Steeds meer Nederlanders willen vaker vleesvervangers | Natuur & Milieu

Steeds meer Nederlanders willen vaker vleesvervangers

Nederlanders eten bewust steeds minder vlees, blijkt uit onderzoek. Ruim een derde geeft aan nu minder vlees te eten dan vijf jaar geleden. Behoefte aan variatie wordt veruit het meest (56%) genoemd als reden om vaker het vlees achterwege te laten. Om deze grote groep flexitariërs een lekker en betaalbaar alternatief te bieden, trekken Natuur & Milieu en de Vegetarische Slager samen op in een financieringsactie voor de eerste Vegetarische Slagerfabriek van Nederland.

Invloed van tafelgenoten
Maar liefst 86% van de Nederlanders eet minstens eens per week vegetarisch. Bijna een vijfde zou zelfs graag nog minder vaak vlees willen eten bij de avondmaaltijd, maar doet dit niet omdat hun partner of gezinsleden dat niet willen, zo blijkt uit het onderzoek. Dit gevoel van belemmering leeft meer bij vrouwen dan bij mannen.

Bewuste eters
Steeds meer Nederlanders lijken zich bewust te zijn van de impact die het eten van vlees op het milieu legt. Van de ondervraagden vindt ruim 40% dat dagelijks vlees eten niet meer van deze tijd is. Slechts een op de zeven Nederlanders denk nog dat het eten van vlees noodzakelijk is voor de gezondheid.

kip

Variatie in de keuken
Er blijkt echter nog wel veel behoefte te zijn aan een beter aanbod van betaalbare vleesvervangers die niet van echt vlees te onderscheiden zijn. “De impact van vlees op het milieu en de gezondheid is groot. Maar als je wilt dat mensen vaker het vlees achterwege laten, dan helpt het als het alternatief net zo goed smaakt. De Vegetarische Slager slaagt daar met hun prijswinnende vleesvervangers uitstekend in. En om een echt breed publiek te bereiken, moet ook de prijs omlaag” aldus Olof van der Gaag, directeur campagnes bij Natuur & Milieu, “daarom slaan we de handen ineen om een eigen productielocatie voor de Vegetarische Slager te realiseren.”

Slager van morgen
De Vegetarische Slager wil zijn producten goedkoper kunnen aanbieden dan reguliere vleesproducten. Momenteel ligt de prijs nog relatief hoog, maar door op grotere schaal te gaan produceren kan de prijs aanzienlijk gaan dalen. Daarom wil de Vegetarische Slager de eerste Vegetarische Slagerfabriek van Nederland bouwen, om dit te financieren worden er obligatieleningen uitgeschreven waarop iedereen kan intekenen. Meer over deze fabriek en hoe jij kan helpen om deze droom te realiseren lees je hier.

Klik hier voor het persbericht en onderzoeksrapport.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/steeds-meer-nederlanders-willen-vaker-een-stukje-vleesvervanger-op-hun-bord/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>