurstellend-klimaatakkoord/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>