De EV-routekaart

Zakelijke vlooteigenaren zijn de aanjagers van de transitie naar emissieloze mobiliteit in Nederland. De potentie voor het verkleinen van de klimaatimpact van zakelijk rijden is enorm: woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit veroorzaken samen bijna de helft van de uitstoot van personenauto’s in Nederland.

In 2018 heeft Natuur & Milieu daarom in het initiatief ‘Road to Zero’ met een groep vooruitstrevende bedrijven en vier kennispartners (EVConsult, Royal Haskoning, Fleet Support en FIER) gewerkt aan het maken van een EV-routekaart. Hiermee helpen we organisaties stappen te maken naar een emissieloos wagenpark. Lees meer

In 5 hoofdstukken leer je hoe jouw organisatie van een fossiel naar een elektrisch wagenpark kan gaan:
1. Bepaal je plan en ambitie
2a. Stel je personenwagenpark samen
2b. Stel je bestelwagenpark samen
3. Zorg voor de juiste laadinfrastructuur
4. Pas je leasebeleid en arbeidsvoorwaarden aan

 

Lees minder

Hieronder leidt de elektrische auto je langs korte previews van elke stap. Je kunt iedere stap opslaan om je eigen routekaart samen te stellen. Aan het einde van deze pagina kun je jouw routekaart opslaan of printen, zodat je die rustig kunt nalezen.

Hoofdstuk is toegevoegd!
Hoofdstuk 1

Plan en ambitie

In dit hoofdstuk leer je over het maken van een succesvol begin in de overgang naar een elektrisch wagenpark. Je stelt ambitie en doelen vast en verzamelt mensen binnen je organisatie om de EV-transitie mee in te zetten.

Stap 1:
Stel je ambitie vast
Stap 2:
Stel je EV-team samen
Stap 3:
Communiceer je ambitie
 • Bepaal je vertrekpunt

  Voor het vaststellen van je doelen moet je eerst je vertrekpunt weten. Deze stap helpt je drie vragen beantwoorden om te bepalen waar je heen wilt: Waar komt de vraag naar elektrisch vervoer vandaan? Hoe worden de huidige auto’s gebruikt? Wat is het huidige kostenniveau van het wagenpark?

 • Bepaal je doelstellingen

  Vanuit je vertrekpunt kun je nu concrete doelen stellen. Benader jij doelstellingen en vanuit het oogpunt van de businesscase, de green case of de use case? Leer in deze stap welke afwegingen je kunt maken.

 • Gebruik de kennis en ervaringen van anderen

  Ontzettend veel organisaties zijn al bezig met de EV-transitie. Er zijn dan ook allerlei nuttige netwerken, samenwerkingsverbanden en kennisplatforms. Deze hebben we voor je op een rijtje gezet.

 • Haak mensen aan

  De stap naar elektrisch rijden zet je niet alleen, daar heb je anderen binnen je organisatie voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan de facilitair beheerder en HR. Lees hier wie je moet laten aanhaken en hoe je deze mensen meekrijgt.

 • Betrek stakeholders

  Voor een soepele overgang is het goed de juiste stakeholders vroegtijdig te betrekken, zodat je doelstellingen draagvlak hebben in de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de OR wanneer arbeidsvoorwaarden omtrent lease moeten worden aangepast.

 • Creëer draagvlak

  Om draagvlak te creëren is het cruciaal om te communiceren over je ambitie om de organisatie elektrisch te laten rijden. Lees in deze stap hoe je dat binnen jouw organisatie kunt doen.

 • Informeer je medewerkers

  Wat laat je je medewerkers weten? Lees in deze stap waar je allemaal aan kunt denken wanneer je je ambitie en doelstellingen wil verspreiden binnen de organisatie.

Wil je dit hoofdstuk volledig lezen? Voeg het dan toe aan je persoonlijke hand-out

Hoofdstuk 1
 • Zorg voor mandaat, dat scheelt tijd

  Arno Veenman - Adviseur expertise HR bij Volksbank
 • Begin meteen, want het kan heel makkelijk

  Mark Gorter - Adviseur duurzame mobiliteit bij Royal HaskoningDHV
Hoofdstuk 2

a. Stel je wagenpark samen

Dit hoofdstuk gaat over het samenstellen van het wagenpark. Welke stappen moeten er worden genomen en wat is het aanbod. Wat zijn de kosten en voordelen van een elektrisch wagenpark en wordt er dieper ingegaan bij het zakelijk belang bij een ecologische voetafdruk.

Stap 1:
Inventariseer het huidige wagenpark
Stap 2:
Breng de alternatieven in kaart
Stap 3:
Breng de kosten voor het wagenpark in kaart
 • Jouw wagenpark

  Voor je elektrische auto’s kunt gaan aanschaffen of leasen is het zaak je huidige wagenpark grondig onder de loep te nemen. In deze stap lees je hoe je een helder beeld van de omvang en karakteristieken van je wagenpark krijgt zodat je in de volgende stap goed geïnformeerd naar elektrische modellen kunt kijken.

 • CO2-emissies

  Om de mogelijke reductie in CO2-uitstoot door elektrificatie te bepalen, moet je eerst de footprint van je huidige wagenpark in kaart brengen. In deze stap vergelijken we auto’s op fossiele brandstof met elektrische auto’s Na deze stap weet je hoe groen een elektrische auto daadwerkelijk is.

 • Beschikbare automodellen en selectiecriteria

  Één van de grote uitdagingen bij de transitie naar elektrisch rijden is het huidige aanbod van voertuigen. In deze stap leer je over actieradius en laadsnelheid en hoe je kunt afwegen welke elektrische auto geschikt is voor gebruik in jouw organisatie.

 • Autodelen

  De EV-transitie biedt een goede gelegenheid om ook eens te kijken of het mogelijk is met veel minder auto’s te voorzien in de mobiliteitsbehoefte van medewerkers. Autodelen is er in allerlei vormen. Dit hoofdstuk geeft je handvatten voor het invoeren van deelauto’s in jouw organisatie.

 • TCO van een elektrische auto

  De aanschafprijs van een elektrische auto is hoog, maar de Total Cost of Ownership is veelal lager dan bij een auto met een verbrandingsmotor. In deze stap berekenen we hoe fossiele en elektrische auto’s zich tot elkaar verhouden op het gebied van kosten en geven we inzicht in de kostenontwikkeling.

 • Kosten voor elektrisch leasen

  De kosten voor het leasen van een elektrisch auto zijn anders dan bij aanschaf. In deze stap laten we je zien aan welke kosten je moet denken bij het leasen van een elektrisch auto. Ook wijzen we je op de belastingvoordelen waar je met elektrische lease gebruik van kunt maken.

 • Kosten elektrische auto voor medewerkers

  Voor elektrische leaseauto’s geldt een gunstige bijtellingsregeling. Dit is voor veel werknemers een motief om over te stappen op een elektrische auto. In dit hoofdstuk leer je wat elektrisch rijden voor je werknemer betekent.

Wil je dit hoofdstuk volledig lezen? Voeg het dan toe aan je persoonlijke hand-out

Hoofdstuk 2

b. Stel je bestelwagenpark samen

Dit is een extra hoofdstuk over bestelbussen. Maakt jouw organisatie gebruik van bestelbussen? Ontdek hier wat de mogelijkheden zijn!

Stap 1:
Inventariseer het huidige bestelwagenpark
Stap 2:
Breng beschikbare alternatieven in kaart
Stap 3:
Analyseer de financiële haalbaarheid
 • Jouw bestelwagenpark

  Inzicht in jouw wagenpark op het gebied van model, gewichtsklasse, laadruimte en ritten is cruciaal voor het overgaan op rijden met elektrische bestelwagens. We geven je tips voor tools waarmee je de inzet van de voertuigen in jouw wagenpark kunt analyseren en helpen je op weg om het kostenplaatje helder te krijgen.

 • Laadvermogen

  Het laadvermogen en vooral het gewicht van de accu zijn belangrijke punten bij de elektrische bestelbus. Lees hier meer informatie.

 • Logistieke haalbaarheid

  Bij het kiezen van een elektrische bestelbus moet je rekening houden met de actieradius, de oplaadtijd en de effectieve ruimte voor en het gewicht van te vervoeren goederen. Niet alle fossiele modellen kunnen zomaar door elektrisch vervangen worden. In deze stap helpen we je oplossingen te vinden.

 • Beschikbare modellen

  Op het moment is er nog relatief weinig keus in elektrische bestelwagens. Wij doen enkele suggesties voor modellen en handreikingen voor een goed overzicht van ontwikkelingen in het aanbod.

 • Invloed op de kosten

  De TCO van een elektrisch voertuig is afhankelijk van de wensen voor het voertuig en het type gebruik. Pas bij een bepaald kilometrage per jaar wordt een elektrische bestelbus financieel aantrekkelijk. In deze stap beschrijven wij waar je aan moet denken bij de businesscase van een elektrische bestelwagen.

 • Zero emissie stadslogistiek

  In de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) onderzoeken partijen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Hier lees je over een slimmere en schonere manier van het bevoorraden van de stad.

Wil je dit hoofdstuk volledig lezen? Voeg het dan toe aan je persoonlijke hand-out

Hoofdstuk 2
 • Ontheffing voor B-rijbewijs biedt kansen voor elektrisch rijden

  Richard Leveling - Manager Projects & Innovations Delivery bij Albert Heijn
 • Ik zou het liefst vandaag nog alle voertuigen vervangen

  Jeremy Koot - directeur van Koot Infrawerken
Hoofdstuk 3

Zorg voor de juiste laadinfrastructuur

Dit hoofdstuk gaar over 'Laden'. Hierin wordt besproken wat de technische en functionele moeilijkheden zijn en wat de rolverdeling is. Wat zijn de verschillende type laadpunten en wat is het beheer en onderhoud hiervan?

Stap 1:
Verkrijg inzicht in de laadbehoefte van een veranderende vloot
Stap 2:
Verken mogelijkheden en grenzen op eigen terrein
Stap 3:
Stel je eisen en wensen vast
Stap 4:
Daag de markt uit
 • Inzicht in de laadmogelijkheden van de vloot

  Met de beschikbaarheid van de juiste laadinfrastructuur groeit ook het vertrouwen in elektrisch rijden en ontstaat er draagvlak. In deze stap lees je over het inpassen van laadinfrastructuur in de organisatie.

 • Inzicht in het ritpatroon van de vloot

  Inzicht in de laadbehoefte is nodig om te bepalen waar laadinfrastructuur nodig is. We helpen je met het maken van plannen voor de laadinfrastructuur, zodat die tijdig en met de juiste functionaliteiten beschikbaar is.

 • Laadpunten op eigen terrein

  Bij de overgang naar een elektrische vloot zijn laadpunten op eigen terrein een must. Zaken als beschikbare capaciteit op de netaansluiting en in de groepenkast zijn uitdagingen. Wij vertellen je welke mogelijkheden je kunt onderzoeken en hoe je energieverbruik van elektrische auto’s en gebouwen dynamisch kunt afstemmen.

 • Laden thuis en onderweg

  Met laadpunten bij medewerkers thuis en het aanbieden van een laadpas voor laden onderweg houd je als organisatie de regie over laadkosten. Deze stap geeft je inzicht in de kosten van verschillende soorten laadpunten.

 • Beslissen over laadinfrastructuur

  Bij het nemen van beslissingen over laadinfrastructuur komt heel wat kijken. In deze stap helpen we je nadenken over het toekomstbestendig plannen van laadinfrastructuur, de optimale bezettingsgraad voor laadpalen en het zorgen voor transparante laadtarieven.

 • Slim laden

  Met slim laden voorkom je overbelasting van de infrastructuur en bespaar je kosten.

  De markt voor laadinfra is in beweging. Maar welke innovaties er ook zijn, het uitgangspunt is wat jij nodig hebt voor het nieuwe wagenpark. We geven vier tips om te ontdekken wat er in jouw situatie nodig is en helpen je mee om (ver) vooruit te denken.

 • Een markt in beweging

  De markt voor laadinfrastructuur is volop in ontwikkeling. In dit hoofdstuk leer je hoe zowel grote als kleine organisaties deze markt kunnen navigeren en hem zelfs kunnen uitdagen.

 • Offertes aanvragen

  Leveranciers van laadpalen kennen allemaal hun sterke en zwakke punten. Het loont daarom verschillende offertes aan te vragen. In deze stap helpen we je een Programma van Eisen op te stellen om een effectieve offerteronde te kunnen doen.

Wil je dit hoofdstuk volledig lezen? Voeg het dan toe aan je persoonlijke hand-out

Hoofdstuk 3
 • Ons vraaggestuurde beleid is succesvol

  Jeroen Schutter - Programmamanager Luchtkwaliteit RVE Ruimte en Duurzaamheid bij de gemeente Amsterdam
 • Onze businesscase is nog veel positiever dan we dachten

  Pieter van Ommeren - Directeur Elektrisch Vervoer bij Nuon/Vattenfall
Hoofdstuk 4

Leasebeleid en arbeidsvoorwaarden

Dit hoofdstuk gaat over Beleid & Arbeidsvoorwaarden. Hier wordt dieper ingegaan op het stimuleren van het elektrisch rijden. De autokeuze en wat de toekomst voor het elektrisch rijden zal brengen.

Stap 1:
Bepaal je organisatieprofiel
Stap 2:
Vertaal je profiel naar aanpassingen in het leasebeleid
Stap 3:
Promoot elektrisch rijden onder je medewerkers
 • Het organisatieprofiel

  Het organisatieprofiel geeft aan wat de betere keuze is om elektrische auto’s in je beleid op te nemen. In deze stap leer je over de 4 kernrichtingen aan de hand waarvan een profiel gemaakt kan worden.

 • Aantrekkelijk werkgeverschap en duurzaamheid

  Nu de economie weer aantrekt en het een grotere uitdaging is de juiste werknemers te werven en te behouden, moet het arbeidsvoorwaardenpakket extra aantrekkelijk worden gemaakt. Lees hier op welke manier duurzaamheid, MVO en aantrekkelijk werkgeverschap elkaar beïnvloeden en hoe je ze kunt inzetten om je goed te profileren als organisatie.

 • Elektrisch rijden stimuleren

  De keuze voor een elektrische auto is (nog) niet voor iedereen aantrekkelijk. Om medewerkers ondanks de huidige bezwaren toch te stimuleren om voor elektrisch te kiezen, kun je de stimuli in het leasebeleid opnemen. In deze stap benoemen wij een aantal stimuleringsmaatregelen.

 • Brandstofauto’s ontmoedigen

  Naast stimuleren kan het ontmoedigen van auto’s op fossiele brandstoffen de EV-transitie in jouw organisatie op weg helpen. Wij doen voorstellen voor ontmoedigingsmaatregelen waarmee je kunt sturen op het beperken van niet-elektrische auto’s.

 • Elektrisch rijden promoten

  Animo voor elektrisch rijden neemt toe. Toch zie je nog bij een grote groep mensen koudwatervrees. In deze stap doen we tien handreikingen voor maatregelen waarmee je elektrisch rijden kunt promoten en waarmee je vragen van werknemers kunt beantwoorden.

 • Rijcomfort elektrisch versus fossiel

  Voordat mensen elektrisch gaan rijden, ervaren ze meestal ‘range anxiety’, de angst voor een lege accu. Toch wil vrijwel geen elektrische rijder terug naar een brandstofauto. Hier lees je waarom mensen die elektrisch rijden er zo enthousiast over zijn en welke aanpassingen aan hun rijstijl ze hebben moeten maken.

Wil je dit hoofdstuk volledig lezen? Voeg het dan toe aan je persoonlijke hand-out

Hoofdstuk 4
 • Ga het gewoon doen en start met pilots

  Gertjan Sybrandi - Hoofd Facilitaire Services & Mobiliteit bij Stedin
 • We zouden morgen over kunnen, maar het aanbod is te klein

  Jack Knol - Mobiliteitsmanager en director CRES bij Capgemini

Stel jouw hand-out samen

Tijdens de rit heb je de mogelijkheid gekregen om hoofdstukken op te slaan, zodat je deze naderhand nog eens rustig kunt doorlezen. Hieronder staan de hoofdstukken die je onderweg hebt gezien. Wil je toch graag alle hoofdstukken lezen dan kun je deze toevoegen aan je hand-out. Wij wensen je veel leesplezier! Bij vragen kun je ons altijd bereiken.

 • Introductie

  Voorwoord

 • Hoofdstuk 1

  Plan en ambitie

  Voeg hoofdstuk toe
  Verwijder hoofdstuk
 • Hoofdstuk 2a

  a. Stel je wagenpark samen

  Voeg hoofdstuk toe
  Verwijder hoofdstuk
 • Hoofdstuk 2b

  b. Stel je bestelwagenpark samen

  Voeg hoofdstuk toe
  Verwijder hoofdstuk
 • Hoofdstuk 3

  Zorg voor de juiste laadinfrastructuur

  Voeg hoofdstuk toe
  Verwijder hoofdstuk
 • Hoofdstuk 4

  Leasebeleid en arbeidsvoorwaarden

  Voeg hoofdstuk toe
  Verwijder hoofdstuk
 • Conclusie

  Nawoord

Je kunt bijna aan de slag!

Houd mij per email op de hoogte over road to zero

Ik wil alleen mijn hand-out downloaden