Wat doet Natuur & Milieu met jouw gift? | Natuur & Milieu

Dit hebben we in 2019 bereikt
dankzij giften

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Zodat we kunnen reizen en energie gebruiken, maar dan wel schoon en duurzaam. Zodat we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten. En zodat we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken. We stimuleren daarom duurzame alternatieven en maatregelen en proberen vervuilende activiteiten af te remmen of om te buigen. We werken daarvoor samen met mensen, bedrijven en overheden om de markt te verduurzamen.

Als milieuorganisatie zijn we afhankelijk van giften. Wij zijn daarom ontzettend blij met alle giften die bij ons binnenkomen. Het geld hebben wij hard nodig om stappen te blijven maken. Op deze pagina vatten we kort samen wat wij in 2019 zoals hebben bereikt, mede dankzij onze donateurs. Wil je meer weten over onze impact in 2019? Bekijk dan ons jaarverslag van 2019.

Nederland Zoemt

Heel Nederland kwam in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de helft van de soorten is in gevaar. En dat terwijl ze zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening! We organiseerden in 2019 onder andere de Nationale Bijentelling om inzicht te krijgen in de bijenpopulatie, zodat we kunnen zorgen voor meer voedsel- en nestgelegenheid.

Meer over Nederland Zoemt

De Rijke Noordzee

Ooit was 20 procent van de Noordzeebodem bedekt met natuurlijke riffen zoals oesterbanken. Door menselijk ingrijpen en ziektes zijn deze verdwenen. Door het plaatsen van levende riffen op de bodem van windparken in de Noordzee herstellen we de onderwaternatuur. Daar werken we aan binnen ons project De Rijke Noordzee. Zo helpen we onze aarde op twee manieren: met duurzame energie tegen klimaatverandering en natuurontwikkeling voor meer natuur in de Noordzee.

Meer over De Rijke Noordzee

Het Klimaatakkoord

Klimaatverandering moet zo snel mogelijk stoppen, anders wordt de aarde veel minder leefbaar. Met het Klimaatakkoord hebben we het doel gesteld dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Wij hebben in 2019 (en in 2018) intensief onderhandeld over de inhoud van het Klimaatakkoord. We willen in aan de slag en daarom hebben we het akkoord ondertekend. Tegelijkertijd zullen we  de komende jaren druk blijven zetten en oplossingen blijven aandragen om de plannen van het kabinet te verbeteren, zodat we toegaan naar een samenleving waarin we minder fossiele brandstoffen gebruiken en meer duurzame energie.

Meer over het Klimaatakkoord

Luchtvaart

Vliegen is een van de meest vervuilende manieren van transport, maar toch blijft de luchtvaartsector groeien. Er ontstaat een flinke druk op het klimaat door uitstoot van broeikasgassen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. We moeten daarom anders en duurzamer gaan reizen met de trein, elektrische auto of bus zodat emissievrij reizen in 2050 mogelijk is en wij zetten ons daarvoor in. In 2019 hebben we daarom onder meer een alternatieve luchtvaartnota aan de minister overhandigd en brachten we onze eerste duurzame (digitale) reisgids uit om meer mensen te inspireren anders en minder ver te reizen voor een fijne vakantie.

Meer over Luchtvaart

Nieuwe Warmte

We moeten in Nederland van het aardgas af. Aardgas is een fossiele brandstof die zorgt voor de uitstoot van CO2. Deze uitstoot zorgt voor verdere opwarming van de aarde. Gelukkig zijn er alternatieven voor verwarming, koken en het krijgen van warm water uit de kraan en douche. Met ons onderzoek, de Gasmonitor, kunnen we elk jaar inzicht krijgen in de vooruitgang en dit aankaarten via de media. Het bleek in 2019 dat steeds meer huishoudens overstappen op elektrisch koken, maar de volgende stap is verwarming! (In 2020 werd duidelijk uit de nieuwe monitor dat duurzame warmte voor verwarming het nog niet lijkt te winnen van de traditionele hr-ketel, maar dat de warmtepomp wel populairder wordt.) Ook maken we met publiekscampagnes mensen bekend met de voordelen van een duurzaam en comfortabel huis. Via ons platform slimwoner.nl boden we mensen een toegankelijke plek om meer informatie in te winnen en offertes aan te vragen bij betrouwbare aanbieders.

Meer over Nieuwe Warmte

Waterkwaliteit en biodiversiteit

De Nederlandse waterkwaliteit staat zwaar onder druk. Daardoor loopt de natuur in en om het water gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker en duurder. Wij zetten ons daarom in voor schoon water. Een groot deel van de vervuiling komt door mest en bestrijdingsmiddelen. Dat komt in het water terecht, deels rechtstreeks en deels via het grondwater. We willen de vervuiling bij de bron aanpakken. Met ons burgeronderzoek Vang de Watermonsters zetten we in 2019 waterkwaliteit in Nederland op de kaart, met als resultaat dat we het onderzoek dit jaar nog grootschaliger kunnen uitvoeren, nu samen met zeven waterschappen.

Meer over Waterkwaliteit en biodiversiteit
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/doe-mee/steun-ons/wat-doet-natuur-milieu-met-jouw-gift/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>