Overstappen op groene energie: hoeveel impact heeft dat?

Schone windenergie van onze eigen Noordzee of van zonnepanelen: je kunt een groot verschil maken door te kiezen voor duurzame energie. Om mensen te helpen bij een duurzame keuze voor hun energie, startten wij daarom eerder dit jaar het Zekergroen Energiecollectief samen met de Consumentenbond. Meer dan 3.700 huishoudens hebben zich bij dit collectief aangesloten en zijn inmiddels overgestapt op 100 procent duurzame energie. Maar welke milieuwinst levert overstappen naar groene stroom op?

In totaal zijn er 3.733 huishoudens overgestapt naar écht groene stroom binnen het Zekergroen Energiecollectief. Doordat deze stroom 100% wordt opgewekt door zonnepanelen en/of windmolens uit Nederland, en niet door bijvoorbeeld kolencentrales, besparen deze huishoudens gezamenlijk maar liefst 7.264 ton CO2 per jaar.. Dit staat gelijk aan 35.962.645 km rijden met een middelgrote benzineauto (als we uitgaan van een uitstoot van 0,2 kg CO2/km). Er wordt zo dus enorm veel uitstoot bespaard.

Deze overstappers weten bovendien zeker dat de geleverde energie in Nederland is opgewekt en afkomstig is van een duurzaam bedrijf. ‘Sjoemelstroom’ is uitgesloten en het geld dat zij betalen voor hun energie wordt geïnvesteerd in ontwikkelingsprojecten voor méér duurzame energie. Dit werd duidelijk in onze jaarlijkse Stroomranking waarbij we de duurzaamheid van energieleveranciers hebben onderzocht. De geselecteerde leveranciers voor het collectief behaalden daar een hoge score.

Wil jij ook overstappen op groene stroom?
Het was tot 19 juli 2020 mogelijk om over te stappen via het Zekergroen Energiecollectief. Maar overstappen op groene stroom kan het hele jaar door. Als de vraag stijgt en consumenten bewust vragen om Nederlandse groene stroom dan gaan de energiebedrijven ook beter hun best doen om het mogelijk te maken: dat zorgt voor de groei in duurzame energie. Wil jij ook kiezen voor écht groene stroom? Bekijk dan de Stroomranking van Natuur & Milieu, de Consumentenbond, Greenpeace en WISE. Elk jaar doen wij onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers en kijken we of zij hun groene beloftes nakomen. Ook dit najaar volgt weer een nieuwe stroomranking. Houd daarvoor onze nieuwsbrief en social media in de gaten!

Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/overstappen-op-groene-energie-hoeveel-impact-heeft-dat/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>