Stap voor stap dichter bij een circulair Nederland

Onze collega Jelmer Vierstra werkt inmiddels alweer meerdere jaren bij Natuur & Milieu en is sinds 2016 programmaleider Circulaire Economie. In dit interview vertelt hij graag meer over zijn inzet voor een samenleving waarin we grondstoffen optimaal benutten.

Wat doe je als programmaleider Circulaire Economie?

‘Mijn doel is om onze samenleving te doordringen van het feit dat 45 procent van de klimaatverandering voortkomt uit de manier waarop we grondstoffen gebruiken. Dat moeten we veranderen. In ons programma gaat het soms over best controversiële onderwerpen, zoals plastics en biomassa. We brengen feiten in het maatschappelijk debat en proberen partijen met uiteenlopende belangen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Bij Natuur & Milieu hebben we een concrete visie op hoe we met grondstoffen om moeten gaan, zodat we van de voordelen blijven profiteren en de nadelen van het gebruik zoveel mogelijk oplossen. Wij proberen overheid en bedrijfsleven de juiste kant op te sturen.’

Welke belangrijke stappen zet jij dit jaar?

‘Dit jaar gaan we onder andere aan de slag met de Sociaal-Economische Raad om samen met vakbonden en werkgevers de overheid te adviseren hoe ze met biomassa om moeten gaan. Dit gaat over meer dan houtpellets voor kachels. Denk aan katoen voor kleding, hout voor de bouw en al ons eten. Voor elke soort biomassa zien wij een gepaste toepassing. Dit jaar mengen we ons ook in het debat op gemeentelijk niveau, zodat gemeentes goed onderbouwde keuzes maken rondom biomassa. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat zij zoveel mogelijk zelf aan de slag gaan met een regionale energiestrategie, waarin ook biomassa aan bod komt.’ Plastic is ook een onderdeel van jouw programma.Waarom is dat belangrijk? ‘Plastic veroorzaakt een aantal forse milieuproblemen en er is daarom veel discussie over. Maar het is ook nuttig, omdat het licht en sterk materiaal is. Het is handig in auto’s, de medische sector en verpakkingen die de houdbaarheid van eten verbeteren. Er is veel onduidelijkheid over de juiste oplossing voor het plasticprobleem. Wij willen laten zien: hoe moet het dan wel?De plastic soep mag niet groter worden. We moeten voorkomen dat kunststoffen in ons milieu terechtkomen via zwerfafval, bandenslijpsel of kledingvezels. Daarnaast is er de uitdaging om de afvalberg beter recyclebaar te maken met minder verschillende soorten materiaal. We werken nu aan een actieplan voor bioplastics, omdat plastics van plantaardig materiaal lang niet altijd milieuvriendelijk zijn. Betere recyclebaarheid van plastics vraagt van iedereen verandering: van bedrijfsleven en consument tot overheid.’

Binnenkort verwachten we een belangrijk besluit rondom plastic, toch?

‘In april is eindelijk het besluit over statiegeld op kleine plastic flesjes aangenomen. Dat betekent dat er vanaf 1 juli 2021 15 eurocent statiegeld komt op plastic flesjes met een inhoud van minder dan één liter. Natuur & Milieu lobbyt al dertig jaar voor deze regeling. Helaas vinden veel supermarkten en producenten het maar een gedoe. Het laat zien hoe het milieu en commerciële belangen soms botsen. Na jaren lobbyen heeft het debat in 2017 een duw in de rug gekregen dankzij de Plastic Soup Surfer. Toen besloot de overheid: in 2021 moet het aantal kleine plastic flesjes in zwerfafval met 70-90 procent zijn gereduceerd, anders komt er statiegeld op kleine flesjes. Uit de metingen bleek nu dat dit niet lukt.’

Is hiermee een belangrijke strijd gestreden?

‘Natuurlijk zijn we voor statiegeld op kleine flesjes, maar daarmee zijn we er nog lang niet. Plastic flesjes vormen één element in het bredere probleem van onze omgang met plastic. De volgende stap is andere plasticvervuiling aanpakken, zoals snoepwikkels, bandenslijpsels en kledingvezels. Blikjes zitten ook nog niet in de statiegeldregeling, terwijl die nauwelijks vergaan en veel in zwerfafval voorkomen. Mijn doel is om binnen een jaar ook statiegeld op blikjes te realiseren. Daarna gaan we verder met de strijd voor goede oplossingen voor ander (plastic) zwerfafval.’

Heb je nog tips voor mensen die slimmer willen omgaan met grondstoffen?

Denk allereerst goed na of je iets echt nodig hebt, voordat je het koopt. En als je iets echt nodig hebt, is lenen, huren of delen dan ook mogelijk? Gebruik daarnaast zoveel mogelijk herbruikbare verpakkingen en producten en zo min mogelijk wegwerp. Blijf vooral wél je afval scheiden. Mensen twijfelen weleens aan het nut daarvan, maar afval scheiden is echt zinvol! Het is wel heel belangrijk om dat zorgvuldig te doen. Vervuiling door slecht gescheiden afval maakt recycling een stuk moeizamer. Tot slot nog een duurzame cadeautip: tijd en aandacht zijn vaak waardevoller dan spullen. Geef iemand een leuke ervaring in plaats van iets materieels. Door minder spullen te kopen, verklein je jouw klimaatimpact aanzienlijk.’

Wil je meer tips? Neem dan hier eens een kijkje.

 

Jelmer Vierstra

Jelmer Vierstra
Programmaleider Circulaire Economie bij Natuur & Milieu
Meer informatie over het thema Grondstoffen

Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/stap-voor-stap-dichter-bij-een-circulair-nederland/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>