Financieringsmogelijkheden | Natuur & Milieu

Financieringsmogelijkheden

Geld lenen voor de aanschaf en aanleg van energiebesparende maatregelen is vaak erg interessant, omdat het rendement van de maatregelen vaak hoger is dan de rente van de lening. Lees hier wat er mogelijk is.

Er bestaan verschillende manieren om energiebesparende maatregelen te financieren. Gebruik maken van geleend geld kan heel voordelig zijn. Vaak is de besparing na de verbouwing groter dan aflosbedrag van de lening.

Mogelijkheden zijn:

 • Energiebespaarlening
 • Regionale duurzaamheidslening
 • Greenloans
 • Meefinancieren in hypotheek

Weten voor welke financieringsmogelijkheden je in aanmerking komt? Ga naar Energiesubsidiewijzer vul je woonplaats in en kijk onder ‘Leningen’.

Naast de leningen is er ook financiering door middel van subsidie of een aftrekpost mogelijk.

Energiebespaarlening

Energie besparen in huis kan ook wanneer je niet genoeg spaargeld hebt. De energiebespaarlening is in het leven geroepen om Nederlanders te helpen bij het financieren van energiebesparende maatregelen.

De energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente en is bedoeld voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. Op ikinvesteerslim.nl kan een lening worden aangevraagd voor 17 energiebesparende maatregelen zoals isolatie van de woning, dubbele beglazing of een zuinige hr-ketel. Het is mogelijk om een bedrag tot €25.000 te lenen, met een looptijd van 7 tot 10 jaar. Het rentepercentage hangt af van de gekozen looptijd van de lening.

Sinds juni 2015 kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE) ook een Energiebespaarlening aanvragen. Voorwaarde is wel dat de VvE uit minimaal 10 appartementsrechten bestaan. Het te lenen bedrag is hier uiteraard hoger, namelijk minimaal €25.000 tot maximaal €5 miljoen.

Regionale duurzaamheidslening

Met een duurzaamheidslening leent u bij uw eigen gemeente tegen een aantrekkelijke rente geld voor energiebesparende voorzieningen. Vul in de Energiesubsidiewijzer uw eigen woonplaats in zie meteen of uw gemeente deze lening aanbiedt.

De duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500 en maximaal €25.000 met een looptijd van 10 tot 15 jaar. De lening is rentevast en u krijgt 3% rentekorting (minimale rentepercentage is 0,5%).

GreenLoans

GreenLoans biedt twee verschillende leningen. De GreenLoans Lening en de GreenLoans EcoLening. De eerste is bedoeld voor de aanschaf van zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, HRe-ketel of een windturbine. De EcoLening is bedoeld voor de financiering van vloer-, gevel- en dakisolatie, spouwmuurisolatie, een warmte-terugwin-systeem, een HRe-ketel, gelijkstroompompen en ventilatieroosters.

Gestelde eisen:

 • Je bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor je de lening aanvraagt
 • Je woning staat in Nederland
 • De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar

GreenLoans is een onderdeel van ALFAM.

Meefinancieren in de hypotheek

Een andere optie is energiebesparende voorzieningen mee te financieren in de hypotheek. Dit is bij meerdere geldverstrekkers mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het meefinancieren mag tot 106 procent van de woningwaarde. Het bedrag dat geleend mag worden wordt bepaald aan de hand van inkomenstoetsing, hierbij blijven investeringen voor energiebesparing tot maximaal €9.000 buiten beschouwing gelaten. Voorwaarde is een bruto jaarinkomen van minimaal €32.000 en een afgegeven energieprestatiegarantie voor minimaal 10 jaar.

Deze maatregelen komen vaak in aanmerking voor meefinancieren:

 • HR-ketel
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnecellen
 • Spourmuurisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • HR++ beglazing

Een financiering kan worden aangevraagd bij je hypotheekadviseur.

Subsidies en overig

Per 1 januari 2016 is er een landelijke subsidie opengesteld voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties. Hier vallen zonneboilers en warmtepompen onder. In totaal is hiervoor 70 miljoen beschikbaar gesteld. De voorwaarden voor deze subsidie vindt u hier.

In het belastingplan voor 2016 komt eenmalig 100 miljoen euro om huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Onlangs is bekend geworden dat € 80 miljoen besteed gaat worden aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen en een voorlichtingscampagne. Voorwaarde is dat de huiseigenaar of VvE een combinatie van maatregelen neemt in een bestaande woning. In de zomer worden de details van de regeling bekend gemaakt.

Afdrukken

 

 

 

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/doe-mee/bespaar-energie/warmenduurzaam/financieringsmogelijkheden/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>