Wat heeft Natuur & Milieu de afgelopen maanden bereikt? | Natuur & Milieu

Wat heeft Natuur & Milieu de afgelopen maanden bereikt?

Niet alleen door het Klimaatakkoord was het een druk voorjaar voor Natuur & Milieu. Allerlei campagnes zijn volop in gang en daarmee hebben we in het voorjaar van 2019 verschillende mooie successen geboekt. Hieronder lees je meer over wat we afgelopen kwartaal hebben bereikt. 

 1. In de bres voor de wilde bij

  Dit voorjaar stond de wilde bij volop in de schijnwerpers. Deze bestuivers zijn namelijk cruciaal voor de productie van maar liefst 80% van onze voedselgewassen. Ondanks het koude weer trokken 2600 mensen tussen 13 en 19 april naar buiten om bijen en hommels te tellen. Met hun telresultaten kunnen we wilde bijensoorten beter helpen. Daarnaast hebben we Vlaanderen enthousiast gemaakt om volgend jaar ook aandacht te besteden aan wilde bijen en een eigen Hommelteldag te organiseren. Ook leverde Willem & Drees 35.000 Nederland Zoemt maaltijdboxen uit als prijs van de Nationale Postcodeloterij waarin onder andere speciale zaadbommen zitten om de bijen in de tuin te helpen.

Lees meer over Nederland Zoemt
 1. Langverwachte Klimaatwet goedgekeurd
  Wie Natuur & Milieu al lange tijd volgt, weet dat we al sinds 2008 strijden voor een nationale Klimaatwet. Op 28 mei werd deze eindelijk door de Eerste Kamer goedgekeurd, hoewel in een afgezwakte vorm. Toch bleef dit een mijlpaal. Nederland is nu ook bij wet verplicht om in 2050 een reductie van broeikasgassen te bereiken, van minstens 95% ten opzichte van 1990. In onze reactie lees je welke belangrijke stappen zijn gezet en wat de grootste zwakte is van de wet.
Lees meer over de Klimaatwet
 1. Van concept-akkoord naar Klimaatakkoord
  In de eindfase van het Klimaatakkoord hebben we vele gesprekken met politici en hoge ambtenaren gevoerd. Om onze politieke lobby kracht bij te zetten vroegen we in de kranten en online aandacht voor goed klimaatbeleid via een gezamenlijke inkoppertjescampagne. Met als laatste actie: een oproep in de media samen met leasebedrijven om de subsidie voor elektrisch rijden te bewaken. Op 28 juni werd tijdens de presentatie van het Klimaatakkoord duidelijk wat de plannen zijn van het kabinet. Onze reactie was: ‘Genoeg gepraat, nu aan de slag’. Tijd voor actie! We blijven komende tijd hard werken om de maatgelen aan te scherpen en uit te voeren.
Lees meer over het Klimaatakkoord
zonnepanelen op dak
 1. Zonnepanelen in het zonnetje
  De dagen werden langer en de zon liet zich dit voorjaar volop zien: tijd voor de Zoncampagne van Slimwoner. Hierbij stimuleren we mensen om hun huizen te verduurzamen en zonnepanelen te plaatsen. Gelukkig wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen nog drie jaar wordt verlengd tot 2023. Nog een extra reden bij om nu de zonnepanelen te kopen. Met onze Zonnewijzer bereikten we in korte tijd veel mensen: 6534 gebruikers hebben uitgezocht hoeveel energie zij op hun dak kunnen opwekken en hebben we zo kennis laten maken met de mogelijkheden van zonnestroom.
Ontdek de Zonnewijzer
 1. De weg naar een duurzamer voedselsysteem
  Achter de schermen hebben we hard gewerkt aan een uitbreiding van het Beter Leven Keurmerk. Samen met de Dierenbescherming en Vogelbescherming lanceerden we in april nieuwe eisen voor de melkveehouderij: niet alleen dierenwelzijn, maar ook natuur en milieucriteria worden nu meegenomen in het keurmerk. Ook speelde er rondom de landbouw veel in het nieuws. Waar wij in 2017 al opriepen tot een kringlooplandbouw, werd ons pleidooi in juni bevestigd door een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. We blijven argumenten aandragen op welke manier de echte omslag naar kringlooplandbouw gestalte moet krijgen.
Lees de blog over kringlooplandbouw
 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.