Salderingsregeling zonnepanelen afgebouwd vanaf 2023

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt geleidelijk afgebouwd vanaf het begin van 2023. In 2031 stopt de regeling helemaal. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kondigde dat al in 2018 aan en begin april 2020 legde hij in een brief aan de Tweede Kamer uit hoe hij van plan is om de regeling af te bouwen. Heb je zonnepanelen of overweeg je ze te laten plaatsen? Lees in deze blog wat deze plannen voor jou betekenen.

De rol van de slimme meter

Om te begrijpen hoe salderen werkt, moet je weten hoe een slimme meter de elektriciteit registreert. Een slimme meter is een digitale meter waar de energieleverancier en netbeheerder de standen op afstand uitlezen. Als je zonnepanelen bezit, werken in de slimme meter twee tellers. Eén teller voor de afname van stroom van het elektriciteitsnet en één voor de elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt en teruggeleverd aan het net. Deze meters registreren niet alle stroom in huis. Als je op een zonnig moment de wasmachine aan hebt staan, wordt de gebruikte stroom als het ware van de opgewekte stroom afgetrokken. Dit noemen we stroom ‘achter de meter’ en de meter registreert dit niet. Verbruik je meer dan je opwekt (bijvoorbeeld met de lichten aan ’s avonds)? Dan gaat teller 1 lopen. Wek je meer op dan je verbruikt (op een zonnige dag)? Dan gaat teller 2 lopen.

Heb je nog geen (slimme) meter met een dubbel telwerk? De minister wil dat zonnepaneelbezitters die salderen, beschikken over een elektriciteitsmeter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten. Een dergelijke meter met dubbel telwerk wordt vanaf 2023 verplicht. Iedereen die nog geen meter met dubbel telwerk heeft, krijgt deze vóór 2023 aangeboden door de netbeheerder.

Wat is salderen?

Dan terug naar salderen. Bij de huidige salderingsregeling mag je alle de elektriciteit die je op de meter hebt opgewekt verrekenen met de elektriciteit die je verbruikt. Stel dat jouw zonnepanelen in een periode (op de meter) 300 kWh hebben teruggeleverd en je hebt 1000 kWh afgenomen van het net. Dan wordt dit met elkaar verrekend op je energierekening en betaal je alleen voor 700 kWh. Je hebt dan 300 kWh gesaldeerd. Door zelf opgewekte energie weg te strepen tegen je eigen verbruik wordt ook de energiebelasting, btw en ODE (Opslag Duurzame Energie) die je anders zou betalen, weggestreept. Zonnepaneelbezitters profiteren door deze regeling van een behoorlijk belastingvoordeel. Hieronder kun je zien dat de belastingen het grootste deel beslaan van de kosten per kWh op jouw rekening:

 

Vanaf 2023 stapsgewijze afbouw

Nog tot en met 2022 loopt de salderingsregeling ongewijzigd door en verandert er niets voor zonnepaneelbezitters. Daarna wordt de regeling geleidelijk afgebouwd tot nul in 2031. Je kunt tussen 2023 en 2031 een steeds kleiner deel van de stroom die je opwekt salderen. In onderstaande tabel zie je hoeveel procent je per jaar nog kunt salderen van de elektriciteit die je terug levert aan het net.

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Hoeveel procent kun je salderen? 100% 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%

 

Dit houdt in ons eerdere rekenvoorbeeld in dat je in 2027 nog maar 55% van de 300 kWh = 165 kWh mag verrekenen met je energierekening. Voor de overige 135 kWh krijg je alleen nog een vergoeding van je energieleverancier, de prijs voor de kale stroom die jij aanlevert. Omdat minister Wiebes wil waarborgen dat deze vergoeding redelijk is, stelt hij een wettelijk minimum in van 80 procent van de kale stroomprijs die je als consument zelf betaalt voor stroom die je afneemt gelden, dus exclusief belastingen.

Zelfverbruik vergroten

Stroom die je opwekt en direct gebruikt, het zogenaamde verbruik ‘achter de meter’, wordt niet als teruggeleverde stroom gezien en voor deze stroom blijft de situatie ongewijzigd. Het loont daarom om je verbruik van elektriciteit te verplaatsen naar de momenten waarop je met zonnepanelen stroom opwekt. Dit kan je doen door je wasmachine of vaatwasser aan te zetten op het moment dat de zon schijnt. Dit kan vaak via de instellingen op het apparaat zelf of via slimme software. Daarnaast wordt het richting 2031 steeds interessanter om een thuisbatterij te installeren. voorkom je dat de opgewekte stroom je woning verlaat en kun je de stroom opslaan voor later gebruik.

Zijn zonnepanelen nog rendabel?

Ja, het is nog steeds voordelig om zonnepanelen te kopen. Zonnepanelen verdienen zich in ongeveer zeven jaar terug. Als je nú panelen koopt, kun je nog tot 2023 al jouw opgewekte stroom met je verbruikte stroom voordelig salderen. Daarna kun je nog lang een aanzienlijk deel van jouw opgewekte stroom salderen. Als je na 2023 zonnepanelen koopt, verdient de investering zich geleidelijk aan langzamer terug. Dit loopt op tot zo’n negen jaar terugverdientijd in 2030. Dit komt doordat de salderingsregeling vanaf dat moment wordt afgebouwd.

Zonnepanelen aanschaffen

Overweeg je zonnepanelen aan te schaffen? Kijk dan eens bij ons aanbod van kwalitatief goede panelen bij een betrouwbare leverancier. Voor een pakket van bijvoorbeeld negen zwarte panelen betaal je rond de € 3.000,-. Lees meer over zonnepanelen.

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/salderingsregeling-zonnepanelen-afgebouwd-vanaf-2023/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>