Onze impact in 2021

We hebben in 2021 veel bereikt voor een schoner klimaat en het herstel van de natuur. Daar gaan we natuurlijk komend jaar met dezelfde ambitie en gedrevenheid mee verder. Deze impact en mooie successen waren niet mogelijk geweest zonder de steun van onze donateurs, partners en betrokken volgers. Bedankt daarvoor!

2021

onderwaternatuur windmolens op zee

Januari

Noordzeeakkoord aangenomen

Met brede steun in de Tweede Kamer is het Noordzeeakkoord aangenomen. Dit is een belangrijke stap voor een gezonde en veerkrachtige Noordzee. Hierin maakten we afspraken over het gebruik van de zee voor energieopwekking, voor natuurherstel en voor duurzame visserij. Nu volgt de uitvoer van de afspraken.

Meer over dit akkoord

oesters op bodem noordzee
statiegeld op blikjes

Februari

Gekweekte oesters uitgezet in zee

Platte oesters kweken is lastig, maar nodig om de terugkeer van oesterbanken in de Noordzee mogelijk te maken. Goed nieuws dat de oesterkweeklijn van ons project De Rijke Noordzee in 2020 de eerste gezonde platte oesters voortbracht. We hebben 30.000 gezonde oesterlarven uitgezet in de Zeeuwse Voordelta om te monitoren hoe ze groeien.

Bekijk de video

Eindelijk ook statiegeld op blikjes

Nederland krijgt na statiegeld op kleine plastic flessen ook eindelijk statiegeld op drankblikjes. Het statiegeld op blikjes gaat in op 31 december 2022. En mooi succes van onze jarenlange inspanning en een belangrijke stap om zwerfafval te verminderen! We verwachten dat de hoeveelheid blikjes in zwerfafval met 70 tot 90 procent afneemt.

Lees meer

stembusstapel papieren

Maart

Verkiezingen Tweede Kamer

We wilden de kiezers geïnformeerd naar de stembus laten gaan op onderwerpen die ons werk raken: wonen, werken en reizen. Daarvoor startten we de campagne ‘#zokiesik’. Na de verkiezingen schreven we met duizend mensen dé klimaatparagraaf voor het nieuwe kabinet. Deze boden we aan de informateurs en hoofdonderhandelaars aan.

Bekijk klimaatparagraaf

Oproep tot krimp luchtvaart

Zonder ingrijpen vanuit het nieuwe kabinet blijft de klimaatimpact van de luchtvaart alsmaar groeien. De luchtvaartsector moet net als andere sectoren harde klimaatdoelen krijgen. Dat was ons pleidooi met honderden bewonersorganisaties en experts. Een harde begrenzing van de CO2-uitstoot door de overheid is daarvoor nodig.

Lees onze oproep

huis met groen dakrekenmachine met factuur

April

Manifest: Bouwen met de natuur

Wij maken ons net als bouwers, banken, gemeenten, ontwikkelaars en andere natuurorganisaties zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. We zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Daarom maakten we samen een manifest om natuureisen voor nieuwbouw vast te leggen in de wet. We bespraken dit met Kamerleden, die nu ook vragen om wettelijke eisen voor meer natuur in nieuwbouwprojecten. Zo komen we verder!

Lees meer

Oproep voor slim belastingstelsel

Door de milieuschade door te rekenen ontstaat de echte prijs van een product. Met eerlijke belastingen op milieuschade kan duurzaam ondernemen dus concurrerend worden. Wij overhandigden samen met Ex Taxs en MVO Nederland namens 2.000 bedrijven en prominenten deze oproep aan de demissionair staatssecretaris Vijlbrief en voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels om een slimmer belastingstelsel op te nemen in het nieuwe regeerakkoord.

Bekijk onze oproep

isolatiemateriaal bij huis
factuur met een auto

Mei

Eindelijk meer aandacht voor isolatie

Dit voorjaar zetten we 270 kartonnen huisjes op de Hofplaats in Den Haag. Hiermee vroegen we aandacht van de Tweede Kamer voor de 2,7 miljoen slecht geïsoleerde huizen in Nederland. We stelden een Nationaal Isolatieprogramma voor, waarin financiering is opgenomen voor eigenaren van de slechtst geïsoleerde woningen. Mooi resultaat van ons werk is dat een aantal moties is aangenomen, en dat op Prinsjesdag bekend werd dat er ruim 500 miljoen euro is gereserveerd voor isolatie.

Meer over de actie

Plan voor ‘Betalen naar Gebruik’

Om de klimaatdoelen te halen, moeten we toe naar auto’s die geen CO2 uitstoten én minder auto’s op de weg. Een van de stappen die hiervoor nodig is, is een andere manier van autobelastingen. Zodat je betaalt voor het gebruik van je auto, in plaats van voor het bezit. ‘Betalen naar gebruik’, ook wel bekend als ‘rekeningrijden’, is daarvoor de uitkomst. Samen met ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA presenteerden wij een plan hiervoor.

Bekijk ons plan

vliegtuig met echte prijsweiland met voorstel

Juni

Sheeptickets voor eerlijke vliegprijzen

Met onze campagne ‘Sheeptickets’ lieten we mensen kennismaken met de échte prijs van vliegreizen. De luchtvaart betaalt geen accijns op kerosine en geen btw op tickets. Ter lancering openden wij in Utrecht een ‘vliegwinkel’ waar reizigers leerden over de impact van een vliegretourtje Madrid of Rhodos. Tegelijk publiceerden we weer een digitale reisgids met Europese droombelevingen. Hiermee inspireerden we 12.000 mensen.

Meer over onze actie

Stikstofvoorstel om uit de impasse te komen

We hebben een te hoge stikstofuitstoot waardoor onze natuur te zwaar wordt belast. Samen met Natuurmonumenten, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland stelden wij een aanpak voor die de vermindering van de stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt en boeren toekomst biedt. Ons plan speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord.

Bekijk ons voorstel

onderzoeken waterkwaliteit

Juli

Vang de Watermonsters

Uit de derde editie van ons burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ met ASN Bank en waterschappen bleek dat meer dan 80 procent van de onderzochte wateren een matige tot slechte kwaliteit heeft. Inmiddels heeft ons onderzoek ertoe geleid dat de urgentie van de slechte waterkwaliteit echt is doorgedrongen bij de politiek en bij de waterschappen. Maar onze lobby is nog niet klaar. Van de ‘waterparels’ – plekken waar de kwaliteit goed is – kunnen we nog veel leren.

Bekijk resultaten

huis met groen dakmensen staan rond auto

Augustus

Groen verovert onze daken

Onder het mom van ‘Het dak is groener met de buren’ riepen we huiseigenaren op om hun grijze schuurtjes, garages en uitbouwtjes te vergroenen door een groen dak aan te leggen. Inmiddels is 3.000 vierkante meter aan dak omgetoverd tot groene oases voor insecten en vogels. Naast dat het er mooi uitziet, zorgt het ook voor isolatie, wateropvang én verkoeling.

Meer over onze actie

Autodelen met de straat

De bewoners van de Groenendaalseweg in het Gelderse Renkum hebben met ons project ‘Auto van de Straat’ een halfjaar lang gratis autodelen gewonnen. Drie straten in Gelderland hebben ervaren hoe elektrisch autodelen werkt en hun ervaringen en enthousiasme gedeeld. In Renkum bleek dat een succes, want er zijn zelfs acht auto’s de deur uitgedaan! Zo is er meer ruimte gekomen in de straat voor bijvoorbeeld extra groen of om te spelen.

Lees de ervaringen

cv-ketelvrachtwagennatuur als gespreksonderwerp

September

Onderzoek naar gasvrij wonen

Met de jaarlijkse ‘Gasmonitor’ doen we onderzoek hoe ver Nederland is met gasvrij wonen. De groei van cv-ketels lijkt af te nemen. Het kabinet maakte met Prinsjesdag bekend dat er 290 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het stimuleren van de hybride warmtepomp. Wij zien dit als een welkome stimulering om de transitie in de gebouwde omgeving voor elkaar te krijgen.

Bekijk ons onderzoek

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Wij pleiten al jaren voor invoering van een slimme kilometerheffing voor het vrachtverkeer. Dit is volgens ons noodzakelijk voor duurzaam en toekomstbestendig goederenvervoer over de weg. Na 4,5 jaar is het wetsvoorstel, door hard aandringen vanuit ons, eindelijk naar de Tweede Kamer gegaan. Hiermee wordt een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord ingelost. Door goede samenwerking met de sector gaat de Tweede Kamer dit op korte termijn behandelen.

Lees meer

Natuurherstel in formatiegesprekken

In het conceptregeerakkoord was helaas geen aandacht voor natuurherstel. Er worden geen oplossingen genoemd om uit de stikstofcrisis te komen. We vroegen met andere natuur- en milieuorganisaties een aandacht voor het negeren van de natuur in de formatiegesprekken. Met onze oproep om het regeerakkoord te vergroenen werden we met #negeerakkoord zelfs trending op Twitter!

Meer over de actie

boodschappenmand met groentevliegtuig in de hand

Oktober

Onderzoek naar ons eetgedrag

Uit onze jaarlijkse ‘Vegamonitor’ blijkt dat het veranderen van het gedrag om minder vlees te eten lastig is. Wij zien dan ook een grote rol voor supermarkten, door bijvoorbeeld minder reclame te maken voor vlees, en voor de overheid, die zorgt voor een eerlijke prijs op vlees. Minder vlees en meer plantaardige producten zorgen voor een lagere milieu-impact en helpt in de strijd tegen klimaatverandering.

Bekijk ons onderzoek

Verduurzaming van de luchtvaart

De afgelopen drie jaar werkten wij actief aan de verduurzaming van de luchtvaart. Dat deden we met lobby, campagnes en samenwerking met bedrijven. We zien dat ons werk echt impact heeft gehad. Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat de luchtvaart verduurzaamt. En er is veel meer aandacht vanuit de politiek voor schone luchtvaart. Bedrijven zoals KLM spreken zich voor het eerst publiekelijk uit dat verduurzaming onvermijdelijk is. Maar het is nog lang niet genoeg, schrijven we in ons opiniestuk in NRC.

verpakkingen onder de loepbijen in bloemenvel

November

Onderzoek naar plastic verpakkingen

We onderzochten plastic verpakkingen in de grootste supermarkten van Nederland op mogelijkheden voor hergebruik en recycling. Onze conclusie: leveranciers en supermarkten stellen marketing en gebruikersgemak vóór duurzaamheid. De meeste verpakkingen zijn namelijk niet of beperkt te recyclen. Gelukkig kan hier met een paar aanpassingen verandering in komen, maar hier is goed beleid voor nodig.

Bekijk ons onderzoek

Zuidplas bijvriendelijkste gemeente 

Door de jury van ons project Nederland Zoemt is de gemeente Zuidplas uitgeroepen tot bijvriendelijkste van 2021. Met dit project stimuleren we gemeenten om bijvriendelijk te worden door hun groenbeheer te verduurzamen. Een bijvriendelijke gemeente zorgt voor jaarrond voedsel en nestgelegenheid voor de wilde bij. Met Nederland Zoemt zetten we ons in om uitsterven van de wilde bijen tegen te gaan.

Lees meer

rapport over stroomleveranciersRutte en Kaag met regeerakkoord

December

Stroomranking duurzame energieleveranciers

De Stroomranking geeft een inkijkje in de elektriciteitsmarkt. Daarmee stimuleren we energieleveranciers en consumenten om duurzame keuzes te maken. Wat blijkt: ook met de nieuwe transparantieregels is het voor energieleveranciers nog steeds te makkelijk om grijze stroom als groen te verkopen. We roepen de politiek daarom op om de leveranciers te verplichten transparant te zijn over hun stroominkoop.

Bekijk de ranking

Klimaat en biodiversiteit in nieuw regeerakkoord

We voerden dit jaar volop gesprekken met politici, ambtenaren en andere beleidsmakers voor duurzaam beleid. Een aantal plannen is terug te vinden in het regeerakkoord. Bijvoorbeeld het isolatieprogramma en de eerste stap voor rekeningrijden. Goed nieuws! We blijven ons inzetten om het herstel en behoud van biodiversiteit én het tegengaan van klimaatverandering op de politieke agenda te houden, zodat er effectief beleid wordt gevoerd.
Wordt vervolgd in 2022.

Lees onze reactie

 

Help je ons om ook impact in 2022 te maken?
Help je ons om ook impact in 2022 te maken?

Draag je ons werk een warm hart toe en wil je ons steunen? Word donateur of doe een eenmalige gift. Met iedere bijdrage werken wij aan een duurzame samenleving en behoud van de biodiversiteit.

Steun ons

 

Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/onze-impact-in-2021/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>