Waarom de vliegtaks moet worden doorgevoerd | Natuur & Milieu

Waarom er een vliegtaks moet komen

Waarom betaal je wel belasting over benzine of je kaartje voor de bus, maar niet voor een vliegreis? Dat is toch gek?

Vliegen is goedkoop. Heel goedkoop. Vaak betaal je voor een retourtje Barcelona met het vliegtuig nog minder dan voor een treinkaartje van Groningen naar Maastricht en terug. Vliegen is nu nog de enige vorm van vervoer waarop helemaal geen belasting wordt geheven, terwijl vliegen enorm schadelijk is voor klimaat, natuur en gezondheid van omwonenden. Al sinds in 1944 het verdrag van Chicago is getekend, is de luchtvaartsector wereldwijd vrijgesteld van BTW op tickets en accijns op kerosine. Dit verdrag is destijds opgesteld om vliegen te stimuleren, om zo na de oorlog ‘een bijdrage te leveren aan het bevorderen van vriendschappen tussen naties en volkeren van de wereld’. Door deze afspraken kunnen vliegtuigmaatschappijen nu nog steeds hun tickets voor zeer lage prijzen aanbieden. Daar mag tachtig jaar later wel eens verandering in komen.

In dit blog leggen we uit hoe er stappen kunnen worden gezet richting eerlijker belasten van vliegen en waarom het belangrijk is dat er een vliegbelasting wordt ingevoerd in Nederland.

Vlieg op met belastingvrij vliegen
Aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart moet een einde komen, vinden wij en heel veel andere Nederlanders. In 2018 steunden meer dan 25.000 Nederlanders onze petitie ‘Vlieg op met Belastingvrij Vliegen’. Al deze handtekeningen overhandigden wij in december 2018 aan Minister Van Nieuwenhuizen (I&W). In 2020 kondigde het kabinet nieuwe plannen aan (concept luchtvaartnota)  voor de luchtvaart. Klimaat, natuur en welzijn kwamen nauwelijks terug, terwijl er wel werd ingezet op groei van het aantal vluchten. Meer dan 16.000 mensen maakten samen met ons bezwaar in tegen deze plannen.

Vliegtaks is door de Tweede Kamer
In het Regeerakkoord werd vastgelegd dat er per 2021 een vliegbelasting, ofwel een vliegtaks, komt. Het kabinet heeft het wetsvoorstel uitgewerkt en er komt een belasting voor zowel passagiers, als vracht. Begin 2020 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. Zij kan het voorstel aannemen of afwijzen, maar dat laatste gebeurt over het algemeen niet vaak. Dat is dan geregeld, zou je zeggen. Toch?

Niet helemaal. Vanuit de Eerste Kamer spelen er op dit moment toch ineens vragen over de doelmatigheid van de wet. Dat betekent dat er wordt getwijfeld of de wet doet waarvoor hij gemaakt is: zorgen voor klimaatwinst. Het is plotseling dus niet zo zeker of de Wet Vliegbelasting wel wordt aangenomen. Het is heel belangrijk dat juist in deze tijden een eerste stap wordt gezet naar klimaatbeleid voor de luchtvaart. Om de Eerste Kamer te voorzien van de juiste informatie rondom vliegtaks hebben wij daarom deze brief gestuurd aan de leden van de Eerste Kamer, de senatoren.

Redenen voor de invoering van de vliegtaks 

  • Ook al is de taks laag; het is het eerste stapje naar concreet klimaatbeleid voor de luchtvaart, volgens het principe dat de vervuiler betaalt.
  • Als we de klimaatafspraken van Parijs willen halen, moeten alle sectoren meedoen. Ook de luchtvaart. Daarvoor is 7 euro veel te laag maar het is wel een begin.
  • Vliegen is slecht voor het klimaat, de luchtkwaliteit en gezondheid van omwonenden. Een vliegtaks prikkelt mensen om minder te gaan vliegen.
  • De schatkist loopt ieder jaar 2 miljard euro mis, omdat er geen belasting op kerosine wordt betaald. Het wordt tijd dat de luchtvaart ook belasting gaat betalen net als ieder ander. Een Europese kerosinebelasting is er niet, daarom moet er een nationale belasting, de vliegtaks, worden ingevoerd.
  • Een vliegtaks, en dus hogere en dus eerlijkere prijs voor een ticket, zorgt ervoor dat duurzame alternatieven als internationale trein, bus en boot beter kunnen concurreren met het vliegtuig.
  • Nederland blijft op dit moment ver achter op de meeste andere Europese landen. Nederland is een van de weinige Europese landen waar nog geen vliegtaks wordt geheven. Volgens vliegmaatschappijen zou zo’n taks passagiers naar buurlanden verjagen en dus ongunstig zijn voor onze economie. Dat klopt niet, want de meeste landen hebben al lang een veel hogere vliegtaks. In de figuren hieronder is te zien hoeveel vliegbelasting andere Europeanen betalen voor een langeafstandsvlucht in economy class en business class.

Een vliegtaks zeven euro per ticket?
In het huidige wetsvoorstel gaat het om een vliegbelasting van 7 euro per ticket. Voor twee koppen koffie op Schiphol betaal je meer. Klopt, het is een laag bedrag, maar zoals gezegd is een, vliegtaks een belangrijke concrete eerste stap naar klimaatbeleid voor de luchtvaart.

Met een verhoging van 7 euro per ticket kom je nog niet eens in de buurt bij een eerlijkere prijs. Wij deden onderzoek naar de echte prijs van vliegen. Wat zou een ticket eigenlijk moeten kosten als er wel gewoon belasting wordt betaald door de luchtvaartsector? Dan zou de prijs van een vliegticket 35% hoger liggen. Reken je daar alle schade door vliegen aan klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid mee, dan komt er nog eens een stijging van 28% bovenop de prijs. Bij elkaar ligt de echte prijs van een vliegticket dus 63% hoger.

Wij pleiten voor een eerlijke belasting op vliegen. En de invoering van de vliegtaks is daarin een cruciaal begin. We zetten met onze lobby nu in op het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Dat is een begin naar een eerlijkere prijs op vliegen, waar wij ons voor blijven inzetten!

Wil jij ook dat er een eerlijke prijs voor vliegtickets komt? Je helpt door ons te steunen met een (extra) gift.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor