Slim laden: een goed idee! | Natuur & Milieu

Slim laden: een goed idee!

Elektrisch rijden is in opkomst. In 2030 zullen er in Nederland naar schatting 1,9 miljoen elektrische auto’s rondrijden. Bovendien is in het Klimaatakkoord bepaald dat in 2030 alle nieuwe verkochte personenauto’s zonder uitstoot van emissies dienen te zijn. Als al deze elektrische auto’s moeten worden opgeladen, vraagt dit veel van ons elektriciteitsnetwerk. Om het netwerk te ontlasten is een oplossing bedacht: slim laden. Maar wat is dit precies, hoe werkt het en waarom zijn wij hier een voorstander van?

Wat is slim laden?

Normaal starten elektrische of hybride auto’s met laden op het moment dat je ze op de laadpaal aansluit. Vaak doen auto-eigenaars dit als ze thuiskomen van hun werk, zodat ze de volgende ochtend weer met een volle accu kunnen vertrekken. Als we steeds meer elektrische auto’s krijgen én iedereen op hetzelfde moment de auto aan de laadpaal zet, ontstaat er een piekmoment in de vraag naar stroom. Valt het piekmoment niet samen met de beschikbaarheid van duurzame energie? Dan benutten we de duurzame energie niet optimaal. Dit zie je terug in onderstaande afbeelding.

Afbeelding 1: De vraag naar stroom voor elektrische auto’s (blauw) en het aanbod van zonnestroom verspreid over de dag (groen (Bron)

Hier komt slim laden in beeld. Slim laden houdt in dat tijdens het laden de vraag naar stroom zo goed mogelijk wordt afgestemd op het aanbod in het stroomnetwerk. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door pas op een later moment te starten met het opladen van de auto. Dit doen slimme laadpalen automatisch. Ook is het mogelijk om juist sneller te laden als er veel groene stroom beschikbaar is of kan het opladen in verschillende momenten worden opgeknipt, dit heet ‘cut and divide-techniek’. Ten slotte is er ook nog ‘bi-directioneel’ laden, een techniek waarbij auto’s niet alleen stroom gebruiken maar ook als batterij werken en stroom kunnen teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Slim laden is mogelijk met behulp van speciale soft- en hardware, zoals speciale laadpalen.

Hoe kunnen consumenten en bedrijven slim laden?

Het is voor consumenten en bedrijven aantrekkelijk om slim laden te gebruiken omdat het financieel voordelig is en beter voor het milieu. Jij kunt zelf ook gebruikmaken van slim laden. Hiervoor zijn diverse tools en apps beschikbaar:

 • Voorbeelden van mobiele apps voor slim laden zijn Jedlix of Maxem. Met Jedlix kunnen bestuurders van een Renault ZOE, een Tesla of Jaguar I-PACE bepalen wanneer ze een opgeladen auto nodig hebben. Vervolgens gebruikt de app informatie van het stroomnetwerk om de auto goedkoop en groen op te laden. Met Maxem kunnen consumenten of bedrijven met zonnepanelen hun elektrische auto opladen met zonnestroom uit eigen panelen.
 • Je kunt een slimme laadpaal aanvragen, bijvoorbeeld bij stroomleverancier Vandebron. Deze energieleverancier maakt gebruik van speciale software waardoor ze op afstand het laden van elektrische auto’s kan onderbreken en hervatten. Zo wordt rekening gehouden met hoeveel groene stroom er beschikbaar is en de auto wordt opgeladen op momenten dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Je kunt hier bovendien geld mee verdienen, bijvoorbeeld door stroom aan het netwerk te leveren.
 • Consumenten en bedrijven kunnen gebruik maken van bi-directioneel laden: niet alleen van de laadpaal naar de auto, maar ook van de auto naar het stroomnetwerk. Door stroom terug te leveren aan het netwerk, bespaar je op je elektriciteitsrekening. Een zakelijk voorbeeld hiervan is voedselleverancier Picnic. Dit bedrijf werkt samen met ENGIE en Dexter Energie Services aan een slim systeem waarmee op de vraag naar stroom kan worden gereageerd. Picnic gebruikt de batterijen in hun bedrijfswagens om zonne-energie op te slaan en gebruikt die stroom wanneer de interne bedrijfsprocessen veel energie vragen.

Waarom is slim laden zo belangrijk?

Slim laden is een belangrijke ontwikkeling om onze mobiliteit te verduurzamen. Voor het milieu, Nederlandse huishoudens en ons elektriciteitsnetwerk is het beter om slim te laden, omdat:

 • Slim laden zorgt voor een extra besparing op de CO2-uitstoot.
  Op momenten dat er minder vraag is naar stroom, zorgt de productie ervan voor minder uitstoot van broeikasgassen. Elektriciteitscentrales moeten nu op momenten dat de vraag hoog is in hoog tempo extra elektriciteit opwekken, vaak met fossiele brandstoffen. Door op andere momenten op te laden, kan de CO2-uitstoot van elektrische auto’s nog verder omlaag en kunnen we dus duurzamer rijden.
 • Slim laden is voordeliger.
  Omdat er goedkopere stroom kan worden gebruikt om de auto op te laden, is slim laden goedkoper. Stroom wordt op het ene moment van de dag namelijk goedkoper geproduceerd dan op andere momenten. Als de vraag naar elektriciteit lager is, bijvoorbeeld ’s nachts, kost het gebruik ervan minder geld.
 • Slim laden ontziet het landelijke of regionale stroomnet van (te) grote pieken.
  Als alle elektrische auto’s tegelijk worden opgeladen, is er een grote vraag naar elektriciteit. Dit is feitelijk een overbelasting van het stroomnetwerk. Door een ander laadmoment te kiezen, spreiden we de pieken op het laadspanningsnet. Er is bijvoorbeeld ’s nachts en rond het middaguur meer capaciteit op het stroomnet om auto’s op te laden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het niet nodig is om het stroomnetwerk te verzwaren, dat scheelt weer investeringen. Een netwerk van elektrische auto’s kan bovendien dienen als een accu voor een woonwijk of bedrijventerrein.

Slim laden: de toekomst volgens Natuur & Milieu

De hoeveelheid (gedeeltelijk) elektrische voertuigen in Nederland zal de komende jaren snel toenemen. In 2030 zullen er 1,8 miljoen (semi-)publieke en private laadpunten zijn voor personenauto’s. Slim laden is in onze ogen dé oplossing om duurzaam te rijden en om alle elektrische auto’s van energie te voorzien zonder de infrastructuur te overbelasten. Met een heel netwerk van autobatterijen kan worden voorkomen dat er verzwaring van het elektriciteitsnet nodig is. Uit onderzoek van NewMotion blijkt ook dat er onder Nederlandse bestuurders van elektrische auto’s veel belangstelling is voor slim laden. Zij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een stabiel stroomnet en bovendien vinden ze de financiële besparing aantrekkelijk. Betere informatievoorziening en meer slimme laadpalen zijn nodig om de overgang naar slim laden te bevorderen. Want, zo blijkt ook uit het onderzoek, voor elektrische rijders is het belangrijk dat ze hun auto op dezelfde manier kunnen blijven gebruiken. Wij zetten ons daarom in voor meer slimme laadpalen in Nederland.

Geschreven door Titus Voorhoeve

 

Bronnen

Klimaatakkoord (28 juni 2019). Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Verkregen via: https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/achtergrondnotitie-mobiliteit-laadinfrastructuur

Duurzaam Ondernemen (5 juli 2018). Picnic start proef met opslag energie in bezorgwagentjes. Verkregen via: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/picnic-start-proef-met-opslag-energie-in-bezorgwagentjes/

Enpuls (12 maart 2019). Slim Laden Must Have Bij Groei Elektrisch Vervoer.

Duurzaam Bedrijfsleven (19 februari 2019). Elektrische auto kan verzwaring stroomnet voorkomen. Verkregen via: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energietransitie-business/33337/elektrische-auto-netverzwaring

Elaad (18 december 2019). Onderzoek wijst uit: EV-rijders zien voordelen slim laden. Verkregen via: https://www.elaad.nl/news/onderzoek-wijst-uit-ev-rijders-zien-voordelen-slim-laden/

Vandebron (z.d.) Hoe werkt Slim laden? Verkregen via: https://vandebron.nl/elektrisch-rijden/slim-laden

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/slim-laden-een-goed-idee/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>