Van het gas af: de beste aanpak voor gemeenten | Natuur & Milieu

Van het gas af: de beste aanpak voor gemeenten

Het kabinet wil dat Nederland klimaatneutraal wordt en dat we in 2050 van het gas af zijn. Natuur & Milieu vindt dit een belangrijk streven, want het is goed voor het klimaat en voor Groningen. Onze woningen gaan anders verwarmd worden en het aardgas verdwijnt. Dat vergt een grote transitie die in Nederland per wijk gaat plaatsvinden en impact zal hebben op bewoners. In deze blog leggen we je uit hoe deze warmtetransitie tot stand moet komen.

Taak voor gemeenten
In de gasloze toekomst verwarmen we onze gebouwen met een mix aan warmtevoorzieningen, want er is niet één alternatief dat geschikt is voor alle soorten gebouwen en woningen. Gemeenten gaan de leiding nemen in de transitie om van het aardgas af te gaan. Zij moeten inventariseren welk type woningen in de wijken staan en mogelijke alternatieve warmtebronnen in kaart brengen. Ook moeten ze uitwerken hoe ze de warmtetransitie gaan aanpakken. In het ontwerp-Klimaatakkoord staat namelijk dat gemeenten in 2021 een Transitievisie Warmte moeten hebben geschreven waarin ze vastleggen wanneer welke wijk van het gas af gaat en op welke alternatieve warmtebron de wijk vervolgens wordt aangesloten. Nog maar weinig gemeenten hebben zo’n visie geschreven.

Aanbevelingen voor de Transitievisie Warmte
Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties hebben de Transitievisies van vier pioniers geanalyseerd: Gemeente Almere, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De ervaringen van de pioniers bieden steun aan gemeenten die hun Transitievisie Warmte nog moeten opstellen. Wij willen dat andere gemeenten kunnen leren van de pioniers. We hebben daarom aanbevelingen geschreven voor gemeenten hoe zij dit het beste kunnen aanpakken.

Het is van belang dat Transitievisies Warmte duurzaam en realistisch zijn, burgerparticipatie stimuleren en perspectief bieden voor bewoners. De Transitievisie Warmte moet duidelijkheid geven voor bewoners en partijen die werken aan de warmtetransitie. Ook moet de visie in elk geval een concrete datum bevatten waarop wijken van het gas af gaan, met daaraan gekoppeld op welke alternatieve warmtebron wijken worden aangesloten. Ten slotte moet de visie beschrijven hoe bewoners worden meegenomen in de warmtetransitie. Meer weten? Alle aanbevelingen kun je hier teruglezen.

Gaat jouw wijk van het gas af?
Informeer bij je gemeente of er al een Transitievisie Warmte is en vraag of bekend is wanneer jouw wijk van het gas gaat. Wil je zelf vast beginnen? Maak dan je woning klaar door te isoleren. Een belangrijke stap in de energietransitie is namelijk het isoleren van woningen. Door te isoleren gaat de warmtevraag naar beneden en is er minder duurzame warmte nodig. Bovendien zorgt isoleren voor meer wooncomfort en een lagere energierekening. Isolatie is een zogenaamde no regret maatregel die altijd voordeel oplevert. Op ons platform Slimwoner wijzen we je de weg en kun je advies op maat aanvragen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/van-het-gas-af-de-beste-aanpak-voor-gemeenten/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>