Natuur & Milieu in het nieuws

Natuur & Milieu zoekt regelmatig de media op met onderzoeken, samenwerkingen of campagnes. Ook houden wij uiteraard de actualiteiten in de gaten en reageren wij wanneer we dat nodig vinden, om op te komen voor het klimaat en de natuur in het maatschappelijk debat. Denk bijvoorbeeld aan politieke ontwikkelingen of nieuw wetenschappelijk onderzoek. In deze blog delen we onze mediasuccessen, met elke maand een update. Zo ben jij gelijk up-to-date over belangrijk nieuws rondom duurzaamheid. 


Natuur & Milieu in het nieuws - november/december

Burgeronderzoek naar waterkwaliteit
We publiceerden in november de resultaten van ons burgeronderzoek genaamd Vang de Watermonsters. Van de bijna 1.100 onderzochte sloten, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen bleek dat slechts 17 procent in goede staat verkeert. Daarnaast ontdekten we ook een aantal echte waterparels, plekken waar het wél heel goed ging. Een belangrijk signaal richting de overheid en onze waterschappen dat er actie nodig is om nog meer waterparels te realiseren. Diverse media rapporteerden over deze uitkomsten en verspreidden onze boodschap.

Lees het Volkskrant-artikel

 

Plastic verpakkingen in de supermarkt
De volgende dag publiceerden we een ander onderzoek waar we hard aan hadden gewerkt: ons verpakkingenonderzoek. Twee derde van de supermarktverpakkingen bleek niet goed recyclebaar. Dat past niet bij de afspraak van de zeven onderzochte supermarktketens. Zij zijn allemaal aangesloten bij het Plastic Pact en streven ernaar om in 2025 alleen nog maar goed recyclebare verpakkingen te gebruiken. Verschillende toonaangevende media schreven over ons onderzoek. Ook werd onze collega Jelmer, programmaleider Circulaire Economie, meerdere keren geïnterviewd, zoals door het RTL Nieuws.

Lees het Trouw-artikel

 

Windenergie: wel op zee, niet op land
Er is steeds meer te doen rondom windenergie op land, doordat er meer hernieuwbare energie opgewekt moet worden, maar mensen liever geen windmolens in hun directe omgeving zien verschijnen. Ook zijn er terechte zorgen om de natuur. Vaak wordt er daarom naar de zee gewezen: daar is toch nog voldoende ruimte? Onze collega Peter de Jong, programmaleider Energie, benadrukte dat het niet het geval is. In een artikel van NU.nl legt hij uit dat de Noordzee volraakt en windmolens op land daarom echt nodig zijn.

Lees het artikel op NU.nl

 

 

Vluchten compenseren werkt helaas niet zo makkelijk
Ondertussen verschijnen in de media steeds vaker berichten van luchtvaartmaatschappijen die adverteren dat je jouw vlucht kunt compenseren. Jij kunt vliegen, zij planten bomen om de uitstoot te compenseren. Onze programmaleider Luchtvaart, Koenraad Backers, vond het tijd voor tegengeluid, want zo makkelijk werkt het in de realiteit namelijk niet. In het NRC verscheen een artikel waarin hij uitlegt wat de situatie zo complex maakt en dat minder vliegen nog steeds de beste oplossing is.

Lees het NRC-artikel

Natuur & Milieu in het nieuws - september/oktober

Minder cv-ketels verkocht

Op 27 september hebben we de Gasmonitor 2021 gepubliceerd, ons jaarlijkse onderzoek naar de aanschaf van warmtetechnieken. Voor het eerst sinds we dit doen is de verkoop van het aantal cv-ketels afgenomen met vijf procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Wel is de cv-ketel nog steeds het meest verkochte apparaat om de woning mee te verwarmen. Onder andere de Telegraaf, KASSA en NU.nl schreven over ons nieuws. Ook heeft Rob van Tilburg, hoofd Programma’s bij Natuur & Milieu, een interview gegeven op RTLZ. We doen dit onderzoek ieder jaar om te laten zien hoe ver Nederland is met gasvrij wonen. Het tempo waarmee huizen verduurzamen ligt nog steeds te laag. Het is daarom goed nieuws dat we dit opnieuw in de media konden agenderen.

Meer zero-emissie zones aangekondigd

Dit jaar bleek uit ons onderzoek naar schone stadslogistiek dat 27 gemeenten hebben aangegeven een zero-emissie zone voor stadslogistiek in te voeren in 2025 of 2026. In die zone mogen alleen schone, uitstootvrije voertuigen komen, zoals elektrische bezorgbusjes of koeriersfietsen. In het Klimaatakkoord zijn hier afspraken over gemaakt, zowel over het aantal zones, als de grootte daarvan. Helaas hebben veel steden ervoor gekozen slechts een kleine zone in te voeren. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de precieze plannen rondom de zones. Nu is het belangrijk dat gemeentes daar meer duidelijkheid over geven en onderzocht wordt of we met deze kleine zones wel genoeg CO2 besparen. Onze boodschap werd overgenomen door verschillende vakbladen en ook NU.nl schreef over ons onderzoek.

 

Harde grenzen voor CO2-opslag

Op Prinsjesdag werd bekend dat er veel geld wordt geïnvesteerd in CO2-opslag, ook wel CCS genoemd. CO2-opslag is nodig om onze industrie te verduurzamen, maar hooguit als tijdelijke maatregel. We willen zeker weten dat er ook wordt geïnvesteerd in echte groene oplossingen voor de industrie, zoals energiebesparing, elektrificatie en groene waterstof. Daarom pleitten wij ervoor dat het plafond CO2-opslag wordt gehanteerd, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. NOS schreef over onze oproep en onze directeur Marjolein Demmers werd hierover geïnterviewd voor de uitzending van Nieuwsuur.

Bekijk het Nieuwsuur-item

Natuur & Milieu in het nieuws - september

Prinsjesdag 2021: meer geld voor klimaat, maar geen omslag

Prinsjesdag is altijd een belangrijk moment – zelfs met een demissionair kabinet. Op deze dag wordt de miljoenennota en de rijksbegroting gepubliceerd en wordt bekend waar het kabinet het komende jaar in investeert. Dit jaar bleek dat het demissionaire kabinet eenmalig 7 miljard euro investeert in klimaatbeleid. Een groot deel daarvan gaat naar de fossiele industrie voor extra CO2-opslag. Dit gaat in tegen de afspraak uit het Klimaatakkoord, eentje waar wij hard voor hebben onderhandeld. Wij lieten daarom van ons horen via de media.

Lees het nieuwsbericht op NOS

Een groen regeerakkoord, geen #negeerakkoord

De formatie duurt voort. In het verslag van de formatiegesprekken lees je niks terug over de natuur. Niet over de biodiversiteitscrisis, niet over de natuur als oplossing. De natuur is in de kou gezet. Wij riepen daarom samen met andere natuur- en milieuorganisaties de formerende partijen op om de natuur niet langer te negeren. Op 7 september verscheen een advertentie in De Volkskrant om de aandacht van de onderhandelaars te trekken. Ook de aandacht van het Algemeen Dagblad was getrokken. Zij gingen naar aanleiding van onze oproep op pad met een boswachter om met eigen ogen te zien hoe het met de natuur gesteld is.

Lees het AD-artikel

Manifest voor sneller, slimmer en socialer isoleren

Natuur & Milieu was afgelopen maand mede-afzender van een manifest voor een Nationaal Isolatieprogramma. Dit werd op 14 september gepresenteerd op initiatief van ChristenUnie en gesteund door GroenLinks en CDA. Later sloten ook PvdA en D66 hierbij aan. Het manifest sluit volledig aan bij onze lobby en campagnes om Nederland aan het isoleren te krijgen. Er zijn dan ook veel voorstellen in terug te vinden waar wij de afgelopen maanden aan hebben gewerkt. Met als mooiste voorbeeld de overname van het Isolatietegoed, een tegoedbon die uitgedeeld wordt aan de huishoudens met de slechtst geïsoleerde huizen en met beperkte financiële middelen.
Het manifest heeft veel media-aandacht opgeleverd van NOS, Radio 1, het AD (waaronder regionale edities), NU.nl, Radar en Energeia.

Bekijk het nieuwsartikel op NU.nl

Subsidiepot elektrisch tweedehands auto’s op

De interesse in elektrische auto’s neemt toe en daardoor is de hele subsidiepot voor dit jaar al leeg. Op zich is dat een goed teken: steeds meer mensen gaan elektrisch rijden! Maar als er nog meer mensen gebruik willen maken van deze subsidie moeten ze wachten tot de subsidiepot weer is aangevuld. Zo ontstaat een drempel om nu al over te stappen op een elektrische auto en dat is zonde. Wij zetten ons er bij de overheid voor in dat ze het jaarlijkse maximum afschaffen. Het NOS vroeg om onze reactie op dit nieuws.

Natuur & Milieu in het nieuws - augustus

Groene daken tegen wateroverlast

Onze campagne ‘Groener met de buren’ is wegens succes verlengd en dit succes is mede aangewakkerd door de vele media-aandacht die er voor groene daken en onze actie is geweest. ‘Groener met de buren’ is een actie in samenwerking met het Groene Loket. Samen hebben we in de media geagendeerd welke kansen er zijn voor meer groene daken. Onze oproep was actueler dan ooit door de hevige wateroverlast in delen van Nederland. Een groendak vormt namelijk een belangrijke buffer om te voorkomen dat er bij heftige buien te veel water in het riool terechtkomt. Daarnaast biedt het een manier om ruimte te creëren voor de natuur bovenop gebouwen. Verschillende media, zoals Trouw, NU.nl, Change.inc en het platform Voor de Wereld van Morgen besteedden aandacht aan het belang en de potentie van groene daken naar aanleiding van onze campagne.

Lees het artikel op NU.nl

Groen dak

Single Use Plastics-richtlijn ingevoerd

Op 1 juli trad de SUP in werking, oftewel het Europees verbod op een aantal wegwerpplastics (zoals rietjes, wegwerpbestek, en bordjes). Producenten worden volgens deze regeling verplicht om transparant te zijn over het gebruik van plastic in hun verpakkingen door dit op de verpakking zelf te vermelden. Een mooi eerste stapje, maar er moet nog veel meer gebeuren om de uitdijende plastic soep aan te pakken en de verpakkingsindustrie te verduurzamen. Wij stuurden daarom met een coalitie van organisaties de oproep uit om de lijst met verboden plastics uit te breiden en werk te gaan maken van regelgeving die hergebruik van producten normaal maakt, of zelfs verplicht stelt. Verschillende media zoals het FD, Trouw en Vroege Vogels besteedden aandacht aan onze oproep. Onze collega Jelmer Vierstra was ook te zien op RTL Nieuws.

Bekijk het artikel van RTL Nieuws

Watermonsters vangen in de zomervakantie

Een andere actie waarmee we de afgelopen tijd meerdere keren het nieuws haalden is Vang de Watermonsters. Vang de Watermonsters is ons jaarlijkse wateronderzoek dat we dit jaar weer organiseerden met ASN Bank en met tien waterschappen. Door samen met burgeronderzoekers te meten hoe schoon het water is in slootjes en andere kleine wateren, krijgen we een beter beeld van de waterkwaliteit. Die inzichten zijn hard nodig. De zomervakantie was een uitgelezen moment om de actie onder de aandacht te brengen, zodat mensen in hun vrije tijd konden gaan meten. Allerlei nieuwsplatforms en lokale media, zoals Omroep West en Noord-Hollands Dagblad besteedden aandacht aan onze oproep en het belang van schoon water.

Lees het artikel van Dutch Cowboys

Milieubeweging stapt uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa

Verschillende natuur -en milieuorganisaties, waaronder Natuur & Milieu, zijn in juli uit het ‘Convenant duurzame biomassa voor energieproductie (in steenkolencentrales)’ gestapt. De duurzaamheidscriteria voor biomassa worden in de praktijk namelijk niet nageleefd. Als milieuorganisatie hadden we al veel langer zorgen over de duurzaamheid van biomassa. Het nieuwe onderzoek bevestigt deze zorgen. De oogst van het hout voor de pellets gaat gepaard met kaalslag van eeuwenoude bomen, vernielt leefgebied van kwetsbare vogelpopulaties en brengt natuurdoelen in gevaar. Onder andere Trouw en Zembla schreven over het onderzoek en onze gezamenlijke keuze om uit het convenant te stappen.

Lees het Trouw-artikel

Reactie op het klimaatrapport van IPCC

Op 9 augustus presenteerde het IPCC haar nieuwste klimaatrapport. IPCC publiceert eens in de zes jaar. Ze doet zelf geen onderzoek, maar bundelt al het bestaande onderzoek en verwerkt dat in het rapport. Op basis van die info schrijven de betrokken wetenschappers een ‘stand-van-het-klimaat-beleid’. Het rapport was zeer alarmerend van aard en beschrijft tot in detail hoe de consequenties van beleid werelddelen, landen en regio’s raken.

Wereldleiders, organisaties. belangenorganisaties en politici hebben gereageerd op het rapport. En als milieuorganisatie reageerden wij natuurlijk ook. Onze reactie omvatte ook concrete oplossingen om duurzamer klimaatbeleid te voeren. Onder andere Hart van Nederland en het AD namen onze reactie op in hun rapportages.

Vrachtwagenheffing stap dichterbij

De vrachtwagenheffing zit al lange tijd in de politieke pijpleidingen, maar de invoer hiervan komt stapje voor stapje dichterbij. Een besluit over de invoer dreigde deze zomer opnieuw te worden uitgesteld. Door een motie werd in juli echter bepaald dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de heffing alsnog voor het eind van het zomerreces moest ontvangen, om de besluitvorming hierover te versnellen. Wij reageerden positief op dit besluit. Verschillende vakmedia schreven hierover en vroegen om onze reactie.

Bekijk het artikel van Transport Online

 


Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/natuur-milieu-in-het-nieuws-live/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>