Wat heeft Natuur & Milieu de afgelopen maanden bereikt? | Natuur & Milieu

Wat heeft Natuur & Milieu de afgelopen maanden bereikt?

Het afgelopen kwartaal heeft Natuur & Milieu absoluut niet stilgezeten. Allerlei campagnes zijn nog volop in gang, toch hebben we in de eerste maanden van 2019 al verschillende successen geboekt. Hieronder lees je meer over wat we hebben bereikt.

 

1. Toekenning Droomfonds voor Rijke Noordzee

In februari ontvingen wij het mooie nieuws dat het Droomfonds van de Postcode Loterij werd toegekend aan ons gezamenlijke project de Rijke Noordzee. Samen met Stichting de Noordzee kunnen wij op grote schaal onderwaternatuur gaan versterken in windparken op de Noordzee.

Lees meer over de Rijke Noordzee
deelnemers van auto van de straat in kattenbosch

2. Aandacht voor elektrisch rijden

In februari vond de succesvolle start plaats van de campagne Auto van de Straat: een samenwerking tussen Natuur & Milieu en de provincie Noord-Brabant om meer mensen kennis te laten maken met elektrisch autodelen.  De komende maanden gaan deelnemers in drie geselecteerde straten hun ervaringen delen.

Lees meer over Auto van de Straat

3. Luchtvaart krijgt tegengas

Op luchtvaart hebben we de afgelopen maanden flink tegengas gegeven. We bereikten de media door kritiek te uiten op het voornemen van de minister van I&W om Schiphol te laten groeien. Ook aan de luchtvaarttafel maakten we duidelijk dat voor ons volume- en prijsbeleid noodzakelijk zijn om tot een akkoord te komen. We stapten op van de onderhandelingstafel omdat de stem van de sector te overheersend was. Ten slotte vierde Schiphol in maart 100 jaar luchtvaart en drukte Natuur & Milieu de organisatie met neus op de feiten door een duurzaamheidsrapport te overhandigen vol onvoldoendes.

Lees meer over Eerlijk vliegen

 

4. Onderzoek naar waterkwaliteit

In maart publiceerde Natuur & Milieu een onderzoek over de Nederlandse waterkwaliteit en wat de gevolgen zijn voor biodiversiteit. De resultaten uit het onderzoek bleken verontrustend, waardoor we de conclusies bij de verschillende stakeholders onder de aandacht hebben gebracht. De Tweede Kamer heeft om een kabinetsreactie gevraagd. De media heeft er veel aandacht aan besteed. En met een aantal stakeholders gaan we verder in overleg over de uitkomsten.

Lees meer over Waterkwaliteit en biodiversiteit

5. Ambitieuzere maatregelen voor Klimaatakkoord

Op 13 maart 2019 presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekening van het ontwerp Klimaatakkoord. De doorrekeningen bevestigden onze analyses: het ontwerp akkoord is niet genoeg om het Parijs-akkoord te halen. Met de huidige maatregelen gaan we waarschijnlijk geen 49 procent CO2-reductie behalen. Het kabinet kondigde nieuwe maatregelen aan die aanvullend nodig zijn om tot een goed en eerlijk klimaatakkoord te komen en daar zijn we blij mee. Veel van die maatregelen raken namelijk de standpunten waarvoor wij maandenlang aan de klimaattafels onderhandeld hebben, waaronder de CO2-heffing voor de industrie.

Lees meer over het Klimaatakkoord

6. Kolencentrale Hemweg gesloten

In maart kondigde het kabinet aan dat de kolencentrale van Nuon, Hemweg, gesloten gaat worden in 2020. Vanwege de enorm hoge CO2-uitstoot van kolencentrales is dit een stap in de goede richting. Natuur & Milieu voert al jaren campagne om de kolencentrales te sluiten. We hebben onder andere bijgedragen aan de afspraak dat 5 oude centrales in Nederland al eerder zijn gesloten.

Lees meer over Kolencentrales
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor