Wat betekent de pandemie voor ons werk? | Natuur & Milieu

Wat betekent de pandemie voor ons werk?

We leven en werken in een nieuwe realiteit. Eén waar een pandemie en adviezen van het RIVM ons dagelijks leven bepalen. Alles staat in teken om deze pandemie te beteugelen. Zo ook in de politiek. De uitdagingen in de zorg krijgen terecht de eerste prioriteit in Den Haag. Daarnaast krijgen economische maatregelen die vele sectoren moeten helpen voorrang. Met oog voor deze realiteit, zetten wij ons werk voor een duurzame toekomst ook onverminderd voort. Maar waar gaat onze aandacht naar uit? In dit artikel lees je daar meer over.

Er wordt op dit moment hard nagedacht over hoe we het coronavirus kunnen verslaan, maar ook hoe we economische schade zoveel mogelijk kunnen beperken. Hoe kunnen we banenverlies beperken? En hoe helpen we onze lokale ondernemers door deze crisis heen? Zowel in de maatschappij als in de politiek wordt naar oplossingen gezocht. Wij hopen dat stimulerende maatregelen die we straks treffen voor economisch herstel, ook ingezet worden om onze economie duurzamer te maken.

Daarom sporen wij het kabinet aan om een vooruitziende blik te hanteren. Dat doen we in video-gesprekken en via brieven. Steunmaatregelen voor de economie kunnen namelijk ook aan andere maatschappelijke uitdagingen tegemoetkomen, zoals verlaging van onze CO2-uitstoot of de omslag naar duurzame landbouw. Wij geloven dat het nu mogelijk is om zowel onze economie te stimuleren, als de groene richting op te gaan. Ook de Tweede Kamer schaart zich hier achter.1 We kunnen nu investeren in een economie die een uitweg biedt uit de huidige problematiek én perspectief biedt in het herstel van onze biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering.

In onze gesprekken met politici en ambtenaren pleiten we ervoor dat de steunmaatregelen ook echt gericht zijn op een duurzame toekomst. Daarnaast werken we nog steeds aan een aanpak van de stikstofcrisis waar zowel de natuur als de samenleving beter uitkomt. Ook zijn we druk bezig met de uitvoering van het Klimaatakkoord door (digitale) deelname aan de uitvoeringstafels. We blijven ervoor waken dat belangrijke wetten rondom de CO2-heffing voor de industrie en de Warmtewet  niet worden uitgesteld. Uiteraard denken we ook na hoe we jou thuis in deze nieuwe realiteit kunnen helpen. We hebben al veel waardevolle ideeën ontvangen, maar we blijven benieuwd naar jouw ideeën hoe je zelf in deze tijd een bijdrage levert door een duurzame stap te zetten. De huidige situatie is uitdagend en we realiseren ons ook dat de meeste aandacht nu uitgaat naar de zorg en economie. Maar we blijven even ambitieus, met aandacht voor de realiteit om ons heen.

Wil je de open brief lezen die we aan de minister hebben geschreven? Je kunt de brief hier inzien.

1 Bron

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/wat-betekent-de-pandemie-voor-ons-werk/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>