Terugblik 50 jaar
Natuur & Milieu

Tijden veranderen, maar onze inzet voor een duurzame toekomst is hetzelfde gebleven. Dit jaar kijken wij terug op een halve eeuw Natuur & Milieu! Wat hebben we in de afgelopen 50 jaar bereikt en gedaan?

Hoe het begon

In de jaren ’70 groeide in Nederland het besef dat grondstoffen opraken. En dat we niet oneindig door kunnen gaan met schade toebrengen aan de natuur, zonder ook schade toe te brengen aan onszelf. Uit opiniepeilingen bleek dat 96% van de Nederlandse bevolking in die tijd vond dat er maatregelen moesten komen om milieuverontreiniging aan te pakken. Dit terwijl er nog weinig interesse voor het thema was vanuit de overheid.

Onze organisatie werd – in aanwezigheid van prins Claus – opgericht in 1972 als een werkverband van vier natuurbeschermings- en milieuorganisaties: de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging (opgericht in 1909), Vereniging Natuurmonumenten (opgericht in 1905), de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming (opgericht in 1932) en Stichting Centrum Milieuzorg (opgericht in 1970). In 1977 werden de oorspronkelijke organisaties opgeheven en geïntegreerd in Stichting Natuur en Milieu. Alleen Natuurmonumenten bleef zelfstandig.

De natuur en het milieu kregen een stem

Veel overheidsbeleid was vanuit de natuur en het milieu nauwelijks onderbouwd. Dat gold bijvoorbeeld voor allerlei bestrijdingsmiddelen, maar ook voor het fabriceren en het gebruik van asbest. Dat met jaarlijkse vergunningen licht radioactief afval vanuit ons land zogenaamd veilig in de Atlantische Oceaan werd gestort is nu nauwelijks meer voor te stellen. Maar er verdween meer in de zee, of werd verbrand. Onder andere onze procedures hebben dat gestopt. Onze collega’s toen maakten zich hard om de natuur en het milieu een stem te geven, en blijven dat doen. Niet alleen in politiek Den Haag, maar in heel Nederland.

Samenwerken zit in ons DNA

Samenwerken speelde altijd al een grote rol bij Natuur & Milieu. Vanaf begin jaren ’90 verschoof onze strategie meer naar het zoeken van oplossingen, samen met de politiek en met bedrijven. Vanaf 2000 betrokken we steeds meer de maatschappij en mensen bij onze inzet voor verandering. In 2007 is de Groene11 opgestart met als doel de effectiviteit van het lobbywerk van de 13 deelnemende natuur- en milieuorganisaties naar het Nederlandse parlement te vergroten. Het beïnvloeden van beleid doen we ook op Europees niveau. Zo zijn we  mede-oprichter van het European Environmental Bureau, dat invloed uitoefent op bijvoorbeeld de Europese milieuwetgeving en het landbouwbeleid. Daarnaast werken we samen met Transport & Environment, de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) en diverse Europese milieuorganisaties. Sinds 2016 werken we volgens een ‘360-gradenaanpak’. Daarbij werken we samen met mensen, bedrijven en overheden om de markt en onze samenleving te verduurzamen. De afgelopen jaren hebben we – naast klimaatverandering – ook het onderwerp biodiversiteit steviger op de kaart gezet.

Meer over onze strategie en aanpak

Onze doelen

Bij Natuur & Milieu werken we aan het herstel en behoud van de biodiversiteit en een klimaatneutraal Nederland. Het is nodig dat we een omslag in gang zetten naar een samenleving waarin we  minder fossiele en meer duurzame energie gebruiken, anders reizen en minder vliegen. En dat we overgaan op natuurinclusieve landbouw In natuurinclusieve (kringloop)landbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van grondstoffen die binnen een bedrijf geproduceerd worden. Er wordt dus zo min mogelijk gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, kunstmest, krachtvoer en chemische middelen.
Waarom kringlooplandbouw goed kan zijn voor boer en milieu
en minder en hergebruik van grondstoffen.

We stimuleren duurzame alternatieven en maatregelen en ontmoedigen vervuilende activiteiten. We werken aan vier thema’s waar de voetafdruk op klimaat en biodiversiteit het grootst is: energie, mobiliteit, landbouw en grondstoffen. Per thema kijken we naar de uitdagingen die voor ons liggen en pakken de onderwerpen op waar een doorbraak op klimaat en biodiversiteit noodzakelijk is.

Dit is onze verlanglijst voor 2050:

  • Iedereen woont in een aardgasvrije, goed geïsoleerde woning met veel groen om zich heen;
  • Er is genoeg schone energie om te wonen, werken en reizen;
  • Wij willen zorgen voor een rijkdom aan natuur. In de Noordzee, bij onze slootjes en meertjes en op land;
  • We gaan zuinig om met de grondstoffen die onze aarde ons aanreikt;
  • Schone producten hebben een eerlijke prijs en duurzaam ondernemen loont;
  • We eten lekker en gezond zonder happen uit de aarde te nemen;
  • Iedereen verplaatst zich zonder uitstoot door anders te reizen en minder te vliegen.
We hebben je hulp nodig om in 2050 een écht feestje te kunnen vieren
We hebben je hulp nodig om in 2050 een écht feestje te kunnen vieren

Om onze doelen te halen kunnen we jouw steun goed gebruiken. Help je mee onze verlanglijst te realiseren?
Natuurlijk kan je ons als organisatie ook steunen.

Steun ons

Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/terugblik-50-jaar-natuur-milieu/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>