Gulle gift van Vrienden op de Fiets | Doneren | Natuur & Milieu

Gulle gift van Vrienden op de Fiets

Mede dankzij onze donateurs is het voor Natuur & Milieu mogelijk om duurzame oplossingen voor iedereen aantrekkelijk en concreet te maken. Met elke donatie zijn we dan ook erg blij. We zetten daarom graag onze donateurs in de spotlight. Deze keer: Vrienden op de Fiets. Deze stichting kende ons in naam van haar leden in maart 2019 een prachtig bedrag toe van ruim €5000.

Wie zijn Vrienden op de Fiets?

Vrienden op de Fiets is een stichting die al bij menig Nederlander bekend is. De stichting bestaat al sinds 1984 en biedt een groot netwerk van gastadressen waar fietsers en wandelaars voordelig kunnen overnachten tijdens hun meerdaagse tochten. Leden van de stichting (de Vrienden) kunnen tegen een bescheiden prijs bij de gastadressen terecht voor een goede nachtrust en ontbijt. Vrienden kunnen een boekje ontvangen met alle adressen, maar deze staan ook op de website van de stichting.

Waarom deze gift?

“Bij Vrienden op de Fiets belonen wij leden die geen gedrukt boekje meer willen ontvangen door namens hen een gift te doen aan een goed doel. Dit jaar hebben meer dan 5000 leden aangegeven het boekje niet meer te willen ontvangen, maar gebruik te maken van de website.”, aldus Stefanie Gerwers, directeur van Vrienden op de Fiets. “Vorig jaar en dit jaar viel de keuze op Natuur & Milieu: een groene, betrouwbare organisatie met doelstellingen die stroken met die van ons.”. Bij Natuur & Milieu zijn we uiteraard ontzettend blij met deze gulle gift én deze actie tegen papierverspilling.

Steun ons ook!

We kunnen jouw hulp goed gebruiken. Maak zelf een actie aan of wordt donateur van Natuur & Milieu. Je kunt eenmalig geven of donateur worden en maandelijks of jaarlijks een bedrag doneren. Onze donateurs ontvangen twee keer per jaar ons magazine: de Update.

Kom in actie Steun ons

 

Met hartelijke dank aan stichting Vrienden op de Fiets.

logo vrienden op de fiets
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/vrienden-op-de-fiets/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>