Belastingvrij schenken

Als je ons vijf jaar steunt met een vast bedrag, dan is je gift volledig aftrekbaar van de belasting. Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de fiscus terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar! En jou kost het uiteindelijk niets extra.

Zekerheid voor ons, voordeel voor jou

Als je ons minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag, dan is je gift volledig aftrekbaar van de belasting.  Met deze manier van schenken geef je Natuur & Milieu meer zekerheid over de inkomsten voor de komende jaren. Dat betekent dat het voor ons gemakkelijker is om langdurigere campagnes te beginnen. Veel natuur- en milieuproblemen kunnen pas worden opgelost door meerdere jaren actie, lobby en campagne te voeren. Daar help je dan extra aan mee. Wil jouw organisatie een schenking doen? Kijk dan hier voor meer informatie.

Jouw belastingvoordeel: een rekenvoorbeeld

Jouw belastingvoordeel kan flink oplopen. Als je bijvoorbeeld een akte afsluit voor 5 jaar voor een bedrag van € 100 per jaar en je valt onder het belastingtarief van 42%, dan ontvang je jaarlijks € 42 terug. Geef je een bedrag van € 200 en je valt onder het tarief van 52%, dan is je voordeel zelfs € 104 per jaar.

Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de fiscus terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar! En jou kost het uiteindelijk niets extra. In de genoemde voorbeelden wordt de gift van € 100 dan € 142, en het bedrag van € 200 wordt € 304. Daarmee kan Natuur & Milieu zorgen voor een nog schoner milieu, met dank aan jou en de fiscus. Via de schenkcalculator kun je berekenen wat jouw voordeel is.

Wat moet je doen?

  • Download het akteformulier. Vul het hele formulier in en onderteken hem. en print hem twee keer uit. Vul het hele formulier in tweevoud in en onderteken beide exemplaren.
  • Ben je gehuwd of heb je een partner? Dan moet ook je partner tekenen.
  • Vul het gedeelte voor de betalingsvolmacht in. Daarmee machtig je Natuur & Milieu om gedurende de looptijd van de schenking je bijdrage af te schrijven van je bankrekening. Je kunt kiezen voor één afschrijving per jaar, of in vier of twaalf gedeelten.
  • Stuur het ondertekende formulier op naar donateurs@natuurenmilieu.nl.
  • Verstuur je het formulier liever per post? Vul dan het formulier in tweevoud in, onderteken beide exemplaren en verstuur deze naar: Natuur & Milieu, t.a.v. Donateursservice, Antwoordnummer 9192, 3500 ZA Utrecht (geen postzegel nodig).
  • Natuur & Milieu ondertekent beide aktes, vult een transactienummer en evt. een machtigingsnummer in, en stuurt één exemplaar terug voor jouw administratie. Het andere exemplaar blijft bij Natuur & Milieu.
  • Bewaar je exemplaar goed; de Belastingdienst kan erom vragen.

Meer weten?
Voor vragen over een periodieke schenking kun je uiteraard contact met ons opnemen. De medewerkers van onze donateursservice helpen je graag. Wij zijn bereikbaar via 030-2331328, of stuur ons een e-mail.

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/doe-mee/steun-ons/belastingvrij-schenken/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>