Groei luchtvaart helpt klimaatdoelen om zeep

KLM-topman Elbers pleit in NRC voor vier routes naar een klimaatneutrale luchtvaart in 2050 (Duurzaamheid gaat de luchtvaart nu pijn doen, 21/10). Deze routes zijn in grote mate afhankelijk van vrijwillige compensatie van CO2-uitstoot en leiden tot een onverantwoord hoge inzet van duurzame brandstoffen. Hij ‘vergeet’ echter drie essentiële maatregelen en zet daarmee de lezer op het verkeerde been.

Een belangrijke eerste stap is het instellen van een juridisch bindend emissieplafond dat aangeeft hoeveel CO2 de luchtvaart maximaal mag uitstoten om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Net als dat gedaan is voor industrie, voor landbouw, het verkeer en gasvrije wijken. De overheid heeft nu met de luchtvaart vrijblijvend afgesproken om in 2050 nog 50 procent ten opzichte van 2005 uit te stoten en pas in 2070 klimaatneutraal te zijn. Dat is niet uit te leggen aan die bijna 50 procent van de Nederlanders die niet of nauwelijks vliegt en evenmin aan de sectoren die wel harde doelstellingen opgelegd krijgen conform de afspraken van Parijs.

Ten tweede moet vliegen belast worden naar rato van de maatschappelijke schade die het veroorzaakt. Oftewel de huidige Nederlandse tickettax van 7,84 euro per ticket – een van de laagste van Europa – significant verhogen. Het heffen van accijns op kerosine en BTW op vliegtickets hoort daar ook bij.

Last but not least, verlaat het groeiscenario, waar Elbers nog steeds heilig in lijkt te geloven. Noodgedwongen hebben we geleerd dat het merendeel van de internationale zakelijke afspraken prima via videoverbinding kan. Groei van de luchtvaart is niet nodig, sterker nog, door te blijven groeien helpt de luchtvaart eigenstandig de klimaatdoelen om zeep. De opening van een extra vliegveld, Lelystad Airport, past al helemaal niet in klimaatbeleid.

Het nieuwe kabinet heeft de sleutel in handen om ervoor te zorgen dat de luchtvaart werkelijk verduurzaamt. En om wettelijk vast te leggen dat zij net als iedere andere sector een echte, eerlijke bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen.

directeur Programma’s en programmaleider Luchtvaart.

Dit opinieartikel is op 27 oktober 2021 verschenen in het NRC

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/opinie-groei-luchtvaart-helpt-klimaatdoelen-om-zeep/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>