Energievisie 2035 | Natuur & Milieu

Energievisie 2035

In het SER-Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16 procent van het energieverbruik in Nederland duurzaam is. Een mooie stap. Maar wij kijken nu al verder met onze ‘Visie 2035’.

In het SER-Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16 procent van het energieverbruik in Nederland duurzaam is. Een mooie stap. Maar wij kijken nu al verder met onze ‘Visie 2035’.

Energievisie 2035: een duurzaam Nederland

Over 20 jaar, in 2035, verwarmen we in Nederland de meeste gebouwen met warmte uit lucht of bodem, rijden we vooral in elektrische auto’s en wekken we onze stroom al grotendeels op met wind en zon. De kolencentrales zijn gesloten, de meeste woningen en andere gebouwen zijn van het gas af. CO2 uitstoten wordt 20 keer duurder. We hebben in die 20 jaar veel energie bespaard: de vraag is verminderd met 40%.

Deze en andere maatregelen moet Nederland voor 2035 nemen om in 2050 fossielvrij te zijn. Dit staat in Energievisie 2035 van Natuur & Milieu.

Verandering is haalbaar

Deze transitie is hard nodig vanwege de klimaatverandering die vooral wordt veroorzaakt door overmatig gebruik van fossiele energiebronnen. Deze verandering is ingrijpend, maar volgens Natuur & Milieu haalbaar! Het vergt grote investeringen, maar levert ook veel op. De maatschappelijke baten zijn enorm: minder milieubelasting, gezondere leefomgeving, minder afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers. Bovendien levert deze transitie jaarlijks 1,7 miljard euro aan vermeden kosten op.

N&M infographic doelstellingen energievisie 2035 lowres
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor