Verkiezingen 2021: voor welke keuzes staan de politieke partijen? | Natuur & Milieu

Verkiezingen 2021: voor welke keuzes staan de politieke partijen?

Verkiezingen zijn het moment om jouw stem te laten horen voor een duurzame toekomst. Natuur & Milieu zet zich daar het hele jaar voor in via lobby, maar tijdens de verkiezingen kun jijzelf ook invloed uitoefenen op regeringsbeleid. Wij helpen je graag op weg om jouw keuze straks weloverwogen te maken.

In maart 2021 zijn er weer Tweede Kamer-verkiezingen. Het lijkt misschien nog ver weg, maar achter de schermen zijn de voorbereidingen al in volle gang. Nieuwe lijsttrekkers zijn gekozen, conceptverkiezingsprogramma’s met daarin alle plannen en ambities zijn bijna klaar voor publicatie… Het belooft een spannende verkiezingscampagne te worden. Corona en de toeslagenaffaire hebben alles op zijn kop gezet, maar er is ook volop ruimte om een nieuwe, toekomstbestendige koers te kiezen. Welke keuzes zijn er te maken?

Een omslag naar duurzame kringlooplandbouw

Het afgelopen jaar heeft meer dan ooit aangetoond dat de huidige vorm van landbouw niet houdbaar is. Wij zien daarom graag terug dat politieke partijen inzetten op een versnelde overgang naar duurzame kringlooplandbouw. Dit is landbouw met een lonend verdienmodel voor boeren en ervoor zorgt dat de landbouw weer past binnen de milieugrenzen van ons land. Juist de koplopers, de mensen die de stap durven te wagen naar een duurzaam systeem, moeten geholpen worden. Dit kan door boeren een eerlijke prijs te betalen: de boer die meer doet voor het milieu ontvangt daar dan ook meer voor. Daarnaast is het belangrijk om een eerlijke prijs voor de consument door te voeren: bijvoorbeeld via een heffing op vlees. De opbrengst van deze heffing kunnen we gebruiken om boeren die vlees produceren te helpen om te gaan voldoen aan de doelen op het gebied van klimaat, stikstof, geur en fijnstof.

Vervuiling krijgt een prijs

Zoals we hierboven al kort noemen, zien wij grote kansen om duurzaam ondernemen concurrerend te maken door een prijskaartje te verbinden aan de impact die bepaalde producten hebben op het milieu. In het Klimaatakkoord hebben wij ons hard gemaakt voor een CO2-heffing voor de industrie, die nu wordt omgezet in wetgeving voor een milde heffing. Maar het is belangrijk dat er gekozen wordt voor een model waarbij álle CO2-uitstoot van de industrie een prijs krijgt. Aandachtspunt is dat de financiële middelen die het Rijk hieruit haalt, worden ingezet voor verduurzaming van deze industrie en voor een sociaal plan voor omscholing naar groene banen.

Anders betalen voor autorijden

Bij Natuur & Milieu zetten wij ons er al jaren voor in dat we op een andere manier gaan betalen voor wegverkeer, namelijk met een kilometerheffing. Inmiddels heeft het huidige kabinet toegezegd, als onderdeel van het Klimaatakkoord, dat er een kilometerheffing komt in 2025. Dat is een hele stap, maar deze heffing kan op verschillende manieren in de praktijk worden gebracht. Dit kabinet heeft laten doorrekenen wat verschillende varianten opleveren. Wij zien graag terug dat politieke partijen inzetten op de variant die CO2-reductie oplevert én de biodiversiteit beschermt. Het is aan het nieuwe kabinet om dit voortvarend op te pakken, dus het is belangrijk als verschillende partijen zich hierover uitspreken in hun verkiezingsprogramma’s. Daarnaast zetten wij ons ervoor in dat er binnen de verschillende programma’s ook aandacht is voor andere prikkels om anders en schoner reizen te stimuleren, zodat meer mensen kiezen voor een extra dag thuiswerken, fietsen of reizen met het ov.

Klimaatbeleid voor luchtvaart

Wist je al dat de luchtvaart is uitgezonderd van klimaatbeleid? En dat terwijl de luchtvaart een enorme klimaatimpact heeft! Hier moet dan ook een einde aan komen. Wij zien graag terug dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s de luchtvaart willen verduurzamen met een CO2-plafond (een maximaal toegestane CO2-uitstoot). Daarnaast is een eerlijke prijs voor vliegtickets belangrijk om ervoor te zorgen dat de prijs laat zien welke milieuschade vliegen met zich meebrengt en ook in dit geval de vervuiler betaalt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de politiek investeert in schone alternatieven voor reizen binnen Europa, zoals infrastructuur voor de elektrische auto en betere verbindingen voor de internationale trein of bus.

De verkiezingen zijn voorbij, laat alsnog van je horen

De verkiezingen zijn geweest en de keuzes zijn gemaakt. Nu volgt de formatie en de vorming van het regeerakkoord. Een belangrijk proces, waar jij nog steeds invloed op uit kunt oefenen. Vanuit Natuur & Milieu houden we de vinger aan de pols, lobbyen we achter de schermen en houden we jou de komende maanden op de hoogte van de ontwikkelingen via social media en onze maandelijkse nieuwsbrief. Wil jij ons helpen om de verkozen partijen aan te zetten tot een groen regeerakkoord? Schrijf dan mee aan onze klimaatparagraaf.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor