Nieuwbouw wordt gasloos | Natuur & Milieu

Nieuwbouw wordt gasloos

Donderdag 25 januari 2018 is een belangrijke dag. Dan debatteert de Tweede Kamer namelijk over het gebruik van aardgas in nieuwbouw. Natuur & Milieu verwacht dat de Kamer gaat bepalen dat nieuwbouw voortaan zonder aardgas zal zijn.

Al enige tijd staat het gebruik van aardgas in nieuwbouwwoningen ter discussie. Netbeheerders, milieuorganisaties, gemeenten en steeds meer projectontwikkelaars willen verduurzamen. In de nieuwbouw is dat makkelijker dan in bestaande woningen omdat je het in één keer goed kunt doen. Geen aanpassingen achteraf.

Aardgas in huishoudens en nieuwbouw

Huishoudens zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van het Nederlandse aardgasgebruik. Vooral het verwarmen van de woningen vraagt veel aardgas. Om de klimaatverandering tegen te gaan, de uitstoot van CO2 te verminderen en minder aardgas te winnen, zal het huishoudelijk gebruik van aardgas moeten verminderen.

Het lijkt dus logisch om aardgas in nieuwbouw in Nederland uit te bannen. Maar de praktijk is anders. Uit onderzoek van Natuur & Milieu bleek vorig jaar dat 64 procent van de nieuwbouwwoningen nog wordt aangesloten op het gasnet en aardgas gebruikt. Terwijl er voldoende duurzame alternatieven zijn zoals een aansluiting op een warmtenet met duurzame warmte of elektrische verwarming met bijvoorbeeld warmtepompen.

Aanpassen wetgeving nieuwbouw

De uitkomsten van ons onderzoek waren zo verrassend dat de NOS er aandacht aan besteedde, zowel in een artikel als in haar Journaal van 25 mei 2017. Dat trok aandacht, ook van politici. De Tweede Kamer hield op 27 juni een rondetafelgesprek, toenmalig minister Kamp kwam met een voorstel om de wet te wijzigen en GroenLinks nam zelf het initiatief tot een wetsvoorstel. Tot besluiten is het nog niet gekomen, mede door verkiezingen en formatie.

Bouwen met aardgas is dus nog te aantrekkelijk. Dat komt ook door wetgeving: aardgas is nog zo normaal dat netbeheerders de verplichting hebben om bewoners een aansluiting te geven op het gasnet als zij daarom vragen, en bovendien is aardgas is niet verboden voor nieuwbouwwoningen. Die wetgeving kan de Tweede Kamer aanpassen. Steeds meer Kamerleden willen dat.

Doorbraak gas uit nieuwbouw?

En nu gaat het dan eindelijk gebeuren. Op 25 januari debatteren Kamerleden over het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. In deze wet kan geregeld worden dat we nieuwbouw voortaan zonder aardgas gaan doen. We hebben  vertrouwen in de uitkomst en zijn trots dat we hier ook aan bij hebben gedragen. Weer een stapje verder.

Update: begin april ging ook de Eerste Kamer akkoord met de afschaffing van de aansluitplicht voor gas bij nieuwbouw.

Deze blog werd geschreven door Wilma Berends, senior projectleider energie en programmaleider Energie Gebouwde Omgeving.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor