Natuur & Milieu in het nieuws
maart 2021

Natuur & Milieu zoekt regelmatig de media op met onze onderzoeken, samenwerkingen of campagnes. Ook houden wij uiteraard de actualiteiten in de gaten en reageren wij wanneer we dat nodig vinden om op te komen voor het klimaat en de natuur in het maatschappelijk debat. Denk bijvoorbeeld aan politieke ontwikkelingen of nieuw wetenschappelijk onderzoek. In deze rubriek delen we onze mediasuccessen van maart. Lees je mee?

Aantal dieren in de landbouw moet omlaag om klimaatdoelen te halen
ZEMBLA en de Volkskrant brachten vandaag aan het licht dat via politieke lobby een onderzoek is tegengehouden naar de krimp van de veestapel. Dit onderzoek had doorslaggevend kunnen zijn voor de maatregelen die voor de landbouw zijn afgesproken in het Klimaatakkoord in 2019. Natuur & Milieu zat aan de onderhandelingstafel van het Klimaatakkoord en pleitte daar dan ook voor, maar dit verzoek werd niet ingewilligd. Onze directeur Marjolein Demmers komt tijdens de ZEMBLA-uitzending van donderdag 25 maart aan het woord hierover. Ze benadrukt de urgentie om de landbouw nu te verduurzamen en het grote belang dat we de klimaatdoelen halen.

Kijk de ZEMBLA-uitzending terug

Maak groene maatregelen verplicht bij woningbouw
De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Hoe houden we de steden leefbaar en voorkomen we verlies van de biodiversiteit? Met een natuurstandaard voor de nieuwbouw kunnen we deze uitdaging aanpakken. Daarom doen we de oproep aan het nieuwe kabinet om groene maatregelen verplicht te stellen bij woningbouw. Onze oproep en de maatregelen staan beschreven in het Manifest Bouwen voor Natuur. We doen die oproep niet alleen, maar met een grote coalitie van bouwers, ontwikkelaars, banken en natuurorganisaties. Op 10 maart verscheen een artikel hierover op de voorpagina van Trouw. Later publiceerde Trouw ook handige tips voor mensen die nu hun huis, tuin en omgeving willen ‘vergroenen’.

Lees het artikel op Trouw.nl


De Rijke Noordzee plaatst kunstriffen op eigen stukje ‘zeeboerderij’
Afgelopen maand hebben we voor ons programma De Rijke Noordzee in een onderzoekslocatie van North Sea Farmers op zee kunstriffen en oesterkooien geplaatst. We kijken in deze ‘Offshore Test Site’ of de ontwerpen bestand zijn tegen de stroming, golfslag en dynamiek van de bodem van de Noordzee voordat we deze structuren gebruiken in windparken. Volkskrant ging met onze collega’s mee naar de locatie en schreef een rapportage voor de zaterdagkrant.

Lees het artikel op Volkskrant.nl


Vaart maken met (groene) waterstof
Nu investeren in waterstof is een win-win voor het klimaat en de economie. De kabinetsperiode 2021 – 2025 zal doorslaggevend zijn voor de energietransitie en de tijdige ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Met de Waterstofcoalitie, een initiatief bestaande uit 39 organisaties van milieuorganisaties tot industrie, bieden we het toekomstige kabinet daarom een breed gedragen pact voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Onze boodschap aan het nieuwe kabinet is helder: kom in actie en investeer nu in groene waterstof. NU.nl en Trouw schreven over onze oproep.

Lees het artikel op NU.nl

 

Overheid moet duurzaam transport stimuleren
Transport is onmisbaar in onze samenleving, maar ook de logistieke sector draagt bij aan de CO2-uitstoot van ons land. Het is tijd om het transport in Nederland te verduurzamen. En als de overheid inzet op groene vrachtwagens, kan dat snel gaan. Daarom schreef onze directeur Marjolein Demmers samen met de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN), Elisabeth Post, een opinie-artikel getiteld ‘Overheid, geef de groene vrachtwagen ruim baan.’ Trouw plaatste dit artikel in de krant die door menig politici wordt gelezen. Het verscheen bovendien de dag voordat het verkiezingsdebat Duurzaam Transport plaatsvond dat wij samen met TLN organiseerden.

Lees het opinie-artikel op Trouw.nl
Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/natuur-milieu-in-het-nieuws-maart-2021/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>