Samen laten we de natuur niet stikken | Natuur & Milieu

Samen laten we de natuur niet stikken

Onze directeur Marjolein Demmers blikt terug op de ontwikkelingen afgelopen jaar rondom de stikstofcrisis: een confrontatie met de grenzen aan de draagkracht van ons land.

Door Marjolein Demmers

We hadden verwacht dat klimaatmaatregelen het milieunieuws in 2019 zouden domineren, vanwege het momentum en de urgentie van klimaatverandering. Met het Klimaatakkoord willen we immers een grote stap zetten in de verduurzaming van Nederland; van de landbouw, ons vervoer, de woningbouw en de industrie. Maar, nog meer dan door het Klimaatakkoord liep de temperatuur dit najaar hoog op door stikstof! Na de gerechtelijke uitspraak kwam stikstofcommissie Remkes na een zomer hard nadenken met een zeer toepasselijke titel van hun eerste antwoord: #nietalleskan. Zo had het Klimaatakkoord ook kunnen heten, maar dat besef was in juli nog niet geland.

Den Haag wakker geschud

De ‘muur’ waar we als samenleving tegenaan lopen kent vele verschijningsvormen: klimaat, fijnstof, stikstof, PFAS, microplastics, enzovoort. Deze muur laat zien dat grenzen aan de vervuiling zijn bereikt en soms zelfs fors overschreden. De schade wordt steeds concreter. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, de natuur die letterlijk stikt. Het duurde even voordat de ernst van de stikstofcrisis was doorgedrongen in Den Haag. De coalitie had voor de zomer kantje boord het gevecht over het Klimaatakkoord overleefd, en moest daar nog van bijkomen. Hopend dat de stikstof-geest snel weer in de fles kon worden gestopt, bleef het kabinet stil. Totdat bleek hoe groot de gevolgen waren: bezorgde, boze boeren en bouwers trokken massaal naar het Malieveld.

Oplossingen zijn voorhanden

Na de PAS-uitspraak is er een nieuwe realiteit ontstaan. Als natuur- en milieuorganisaties zitten we samen aan tafel bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te praten over een aanpak en oplossingen. Om te praten over investeringen in robuuste natuur, over buffers en verbindingen die kwetsbare soorten weer ruimte geven. Over drastische reductie van de stikstofuitstoot, en dus ook over kringlooplandbouw. Het gevolg van natuurinclusieve kringlooplandbouw is dat we minder dieren gaan houden in Nederland. Dat is winst voor dierenwelzijn en het klimaat! Met het juiste verdienmodel kunnen ook boeren hiervan profiteren.

Tussen klimaatonderhandelingen en stikstofoverleg

Zo gaan we van de klimaattafel van minister Wiebes naar de stikstoftafel in het Catshuis, met minister president Rutte en minister Schouten. Daar hebben we als organisaties gezamenlijk ons plan uitgelegd en hen dringend gevraagd om te stoppen met de huidige benadering per sector. We zijn er nog lang niet, maar dit gaat niet meer van de agenda. We gaan door totdat een structurele en eerlijke oplossing is gevonden: voor iedereen – ook voor boeren – en voor de korte én lange termijn. Dat alles moet onder regie van het kabinet. Samen met de andere natuur- en milieuorganisaties gaan we in januari 2020 weer met het kabinet om tafel om te spreken over forse natuurversterkingsmaatregelen én forse stikstofreductie. Dit willen we niet alleen doen, maar juist samen met de boeren en de bouw. Deze gesprekken zijn des te belangrijker na het teleurstellende advies van de commissie-Remkes over beweiden en bemesten. We moeten deze crisis benutten om de omslag te maken die al lang voor de deur staat: op naar een duurzame toekomst.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/samen-laten-we-de-natuur-niet-stikken/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>