Duurzame mobiliteit - Routekaart zero emissie zwaar wegtransport in 2050

Routekaart zero emissie zwaar wegtransport in 2050

Kan zwaar wegtransport in 2050 uitstootvrij zijn? Verschillende studies tonen aan dat de eerste modellen voor transport op waterstof of elektriciteit binnen 5 tot 10 jaar economisch haalbaar zijn. Toch zijn nog weinig mensen er van overtuigd dat deze vrachtwagens en trucks voor 2030 kunnen rijden. Natuur & Milieu heeft daarom het initiatief voor een roadmap E-trucks genomen.

Half november organiseerde Natuur & Milieu een workshop om samen met stakeholders een routekaart voor zero emissie vrachttransport in 2050 te schetsen. Voor zwaar wegtransport staan we aan het begin van een transitie. Hoewel studies aantonen dat in 5 tot 10 jaar voor verschillende toepassingen de businesscase voor zero emissie transport positief wordt, bestaat het beeld dat elektrische vrachtwagens en trucks op waterstof voor 2030 geen rol van betekenis kunnen spelen. Natuur & Milieu heeft daarom het initiatief genomen een routekaart te schetsen voor zero emissie vrachttransport in 2050.

Op dit moment verkeert zero emissie vrachttransport nog in een pilot fase, veelal met testvoertuigen. Recent hebben meerdere fabrikanten echter aangekondigd op korte termijn een zero emissie vrachtwagen op de markt te brengen. Ook hebben verschillende steden de ambitie uitgesproken om in 2025 hun binnensteden alleen nog maar zero emissie te laten bevoorraden.

Juist in Nederland, met onze belangrijke mainportfunctie, zou zich zo goed mogelijk moeten voorbereiden op de transitie naar zero emissie vrachtverkeer. De uitdaging voor de komende jaren is het ondersteunen van de koplopers en innovatieve toepassingen, het opdoen en delen van kennis en het creëren van randvoorwaarden voor opschaling. Ondersteunende maatregelen kunnen zich zowel op technische als economische obstakels in het transitieproces richten. Het rijk, provincies, gemeenten, bedrijven en de transportsector spelen daarbij ieder een eigen rol.

Natuur & Milieu organiseerde daarom op 16 november een workshop om samen met vertegenwoordigers van fabrikanten van vrachtwagens, transporteurs, gemeenten, Rijk en overige stakeholders te praten over knelpunten, oplossingen en benodigde acties om de transitie naar zero emissie vrachttransport over de weg te versnellen. De in deze workshop opgedane inzichten en ideeën zijn gebundeld in een routekaart die begin januari aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wordt gepresenteerd.

De routekaart is een belangrijke eerste stap. Kennisdeling en een verdere uitwerking van kansrijke acties zijn nodig om de vervolgstappen te kunnen zetten. Natuur & Milieu werkt hier graag met geïnteresseerde stakeholders aan verder. Natuur & Milieu komt daarom graag in contact met andere partijen die samen willen werken op dit thema.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor