Natuur & Milieu in het nieuws

Natuur & Milieu zoekt regelmatig de media op met onderzoeken, samenwerkingen of campagnes. Ook houden wij uiteraard de actualiteiten in de gaten en reageren wij wanneer we dat nodig vinden, om op te komen voor het klimaat en de natuur in het maatschappelijk debat. Denk bijvoorbeeld aan politieke ontwikkelingen of nieuw wetenschappelijk onderzoek. In deze blog delen we onze mediasuccessen, met elke maand een update. Zo ben jij gelijk up-to-date over belangrijk nieuws rondom duurzaamheid. 


Groene daken tegen wateroverlast

Onze campagne ‘Groener met de buren’ is wegens succes verlengd en dit succes is mede aangewakkerd door de vele media-aandacht die er voor groene daken en onze actie is geweest. ‘Groener met de buren’ is een actie in samenwerking met het Groene Loket. Samen hebben we in de media geagendeerd welke kansen er zijn voor meer groene daken. Onze oproep was actueler dan ooit door de hevige wateroverlast in delen van Nederland. Een groendak vormt namelijk een belangrijke buffer om te voorkomen dat er bij heftige buien te veel water in het riool terechtkomt. Daarnaast biedt het een manier om ruimte te creëren voor de natuur bovenop gebouwen. Verschillende media, zoals Trouw, NU.nl, Change.inc en het platform Voor de Wereld van Morgen besteedden aandacht aan het belang en de potentie van groene daken naar aanleiding van onze campagne.

Lees het artikel op NU.nl

Groen dak

Single Use Plastics-richtlijn ingevoerd

Op 1 juli trad de SUP in werking, oftewel het Europees verbod op een aantal wegwerpplastics (zoals rietjes, wegwerpbestek, en bordjes). Producenten worden volgens deze regeling verplicht om transparant te zijn over het gebruik van plastic in hun verpakkingen door dit op de verpakking zelf te vermelden. Een mooi eerste stapje, maar er moet nog veel meer gebeuren om de uitdijende plastic soep aan te pakken en de verpakkingsindustrie te verduurzamen. Wij stuurden daarom met een coalitie van organisaties de oproep uit om de lijst met verboden plastics uit te breiden en werk te gaan maken van regelgeving die hergebruik van producten normaal maakt, of zelfs verplicht stelt. Verschillende media zoals het FD, Trouw en Vroege Vogels besteedden aandacht aan onze oproep. Onze collega Jelmer Vierstra was ook te zien op RTL Nieuws.

Bekijk het artikel van RTL Nieuws

Watermonsters vangen in de zomervakantie

Een andere actie waarmee we de afgelopen tijd meerdere keren het nieuws haalden is Vang de Watermonsters. Vang de Watermonsters is ons jaarlijkse wateronderzoek dat we dit jaar weer organiseerden met ASN Bank en met tien waterschappen. Door samen met burgeronderzoekers te meten hoe schoon het water is in slootjes en andere kleine wateren, krijgen we een beter beeld van de waterkwaliteit. Die inzichten zijn hard nodig. De zomervakantie was een uitgelezen moment om de actie onder de aandacht te brengen, zodat mensen in hun vrije tijd konden gaan meten. Allerlei nieuwsplatforms en lokale media, zoals Omroep West en Noord-Hollands Dagblad besteedden aandacht aan onze oproep en het belang van schoon water.

Lees het artikel van Dutch Cowboys

Milieubeweging stapt uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa

Verschillende natuur -en milieuorganisaties, waaronder Natuur & Milieu, zijn in juli uit het ‘Convenant duurzame biomassa voor energieproductie (in steenkolencentrales)’ gestapt. De duurzaamheidscriteria voor biomassa worden in de praktijk namelijk niet nageleefd. Als milieuorganisatie hadden we al veel langer zorgen over de duurzaamheid van biomassa. Het nieuwe onderzoek bevestigt deze zorgen. De oogst van het hout voor de pellets gaat gepaard met kaalslag van eeuwenoude bomen, vernielt leefgebied van kwetsbare vogelpopulaties en brengt natuurdoelen in gevaar. Onder andere Trouw en Zembla schreven over het onderzoek en onze gezamenlijke keuze om uit het convenant te stappen.

Lees het Trouw-artikel

Reactie op het klimaatrapport van IPCC

Op 9 augustus presenteerde het IPCC haar nieuwste klimaatrapport. IPCC publiceert eens in de zes jaar. Ze doet zelf geen onderzoek, maar bundelt al het bestaande onderzoek en verwerkt dat in het rapport. Op basis van die info schrijven de betrokken wetenschappers een ‘stand-van-het-klimaat-beleid’. Het rapport was zeer alarmerend van aard en beschrijft tot in detail hoe de consequenties van beleid werelddelen, landen en regio’s raken.

Wereldleiders, organisaties. belangenorganisaties en politici hebben gereageerd op het rapport. En als milieuorganisatie reageerden wij natuurlijk ook. Onze reactie omvatte ook concrete oplossingen om duurzamer klimaatbeleid te voeren. Onder andere Hart van Nederland en het AD namen onze reactie op in hun rapportages.

Vrachtwagenheffing stap dichterbij

De vrachtwagenheffing zit al lange tijd in de politieke pijpleidingen, maar de invoer hiervan komt stapje voor stapje dichterbij. Een besluit over de invoer dreigde deze zomer opnieuw te worden uitgesteld. Door een motie werd in juli echter bepaald dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de heffing alsnog voor het eind van het zomerreces moest ontvangen, om de besluitvorming hierover te versnellen. Wij reageerden positief op dit besluit. Verschillende vakmedia schreven hierover en vroegen om onze reactie.

Bekijk het artikel van Transport Online

 


Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/natuur-milieu-in-het-nieuws-live/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>