Het Klimaatakkoord - Lees op deze pagina alles over het klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord

Wat is het Klimaatakkoord, en hoe komt deze tot stand? Wij zitten aan tafel en vertellen je er graag meer over.

Het Klimaatakkoord is een Nederlands klimaat- & energieakkoord dat een opvolger is van het huidige SER EnergieakkoordMomenteel wordt de inhoud van het akkoord aan verschillende onderhandeltafels vastgesteld.

Hoofdlijnen Klimaatakkoord

Op 10 juli 2018 zijn de eerste hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bekend gemaakt. Wij vinden de voorstellen nog niet voldoende om de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord te halen.

Natuur & Milieu is blij met de gemaakte keuzes voor elektriciteit en de gebouwde omgeving. Die tafels zijn aardig ver gekomen en bieden veel aanknopingspunten om verder te gaan. Maar andere blijven teleurstellend vaag. Dit najaar zullen óók industrie, landbouw en mobiliteit keuzes moeten maken voor structurele verandering.

Het hoofdlijnenakkoord dat nu op tafel ligt zal het komende half jaar verder uitgewerkt worden. Deze zomer gaan de rekenmeesters van PBL en CPB aan de slag met de doorrekeningen. Dan weten we of er genoeg concrete plannen zijn of dat er nog aanvullende maatregelen ontwikkeld moeten worden. Belangrijkste zorgpunten voor ons zijn de focus op CO2-opslag, te veel gebruik van biomassa en het uitblijven van een duurzaam landbouwsysteem. Verder moet ook invulling worden gegeven aan de opdracht van het kabinet voorstellen te doen die leiden tot 55% CO2-reductie in 2030, een cruciaal element van dit broodnodige akkoord in strijd tegen catastrofale klimaatverandering.

Natuur & Milieu wil ook meer duidelijkheid over wie de maatregelen gaat betalen. Wij zetten in op een eerlijke verdeling van de lusten lasten. Het kan niet zo zijn dat burgers opdraaien voor de kosten van het klimaatbeleid en grote vervuilers nauwelijks klimaatbelasting betalen en tegelijk om subsidies vragen.

De voorloper: hernieuwbare energie

Het huidige SER Energieakkoord heeft de productie van hernieuwbare energie uit zon en wind een flinke boost gegeven. Dit akkoord is bijvoorbeeld de motor geweest achter de enorme opkomst van windmolenparken in de Noordzee. Het huidige energieakkoord loopt tot 2020, met uitzondering van enkele windparken op zee: de laatste geplande parken zijn in 2023 gereed.

Klimaatakkoord: reduceren CO2

Het nieuwe akkoord zal gaan over de periode 2020 tot 2030. Zoals de naam al aangeeft, is het Klimaatakkoord breder ingestoken dan het huidige Energieakkoord. De focus is op CO2-reductie in plaats van op het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie. Dit houdt in dat er vooral wordt gezocht naar maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De maatregelen moeten optellen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 49% in 2030 ten opzichte van het uitstootniveau van 1990.

De sectoren van het Klimaatakkoord

In totaal zijn er vijf verschillende sectoren waarvoor afspraken worden gemaakt:

  1. Industrie
  2. Mobiliteit
  3. Elektriciteit
  4. Gebouwde Omgeving
  5. Landbouw en Landgebruik

Landbouw en landgebruik is een ‘nieuw’ onderwerp: voor het eerst gaan we in een akkoord ook kijken naar de klimaateffecten van landbouw.

Overlegtafels

De vijf eerder genoemde sectoren moeten tot afspraken komen via overlegtafels. Hiervoor is er één hoofdtafel per sector. Daarnaast is er nog het klimaatberaad, een overkoepelende tafel.  Onder de hoofdtafels zijn er nog verschillende sub-tafels en werkgroepen die verschillende delen van de opgave voor de hoofdtafel behandelen.

Aan tafel

Het bespreken van het klimaatakkoord is een enorm omvangrijk karwei, en we kunnen dit niet alleen. We werken daarom nauw samenwerken met Greenpeace, Milieudefensie, en de Natuur en Milieufederaties. We verdelen zo goed mogelijk de overlegtafels en bespreken onderling de inzet.

Natuur  & Milieu zit zelf  aan de hoofdtafels van Industrie, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Daarnaast zitten we ook bij het Klimaatberaad, en bemannen we enkele subtafels, zoals die van gebouwde omgeving.

Meer informatie? Ga naar de overzichtspagina van het Klimaatakkoord.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Natuur & Milieu

Volg ons op Facebook en Twitter of meld je aan voor de Nieuwsbrief.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor