Stopcontact op zee geplaatst bij Borssele | Natuur & Milieu

Stopcontact op zee geplaatst bij Borssele

Het eerste stopcontact op zee is in mei geplaatst bij de windgebied Borssele, voor de kust van Zeeland. Ørsted, de partij die windparken op zee ontwikkelt, bouwt en exploiteert, is daar op dit moment druk bezig met de bouw van de windparken Borssele 1 en 2.Later worden deze windmolenparken ook aangesloten op het nieuwe stopcontact. Hetzelfde geldt straks voor de windkavels Borssele 3 en 4 waarvan de bouw nog moet starten.

Wat is een stopcontact op zee?

Een stopcontact op zee is in feite een transformatorstation waar de 66 kilovolt kabels vanuit windparken bijeen worden gebracht. Het is een grote installatie van 26 meter hoog en 32 meter breed. Binnenin wordt 200 kilometer aan elektriciteitskabel samengebracht. Vanaf het stopcontact wordt de windstroom met 220 kilovolt kabels naar land gebracht en als groene stroom het landelijke hoogspanningsnet in geleid.

Waarom plaats je een stopcontact op zee?

Voordat TenneT het stopcontact in de Noordzee plaatste, had elk windpark een eigen kabel naar het vasteland. Op de afbeelding hieronder staan bestaande en nieuwe windparken aangegeven. Al die aparte kabels zijn relatief duur, want voor elke kabel moet een speciale graafmachine een diepe sleuf maken om de kabel in de zeebodem te leggen. In de routekaart Windenergie op zee 2030 is afgesproken dat in 2030 11,5 gigawatt aan windmolens geïnstalleerd moet zijn; wind op zee gaat flink uitgebreid worden. Het loont daarom om de bekabeling te centraliseren. Met stopcontacten op zee kan TenneT (de partij die in Nederland het hoogspanningsnet beheert) de infrastructuur voor nieuwe windparken grootschalig en goedkoper aanleggen en bovendien efficiënter onderhoud plegen. Ook hoeft het duin op het vasteland op minder plaatsen te worden doorsneden, doordat de aansluitingen zijn samengebracht.

Afbeelding: Kaart met bestaande windparken (in rood), windenergiegebieden van de routekaart 2023 (in blauw) en windenergiegebieden van de routekaart 2030 (in groen). (Bron)

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor