De verkiezingen zijn voorbij, wat komt er in het regeerakkoord? | Natuur & Milieu

De verkiezingen zijn voorbij, wat komt er in het regeerakkoord?

Er moet nog veel gebeuren om de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord te halen en de biodiversiteit in ons land te herstellen. Hieronder zetten wij onze belangrijkste oplossingen op een rij.

De winnaars van de verkiezingen zijn bekend. Nu is het aan de gekozen partijen om een regering te vormen en een nieuw regeerakkoord te schrijven. Daar wordt de komende tijd druk over onderhandeld. Er liggen een aantal hele grote uitdagingen voor het nieuwe kabinet. Er moet nog veel gebeuren om de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord te halen en de biodiversiteit in ons land te herstellen. Wij werkten daarom de afgelopen periode samen met bedrijven en organisaties aan oplossingen waar het nieuwe kabinet direct mee aan de slag kan. 

1. Groen bouwen

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Wij maken ons net als bouwers, banken, ontwikkelaars en andere natuurorganisaties zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. En wij zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Daarom doen wij een gezamenlijke oproep om bouwen met natuur vast te leggen in de wet.

2. Gas geven op isolatie

Op dit moment zijn er in Nederland nog zo’n 2,7 miljoen woningen slecht geïsoleerd. De bewoners van deze huizen ervaren een laag wooncomfort en een hoge energierekening. Het is nodig dat de Nederlandse overheid ‘gas geeft op isolatie’ en we snel meer woningen gaan isoleren. Dit kan met een Nationaal Isolatie Programma in het regeerakkoord. Daarvoor pleiten wij in een brede coalitie met Koninklijke Bouwend Nederland, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Consumentenbond en Energie-Nederland. Belangrijk onderdeel van ons pleidooi is ook de introductie van een vouchersysteem. Met een ‘isolatievoucher’ van 2000 euro per huishouden kunnen jaarlijks 104.000 woningen worden verduurzaamd.

3. Klimaatbeleid voor de luchtvaart

Vliegen is de meest vervuilende manier van transport, maar toch blijft de luchtvaartsector groeien. Geluidsoverlast en luchtverontreiniging belasten de lokale omgeving onacceptabel. De CO2-uitstoot is enorm. Zonder ingrijpen vanuit het nieuwe kabinet blijft de klimaatimpact van de luchtvaart alsmaar groeien. Samen met een coalitie van meer dan honderd burger-, natuur- en milieuorganisaties en experts riepen wij het nieuwe kabinet op om de fundamentele voor- en nadelen van de luchtvaart objectief te heroverwegen. In een brandbrief sporen wij het nieuwe kabinet aan de ontwikkeling van de luchtvaart te beoordelen op basis van feiten en niet langer mee te gaan in het automatisme van groei. Wij schreven al eerder een alternatieve Luchtvaartnota waarin we dit ook centraal zetten en pleiten voor harde klimaatdoelen en maatregelen daarvoor voor de luchtvaart.

4. Goedkoper duurzaam voedsel

De jaren 2019 en 2020 stonden (buiten corona) in het teken van een oplossing voor de stikstofcrisis. De landbouwsector speelt hierbij een belangrijke rol. Voor ons benadrukte deze crisis dat het huidige landbouwsysteem failliet is en dat er integrale en structurele oplossingen moeten komen. Samen met Greenpeace, True Animal Protein Price Coalition (TAPP) en de Transitie Coalitie Voedsel roepen wij het nieuwe kabinet op om beleid te maken dat duurzaam en gezond voedsel goedkoper maakt dan producten die het milieu, dierenwelzijn en de gezondheid schaden. Vlees moet duurder worden en vleesvervangers, peulvruchten, groente en fruit juist betaalbaarder. Ook willen we een einde aan prijsstunten met vlees.

5. Ruim baan voor de groene vrachtwagen

In diverse Nederlandse steden is de luchtkwaliteit slecht door roet-, fijnstof- en stikstofuitstoot van verkeer. Naast klimaatverandering is dit een belangrijke reden om vrachtvervoer in de stad te verduurzamen. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat in 2025 minimaal dertig Nederlandse steden emissievrij bevoorraad worden. Dat is mogelijk als we overstappen van vrachtwagens op fossiele brandstof naar elektrische vrachtwagens. Die overstap kan snel gaan als het nieuwe kabinet zich daarvoor inzet. Daarom roepen wij samen met Transport en Logistiek Nederland het kabinet op om snelle verduurzaming van het transport in Nederland te stimuleren.

6. Groene waterstof

Versneld onze CO2-uitstoot terugdringen, de zware industrie verduurzamen en – weer of geen weer – over duurzaam opgewekte energie beschikken: groene waterstof maakt het mogelijk. Maar duurzame waterstof is schaars. Wij deden daarom mee met de oproep van de waterstofcoalitie, net als 38 organisaties, van andere milieuorganisaties tot bedrijven uit de industrie. Onze oproep aan het kabinet is om de komende vier jaar te zorgen voor investeringen in met name groene waterstof, omdat het een win-win is voor het klimaat én de economie. Dan kan Nederland bij de Europese voorhoede horen als het gaat om de productie, het transport, het gebruik en de opslag van waterstof.

En dit is niet alles

Uiteraard blijven we werken aan samenwerking met partijen om door rekeningrijden (betalen naar plaats, tijd en uitstoot) het autoverkeer te verminderen en schoner te maken. En lobbyen we actief om het belastingstelstel verder te vergroenen. Ook tijdens de formatie kun je op ons rekenen: voor en achter de schermen zetten we alles op alles om deze maatregelen in een regeerakkoord te krijgen.

Help het nieuwe kabinet op weg

Hoewel de oplossingen voor het oprapen liggen, wordt het een flinke uitdaging om een groen regeerakkoord te realiseren. Help het kabinet met belangrijke keuzes maken over het klimaat en schrijf met ons mee aan de Klimaatparagraaf.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor