Werkgelegenheidsanalyse biedt inzicht op wind op zee | Natuur & Milieu

Werkgelegenheidsanalyse biedt inzicht in benodigde competenties voor wind op zee

Wind op zee gaat flink uitgebreid worden de komende jaren. Zowel in het Klimaatakkoord als in de routekaart Windenergie op Zee 2030 staat de ambitie beschreven om een groot deel van onze energiebehoefte door middel van groene energie in te vullen. Dat biedt ontzettend veel kansen voor de werkgelegenheid in Nederland.

Wind op zee zorgt voor nieuwe banen

Een rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Topsector Energie laat zien dat voor de bouw van windparken de komende vijf jaar 2.500 mensen nodig zijn. Wanneer de windparken operationeel zijn, een fase die minimaal twintig jaar duurt, zullen voor beheer en onderhoud nog voor zo’n 320 fulltime banen zorgen. Het rapport werpt ook een licht op de benodigde opleidingen en competenties van al dat personeel.

Inzicht in benodigde competenties

Naast een overzicht met benodigde competenties bevat het rapport ook aanbevelingen voor onderwijsinstellingen, industrie en overheid. Een van de aanbevelingen aan onderwijsinstellingen is dat Engelstalig onderwijs op mbo en hbo-niveau noodzakelijk is. Ook is er behoefte aan onderwijsprogramma’s voor zeer specialistische functies. Die programma’s komen er alleen als onderwijsinstellingen daarvoor nauw samenwerken met de windsectorindustrie. De industrie krijgt de aanbeveling om een human-capital-plan op te stellen. Dit moet gaan zorgen voor een continue instroom van personeel. Bijvoorbeeld door studenten stages en afstudeeropdrachten te bieden. Maar ook door docenten uit te nodigen en te laten zien welke kennis benodigd is. De aanbevelingen aan de overheid richten zich vooral op het faciliteren van onderzoek op het gebied van werkgelegenheid in wind op zee. Hiermee zetten we een concrete stap vooruit naar een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van morgen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor