Windenergie op zee in het Klimaatakkoord | Natuur & Milieu

Windenergie op zee in het Klimaatakkoord

In maart hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau de doorrekeningen van het ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. Hier staan ook maatregelen voor windenergie op zee in. Over dit onderwerp heeft Natuur & Milieu onderhandeld aan de sectortafel elektriciteit. In dit artikel lees je hoe het ervoor staat met windmolens op zee in het Klimaatakkoord.

De afspraken over windenergie op zee in het concept-Klimaatakkoord komen voort uit de routekaart Windenergie op zee 2030  die het kabinet in maart 2018 publiceerde. Daarin staat dat windenergie op zee zal groeien van 4,5 naar 11,5 gigawatt (GW) in 2030. Zo kunnen we een CO2-reductie behalen van 4 megaton. Dat is bijna 6% van het huidige totale energieverbruik in Nederland en bijna 41% van het huidige verbruik van elektriciteit in Nederland.1

Groei van wind op zee nodig

Natuur & Milieu is blij dat er concrete doelen over windenergie in het Klimaatakkoord staan, maar wil graag dat we sneller gebruik gaan maken van meer windenergie van zee. Wij pleiten ervoor elk jaar 2 GW aan windmolens te installeren, zodat er in 2030 18,5 GW aan geïnstalleerd vermogen in de Noordzee staat. Dit is hard nodig om aan de afspraken van het akkoord van Parijs te voldoen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Je kunt hier  eventueel meer lezen over ons standpunt over windenergie.

Voorzichtige ambities in het akkoord

In het concept-Klimaatakkoord staat ook in zeer voorzichtige termen dat wind op zee eventueel uitgebreid moet worden, bovenop de groei naar 11,5 GW uit de routekaart. Om meer windmolens in de Noordzee te plaatsen, moeten we aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • Windmolenparken moeten ook op (middel-)lange termijn rendabel zijn.
  • Er moet voldoende ecologische ruimte overblijven.
  • We moeten rekening houden met de verschillende belangen van partijen die actief zijn in de Noordzee (o.a. visserij, scheepvaart, energiemaatschappijen).

Noordzeeakkoord moet belangen behartigen

Over de belangen van de partijen die actief zijn op de Noordzee moet halverwege 2019 een Noordzeeakkoord worden gesloten volgens het concept-Klimaatakkoord. In dit akkoord worden afspraken vastgelegd tussen de betrokken partijen en het kabinet over hoe zij de Noordzee duurzaam gebruiken. Daarbij moeten de belangen van de natuur, visserij en windenergie in balans zijn. Natuur & Milieu onderhandelt en denkt mee over dit akkoord. Lees hier meer over het Noordzeeakkoord.

Windparken zonder subsidie

In het Klimaatakkoord staat ook dat betrokken partijen moeten streven naar windparken die worden aangelegd zonder subsidie. Het eerste subsidievrije windmolenpark wordt nu gebouwd. Lees hier meer over de bouw van nieuwe windmolenparken.

 

1 Elektriciteitsverbruik NL: 120 miljard kWh; totale energieverbruik NL: 875 miljard kWh; 11,5 GW geïnstalleerd vermogen is goed voor 49 miljard kWh.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/windenergie-op-zee-in-het-klimaatakkoord/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>